Louise Kathrine Dedichen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
annonse
annonse

Kilder Resett har snakket med i Forsvaret reagerer på utnevnelsene av Elisabeth Natvig som viseadmiral sjef for Forsvarsstaben og Louise K. Dedichen som viseadmiral og sjef for militærmisjonen i NATO. Hun blir første kvinne i NATOs militære råd.

Det er spesielt Dedichens utnevnelse som vekker oppsikt. Dedichen har vært sjef for Forsvarets høgskole siden 2008 og var i sin tid også den første kvinnelige kontreadmiral. Ingen ønsker å ta belastningen med å stå frem med kritikken.

– Det er ikke takhøyde nok, sier en.

annonse

Viseadmiral er den nest høyeste graden man kan ha i sjøforsvaret, og det tilsvarer generalløytnant i hæren.

I tillegg ble generalmajor Eirik Kristoffersen utnevnt som ny sjef i Hæren

– Jeg er meget fornøyd med utnevnelsene, og ønsker å gratulerer alle tre. Det var mange gode kandidater med forskjellige erfaring og bakgrunn til alle stillingene. Med denne utnevnelsen har vi fått de best egnede til stillingene. Alle tre er valgt på bakgrunn av de meget gode resultatene de har skapt, uttalte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fredag.

Da Dedichen ble ansatt som sjef for Forsvarets Høgskole i 2008, var hun ikke engang innstilt på topp tre av de militære fagmyndighetene. Hun hadde liten operativ erfaring, kun ett år på fregatt som forvaltningsoffiser – en rent administrativ rolle.

Den gang var reaksjonen at det lå kvinnepolitiske vurderinger bak ansettelsen av Dedichen. Fra politisk hold ble ansettelsen fremstilt som en seier for likestillingsarbeidet. Underdirektør Ann Kristin Salbuvik i Forsvarsdepartementet uttalte:

– Vi er svært fornøyd med Bastvikens forfremmelse. Alle jentene er stolte i dag. (Red. anm: Dedichen het tidligere Dedichen Bastviken).

annonse

Forsvaret hadde opprinnelig innstilt Øyvind Kirsebom Strandman til jobben, men forsvarsminister Anne–Grete Strøm–Erichsen valgte å ignorere de fagmilitære anbefalingene og endret innstillingen. Dette føre til at Strandman følte seg urettmessig forbigått, og han gikk til sak.

Tingretten støttet Forsvarsdepartementet, men Strandman fikk fullt medhold i lagmannsretten. Forsvarsdepartementet ble dømt til å betale 700.000 kr i erstatning samt saksomkostninger på 650.000 kr. Dommens vurdering var at Dedichen ikke var like kvalifisert eller tilnærmet like kvalifisert som Strandman, og ansettelsen var derfor i strid med likestillingsloven.

Staten anket deretter dommen videre til Høyesterett, og fikk tilslutt medhold.

Forsvarets høyskole

Dedichen har sittet usedvanlig lenge som sjef for Forsvarets høyskole. Resetts kilder sier dette skyldes at det ikke fantes aktuell stillinger hun kunne forfremmes til. Hun manglet operativ erfaring, og kom også til kort på andre sammenlikninger gjort med aktuelle mannlige kandidater. Nå har regjeringen altså funnet plass til henne i militærmisjonen i Brussel.

annonse

Les også: Seksualitet i det «likestilte» Forsvaret og norsk offentlighets tilgjorte dumskap

Samme dag som Natvig og Dedichen ble utnevnt, kom også avgjørelsen om at Beate Gangås blir ny politimester i Oslo.

Marita I. Wangberg i Forsvarsdepartementet sier til Resett at de ikke ønsker å kommentere kritikken mot utnevnelsene.

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon