Lily Bandehy. Foto: Paul Weaver
annonse

Når en kvinne bærer hijab betyr det at hun tror på koranen og sharia i sin helhet. Og hun skal gjøre alt for at alle vers i koranen  blir praktisert i sin helhet, uten noen forandringer.

En kvinne i hijab skal adlyde dette verset:
«Deres kvinner er en åker for dere,
så gå til deres åker slik dere ønsker, alt på beste måte». (2:223)

På grunn av dette verset har vi ikke voldtekt i ekteskapet i muslimske land, fordi det er mannens rett å ta kona når han har lyst. Kona kan ikke nekte, og i noen muslimske land er det kvinnens egen skyld hvis hun blir voldtatt. Det er hun som frister.

annonse

I Afghanistan er landets lover er basert på Sharia. Hvis en kvinne nekter sin mann samleie tre ganger, har mannen rett til å kaste henne ut, og han slipper også å betale medgift til henne. Når vi sier kaste henne ut, betyr det at hun har ikke rett til å se barna eller ta med seg noe som helst fra huset.

Hijab på Stortinget
En hijabkledd kvinne på Stortinget tror på de versene, hun kommer å bruke den salen til stoppe alle som kritiserer islam, eller tegner karikaturer av hennes Allah eller hennes profet. De som heier på henne er redde for å bli stemplet som rasister, eller så vil de ha stemmene fra moskeene.

Hun liker ikke når jeg sier:
– Allah, jeg spytter på deg når du sier at jeg er mannens åker. Nei, jeg er et menneske av kjøtt og blod, med følelser og respekt for meg selv, jeg er ingens åker! Jeg aksepterer ikke dette verset.

annonse

I denne artikkelen vil jeg bare nevne noen få av de versene i Koranen som gjelder kvinner. Jeg lar alle vers om vold, tortur og drap på jøder og vantro ligge. Jeg begynner med hvorfor Allah skapte meg:

Skapelsen
Det begynte med det øyeblikket da Allah – ifølge religionsstifteren Muhammed – skapte mennesket. Først skapte Allah Adam. Han ble skapt fra jord. Mannen ble knyttet til den jorda som han dyrket og som han bygde på.

Etter at Allah hadde skapt Adam, mannen, skapte han Eva, kvinnen. Eva ble skapt av Adam, det vil si fra Adams ribbein. Derfor tilhører hun mannen, og derfor har hun en sterk tilknytning til ham. Adam styrer og leder Jorda fordi han er skapt av den. Eva, derimot, ble skapt av ham og må akseptere sin skjebne.

Hvorfor skapte Allah egentlig Eva? Koranen har et svar på dette isura 7:189: «For at han skulle få ro hos henne.»  Altså, Allah skapte først Adam, men i Edens hage kunne han ikke finne ro. Derfor måtte Allah skape Eva for at Adam skulle finne ro hos henne.

Han ble skapt som forvalter og som stedfortreder. Han ble ikke skapt for henne. Derimot ble hun skapt for ham. Adam får altså en kvinne for å finne ro. Hva med henne? Hun skal være til behag og adlyde mannen. Korans vers fortsetter:

«Dere som tror; adlyd Allah,
adlyd Sendebudet,
og adlyd dem som er gitt autoritet blant dere.» (4:62)

Autoritet over kvinnen gis til mannen i disse versene: 4:3, 4:12, 4:19-20, 4:28-29, 4:34, og 2:223.

«Menn skal styre over kvinner, fordi Gud har gitt dem mer og på grunn av de utgifter mennene har,
derfor skal rettskafne kvinner være lydige.
Dem dere frykter skal bli oppsetsige skal dere irettesette.
Gå ikke til sengs med dem, men gi dem stryk!
Hvis de så blir lydige, så gjør ikke mer med saken.» (4:34)

annonse

I andre vers står det om arv, vitner, dommer, flerkoneri, rett til barna, medgift, skilsmisse, å dekke seg til, adlyde mannen og tilfredsstille han seksuelt. Der er mannen gitt fortrinn og kvinnen må som god muslim følge Koranen eller:

«Helvete er en ild som strekker seg til dem som fornekter vårt ord.
De (…) vil Vi snart kaste i ilden.
Hver gang huden deres er brent av,
vil Vi erstatte den med ny hud, så de kan smake pinen (uten avbrudd).» (4:55-56)

«Og gjør to av deres egne menn til vitner, men hvis ikke to menn er tilgjengelige, så en mann og to kvinner; de bør være av dem som dere foretrekker som vitner (som dere finner pålitelige), slik at hvis en av dem skulle glemme, så kan den andre påminne henne.» (2:282)

Allah beskylder oss kvinner for dårlig hukommelse og vi må si kjære Allah, du har rett, du skapte oss kvinner med dårlig hukommelse, takk.

«Gift dere ikke med hedningskvinner med mindre de omvender seg.
En rettroende slavinne er bedre enn en hedningskvinne, selv om den sistnevnte
skulle være mer tiltrekkende.
La ikke deres kvinner gifte seg med hedninger før de omvender seg». (2:221)

I et annet vers:
«Ta så mange hustruer som det passer dere, to, tre, eller fire.
Men dersom dere er redde for ikke å kunne behandler dem likt,
så nøy dere med en, eller med de slavinner dere eier.» (4:3)

annonse

I dette verset reduseres kvinner til sauer, mannen kan ta en, to, tre, fire. Men hva med kvinnen? Hvis hun søker skilsmisse, eller hvis hun er utro, da må hun steines til døden.

Til menn sier Allah: «Gift dere ikke» eller: «La ikke deres kvinner». I alle vers gir Allah mannen autoritet over kvinner gjennom selve tekstformen. Allah snakker ofte til menn og han snakker til menn som subjekter. I noen få vers snakker han til kvinner, men da som objekter. Allah gir mannen eierskap til kvinnen når sier slik: «La ikke deres kvinner»

Noen ord fra Muhammad som er Allah sendebud:
«Kvinner mangler forstand og religion.»
«Et folk som velger en kvinne som leder, lykkes ikke.»
«En muslim straffes ikke med døden for mord på en vantro.»
Muslim, Sahih muslim

«Kvinnens erstatning er halvparten av mannens»
Abu Yousef, al-Kharaj

Kan dere journalister og politikere skaffe dere kunnskap om hijab og islam? For deres egen skyld, for deres barns skyld for deres samvittighet over for mennesker?  Spør den hijabkledde kvinnen på Stortinget om hun kan ta avstand fra alle slike vers i Koranen og hadithene.

Eller dere skal la Koranen styre det norske samfunnet? Hvis hun skal være i Stortinget må hun ta av hijaben for å vise sin lojalitet til likestilling og menneskerettigheter som er lovfestet i Den norske grunnloven.

Hvis vi skal stoppe hat og diskriminering mot mennesker generelt og kvinner spesielt må vi slette slike vers fra Koranen. Har kvinnen med hijab på Stortingets talerstol noe lovforslag mot de hatefulle versene?

Walid Al-Kubaisi sa det slik:

– Privat må folk kunne gå kledd som de vil, Men hijab hører ikke hjemme på skolen eller på jobb. Hijaben er for meg et symbol på politisk islam og troen på sharia, kalifatet og et teologisk system som kolliderer med demokratiet. Hijab har ingen ting med norske og vestlige verdier å gjøre.
Går man med hijab, forteller man omverdenen at en vil at Koranen skal være med og styre samfunnet.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse