Norges lover 1687-2016. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Bare et fåtall av anmeldelser for vold og overgrep mot barn under sju år ender med tiltale eller siktelse, ifølge politiets egne tall.

annonse

Tall fra politiets straffesaksregister viser at av 428 anmeldelser om vold og seksuelle overgrep mot barn under sju år i 2017, endte bare 38 med siktelse eller tiltale, melder TV 2. Samtidig økte antallet anmeldelser av seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år med 80,7 prosent fra 2014 til 2018.

Politioverbetjent Tone Davik ved Kripos, som er ekspert på tilrettelagte avhør av barn, frykter for rettssikkerheten spesielt til de minste barna. Siden 2015 har det vært lovfestet at tilrettelagte avhør av barn skal gjennomføres på ett av landets elleve barnehus.

– Å dra fra barnehuset og kjenne at her har det foregått noe som ikke er bra. Men å vite at dersom saken ikke følges opp skikkelig, med god og bred etterforskning gjort av politifolk med opplæring, og en påtalejurist med kompetanse på feltet, kommer det trolig ikke til å bli reist tiltale. Det er vanskelig og frustrerende, sier Davik.

Advokat Ellen Eikeseth Mjøs, en av landets mest erfarne bistandsadvokater i overgrepssaker, ser ofte at i saker med svært unge fornærmede, fra fireårsalderen og nedover, blir barnas forklaringer ikke vurdert som tilstrekkelig bevis for en tiltalebeslutning.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.