Justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Straffelovrådet skal reetableres etter mange år i dvale. Rådets første oppdrag blir å vurdere straff for gjengdeltakelse.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) sier at samfunnsutviklingen og endringer i kriminalitetsbildet kan tilsi at det bør gjøres endringer i straffelovgivningen.

annonse

– For å sikre at lovgivningen holder høy kvalitet, mener jeg at det fortsatt er behov for et eksternt, permanent ekspertorgan som kan bistå departementet med å utrede og legge fram forslag til endringer, sier Kallmyr i en pressemelding.

Rådet skal legge fram og utrede forslag om endringer i straffelovgivningen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Rådet består av fire faste medlemmer og skal ledes av professor i rettsvitenskap Linda Gröning ved Universitetet i Bergen.

Som første oppdrag vil rådet bli bedt om å vurdere om det er grunn til å foreslå en lov som rammer deltakelse i og rekruttering til kriminelle gjenger og organisasjoner. Rådet vil også bli bedt om å vurdere endringer i reglene om inndragning om straffbart utbytte.

Det forrige Straffelovrådet ble opprettet i 1947, men har siden år 2000 ikke fått nye oppdrag.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.