Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse

Moxisme er ingen -isme eller ideologi. Det Bjørnar Moxnes står for i Rødt er endring av en mumifisert statisk -isme som både kommunisme og marxisme har blitt.

Moxnes har forstått at verden er i endring. Konstant endring. Virkelighetens faktagrunnlag endres bit for bit hele tiden. Det gjør det nødvendig å justere/endre visjon, strategi og plan i henhold til hvordan endringene påvirker nasjon og folk.

Det norske folk er et mangfold, og antagelig det minst klassedelte folk i verden. Graden av likeverd, likestilling og sosial status er helt på topp i verden. Det er et resultat av at Norge lenge har vært et sosialistisk land, og i sin grunnholdning fortsatt er et sosialistisk land – selv om høyrekrefter gjør sitt aller verste for å endre på det.

annonse

Rødt behøver å myke opp «klassekamp»-begrepet, som både kommunister og marxister har drevet inn i en blindgate. Fortidens industri-kapitalistiske arbeiderklasse har endret seg radikalt, og er i samtiden ofte en brems i utvikling for gode vilkår for arbeidere. Det vises aller tydeligst i Ap/LO problematikken relatert til EU/EØS spørsmålet.

Les også: Moxnes gikk på nederlag i kommunisme-kampen: – Jeg lever fint med det

Moxnes viser pragmatisme, realisme, og samtidig vilje til revisjonisme (endringsvilje), med et meningsinnhold som er forskjellig fra hva marxismens klassiske revisjonisme står for, selv om det også er likheter. Rødt behøver ikke endre på det som var en suksess og la fundamentet for sosialdemokrati og mer folkelig demokrati, men Rødt må kvitte seg med det som fungerer reaksjonært, og representerer barrierer for gradvis endring.

Endring ved revolusjon er ikke en demokratisk måte å endre på. Revolusjon eskalerer motsetninger til et unødvendig høyt konfliktnivå, som vanskeliggjør endring, og ofte tvinger frem væpnet vold på begge sider i en konflikt. Det har Moxnes forstått.

Rødt er et parti i en brytningstid, hvor kapitalismens reaksjonære høyrekrefter lenge har vært på offensiven. Derfor er Rødt et parti med formål og mening, som en motkraft til globaliserte reaksjonære krefter, som lenge – bit for bit – har hakket løs på Norge som et suverent fritt sosialdemokratisk land.

EU og EØS-avtalen representerer de aller sterkeste reaksjonære kreftene som hakker løs på norsk suverenitet og frihet som folk og nasjon. Rødt står opp mot denne bit for bit endringen av det som er hevdvunnen norsk politisk kultur. En rett og tilstand våre foreldre og forfedre har kjempet frem, slik at Norge ble et land rangert blant de beste land i verden å leve, bo og arbeide i. Derfor er Rødt et parti gule vester kan ønske lykke til og god vekst i kommuner, fylker og på Stortinget.

annonse
annonse

Les også: Rødts vekst dreier seg om at samfunnslimet går i oppløsning

Samtidig oppfordrer gule vester Rødt til å samarbeide konstruktivt med de øvrige partier, og bevegelser, som er i opposisjon til EU/EØS regimet. Det norske folk behøver et politisk flertall som drar i samme retning, og samhandler, i stedet for å strides innbyrdes.

Ekte gule vester er velgere uten partipolitisk tvangstrøye, og kan av den grunn støtte alle parti som viser vilje til å arbeide for endringer som er i tråd med gule vesters visjon, strategi og plan for et politisk systemskifte som gir nordmenn et suverent folkets direkte demokrati.

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon