Illustrasjonsbilde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Stortingsmeldingen om et nytt forenklet kvotesystem for fiskernæringen blir både mottatt med glede og forbannelse. Fiskebåt er glad, SV kaller det et svik.

Nye fiskeritillatelser, videreføring av strukturkvoteordningen og en ny markedsplass for utveksling av kvoter er blant tiltakene i den nye kvotemeldingen.

– Det går bra i fiskerinæringen. Gjennom denne stortingsmeldingen legger vi grunnlaget for at de gode tidene kan fortsette, slik at vi kan skape enda større verdier av de rike fiskeressursene i sjømatnasjonen Norge. Det er viktig for å finansiere velferden vår, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

annonse

Fiskeriministeren la fram stortingsmeldingen om kvotesystemetfredag. Meldingen inneholder flere tiltak som skal sørge for et enklere og mer fleksibelt og effektivt system for næringen.

– Tiltakene vi nå foreslår vil gjøre systemet mindre krevende for næringen og forvaltningen. I tillegg vil det bli mer fleksibelt, mer transparent og lettere å forstå. Målet er fortsatt bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping i fiskerinæringen, bedre utnyttelse av hele fisken og aktivitet langs hele kysten, sier Nesvik.

I tillegg til en gjennomgang av kvotesystemet, legges det også fram to strategier: én for helårsarbeidsplasser og én for bruk av hele fisken.

Grundig gjennomgang
annonse

Styreleder Jonny Berfjord i Fiskebåt er glad for at det er kommet en politisk avklaring rundt rammevilkårene for fiskerinæringen. Regjeringen har arbeidet i to år med stortingsmeldingen.

– Fiskebåt vil nå foreta en grundig gjennomgang av stortingsmeldingen, for deretter å gi våre råd knyttet til de mange forslagene. I den forbindelse må vi også ha helheten for øye, sier Berfjord.

Sjømat Norge poengterer at næringen nå trenger ro og forutsigbare rammebetingelser ved at man får en varig løsning på plass.

– Vi er svært opptatt av å øke verdiskapingen gjennom lønnsom foredling av fisk i Norge, og i den forbindelse er kvotesystemet en viktig rammebetingelse. Det handler om å ha en differensiert fiskeflåte som kan levere fangst av god kvalitet gjennom hele året, som utnytter tilgjengelige ressurser på en bærekraftig måte og som har mulighet til å spesialisere driften, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

– Et svik

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth sier at det et grunnleggende prinsipp for partiet at fisken tilhører folket.

– Vi kan på ingen måte akseptere at noen skal få eie kvoter til evig tid. Vi vil derfor forsikre oss om at de planlagte forenklingene i kvotesystemet ikke rokker ved dette viktige prinsippet, sier hun til NTB.

annonse

Hun understreker at partiet er opptatt av forutsigbarhet og langsiktighet for næringen.

– Vi vil hegne om samfunnskontrakten mellom hav og land for å sikre mer bearbeiding, økt industrivirksomhet og arbeidsplasser langs hele kysten, sier Myrseth.

SVs nestleder og næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes kaller stortingsmeldingen et svik mot kystens befolkning.

– Dette vil gi enda færre langs kysten rett til å fiske. Det er den største liberaliseringen av norsk fiskeripolitikk siden Svein Ludvigsen var fiskeriminister. Regjeringen har laget en omfordelingsmaskin hvor historiske rettigheter kystens folk har hatt i hundrevis av år, effektivt overføres til de aller rikeste, sier han til NTB.

Han sier videre at partiet vil ta alle lovlige midler i bruk for å stanse denne utviklingen.

– Nå må kysten samle seg og stå opp nok en gang mot Frps storstilte liberalisering av havet vårt, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon