De tre første av i alt 52 norske F-35-flyene lander på Ørland hovedflystasjon. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fastslår at kampflyanskaffelsen fram til i dag ligger innenfor kostnadsrammen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fastslår at kampflyanskaffelsen fram til i dag ligger innenfor kostnadsrammen.

annonse

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité krevde tidligere i juni svar på en rekke spørsmål fra forsvarsministeren i forbindelse med anskaffelsen av F-35-kampflyene.

De blir stilt som følge av at Bergens Tidende i april skrev at anskaffelsen kan bli opptil 16 milliarder kroner dyrere enn det såkalte styringsmålet, og at Klassekampen i mai anslo at flyene på grunn av høy dollarkurs sprenger kostnadsrammen Stortinget har vedtatt.

– Kjenner meg ikke igjen
I sine svar slår Bakke-Jensen fast at hvis det å overgå styringsrammen kan omtales som en kostnadssprekk, tilsier det at 50 prosent av statens prosjekter sprekker.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i komiteens beskrivelser av endrede budsjettforutsetninger, skriver forsvarsministeren.

Styringsmålet for anskaffelsen er satt til 74,6 milliarder kroner, mens kostnadsrammen er på 85,1 milliarder.

Spørsmål om dollarkursen
Innledningsvis svarer han at regjeringen ikke er i ferd med å bruke av usikkerhetsavsetningen, som er en margin på 11 milliarder som kan benyttes. Hvis det blir aktuelt, skal det inn i de årlige budsjettproposisjonene, ifølge forsvarsministeren.

Bakke-Jensen ble stilt flere spørsmål om de høye kostnadene den høye dollarkursen fører med seg. Han fastslår at for å komme fram til anskaffelsens totalkostnader, må alle kostnadselementene oppdateres over samme periode, ikke bare valutakursene.

Så langt har Luftforsvaret mottatt tolv F-35-fly i Norge og sju i USA. Ytterligere tre kommer til Norge i løpet av høsten.

Norge har besluttet å gå til anskaffelse av inntil 52 kampfly av typen F-35. De erstatter F-16-flyene, som fases ut fra 2019.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.