Illustrasjonsbilde: Tore Meek / NTB scanpix
annonse

Det er prisverdig at flere større aviser har satt fokus på alvorlige seksualforbrytelser mot barn og unge – være seg voldtekt av egne eller andres barn, langvarige nettovergrep eller saker hvor folk har deltatt i såkalte pedofili-ringer, med deling av enorme mengder med til dels veldig grovt overgrepsmateriale.

Dessverre ønsker ikke flertallet av våre Stortingspolitikere å følge opp med å vedta lover som skal straffe noen av samfunnets verste lovbrytere på en slik måte at rettferdigheten kan oppfylles.

I dag bor det folk på psykiatriske avdelinger grunnet en fullstendig ødelagt oppvekst. De vil aldri kunne fungere normalt – være seg i arbeid eller blant familie og venner. Jeg vil tro at mange også er helt avhengig av fast medisinering.

annonse

Det støter folks rettsbevissthet når for eksempel grov økonomisk kriminalitet straffes hardere enn alvorlige forbrytelser begått mot barn.

Les også: Antall registrerte volds- og seksuallovbrudd i Norge har økt kraftig

Hvorfor skal en far kun sone noen år – for dermed gå ut som en fri mann, mens hans datter eller sønn skal lide for hans ugjerninger livet ut? Det er ikke til å fatte.

annonse

Hvorfor skal en som har delt overgrepsfilmer av egen datter – med kanskje tusenvis av pedofile på nettet, ha rett å komme tilbake til samfunnet etter 10 år bak murene?

Hvorfor synes majoriteten av våre yrkespolitikere at det er viktigere å bruke store ressurser på å «behandle» innsatte, mens ofrene er prisgitt sin kommunes økonomiske prioriteringer på behandling og økonomisk støtte?

Ser man på våre politiske partier og hva de mener, så skjønner man kanskje hvorfor det er slik som det er:

Sosialistisk Venstreparti: «Vi må styrke rehabilitering for kriminelle» «Kriminelle skal ha rett på ny start i livet» «Straffenivået i Norge er høyt nok».

Arbeiderpartiet: «Vi må satse på forebyggende arbeid, og jobbe med holdninger og kunnskap».

Venstre: «Vi ser med bekymring på de siste års forslag og vedtak om høyere straffer» «Vi frykter med høyere straffer et mindre humant straffesystem».

Rødt: «Vi ønsker ikke økte bevilgninger til politiet, vi vil heller bruke de store pengene på fattigdom blant barnefamilier» (Politiforum 31.8.2017).

Miljøpartiet De Grønne: «Vi stiller strenge krav til politiets bruk av inngripende etterforskningsmetoder». «Bruk av fengselsstraff må inneholde yrkesrettet utdanning, og vi ønsker økt bruk av alternative straffemetoder enn fengsel».

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
annonse