Marie Curie vant Nobelprisen i fysikk (1903) og kjemi (1911). Helt uten hjelp av kjønnskvotering. Foto: Historia/REX
annonse

Eindhoven teknologiske universitet skal gjøre en innsats for å redusere kjønnsforskjellene i teknologi. Derfor vil de i 18 måneder kun ansette kvinner.

Målsetningen er å overkomme universitetets «implisitte kjønnsfordommer» skriver The Guardian. Menn kan kun få en akademisk stilling ved universitetet hvis ingen passende kvinnelig kandidat er tilgjengelig i løpet av seks måneder.

Rektor Frank Baaijens vil på denne måten oppnå en bedre balanse mellom kvinner og menn, siden den naturlige utviklingen har gått for sakte. Man antar at 150 stillinger vil forbeholdes kvinner på denne måten, uansett om bedre kvalifiserte menn søker.

annonse

– Vi knytter stor betydning til lik respekt og like muligheter for kvinner og menn. Og det har lenge vært kjent at en mangfoldig arbeidsstokk yter mer. Det fører til bedre strategi, mer kreative ideer og raskere innovasjon.

De nye prinsippene innføres 1. juli. EU tillater diskrimineringen så lenge den er motivert med å «rekruttere underrepresenterte grupper».

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.