Foto: NTB scanpix.
annonse

Det vakte sinne hos en god del islam-kritikere da en somalisk SV-kvinne for ikke lenge siden sto på talerstolen i det norske Stortinget. Mange mener at hijaben symboliserer religiøs ekstremisme og undertrykking av kvinner.

Men er det nødvendigvis slik den enkelte kvinne i hijab oppfatter sin hijab?

Se, det burde være et spørsmål vi som kritiserer islam i det offentlige ordskiftet burde ofre noen flere tanker. Vi lever i et liberalt demokrati, og i tråd med det er den utbredte holdningen til våre medmennesker å vise toleranse og aksept for annerledeshet, så lenge det ikke går ut over noen.

annonse

Les også: Historisk: Første norsksomalier på Stortingets talerstol

Jeg vil sannsynligvis utsette meg for vrede i kommentarfeltet ved å ta opp dette temaet til drøfting, det vet jeg fra tidligere, når jeg har luftet lignende tanker. Men i mine øyne er det særdeles viktig at ikke vi, som mener å være talsmenn for frihet fra religiøs undertrykking, selv blir like autoritære og ensrettede i vårt forhold til innvandreres klesdrakter, kun ut fra vår egen definisjon av hva de symboliserer.

Man kan jo tenke seg en ultrakonservativ muslim som mener at sterk sminke og klær som viser mye hud for ham symboliserer prostitusjon. Han vil ut fra det kunne fordømme nesten enhver norsk kvinne for å oppføre seg som prostituerte, og hans logikk er nøyaktig den samme som når islam-kritikere påstår at alle kvinner i hijab støtter religiøs undertrykking.

annonse

Den fanatiske muslimen har selvsagt rett i at enkelte oversminkede og utfordrende kledde kvinnene er prostituerte, på samme måte som sikkert noen kvinner i hijab, bruker hijaben nettopp for å vise sitt støtte til IS-lignende regimer. Men feilen man gjør når man uten videre påstår at dette gjelder alle kvinner, er at man bygger kun på sin egen oppfatning uten å forsøke å sette seg inn i hvordan den enkelte kvinne faktisk oppfatter sin klesdrakt, og hva som motiverer henne til å kle seg akkurat slik hun gjør.

Det er selvsagt kun det enkelte individ som vet hvorfor hun selv bruker hijab, hva som er hennes motiver, og hva hun ønsker å signalisere. Et hvert enkeltmenneske bør få slippe å være et symbol på noe annet enn seg selv. Problemstillingen får meg til å tenke tilbake til min ungdom, da jeg tilhørte de utpregede hippiene med langt hår og slitte klær, men inni meg var en temmelig uskyldig og snill gutt, som verken røkte hasj eller rekte rundt uten bopel og ruller ut soveposen der det falt seg sånn.

Les også: Hijabkledd ungdom lovpriser Marian Hussein – Vårt Oslo lager gladsak

Men jeg skjønte etter hvert at samfunnet ellers oppfattet meg som en hasjrøykende, asosial og halvkriminell person kun på grunn av mitt utseende. Jeg ble flere ganger sjokkert over å stå overfor mistenksomhet og fiendtlighet kun på grunn av mitt utseende. Jeg var jo egentlig en snill og veloppdragen gutt! Det er en ubehagelig opplevelse for et menneske å bli dømt på grunn av andres fordommer og feiloppfatninger.

Jeg er sikker på at dette også er noe mange kvinner i hijab opplever, dessverre. Noen reagerer med intoleranse uten å kjenne noe som helst til det mennesket som befinner seg inni hijaben. Vi bør etter min mening la den enkelte jente og kvinne få slippe å bli oppfattet som symboler på noe som gir mening for oss, men som kan være fullstendig fjernt fra deres egen oppfatning av sin hijab.

annonse

Som sagt i tidligere artikler, så kjenner jeg mange kvinner som anvender hijab, og ingen av dem jeg har snakket med dette om, mener selv at deres hijab skal symbolisere noe spesielt i religiøs sammenheng. Ingen setter den heller i sammenheng med det som ofte påstås, at de ikke skal gjøre menn seksuelt opphisset. For kvinnene har hijaben mest å gjøre med tradisjon, bluferdighet og sjenanse. De har vokst opp i samfunn hvor det ikke har vært regnet som passende for kvinner å gå uten hijab eller sjal, og det burde være kjent for alle, at slike vaner og tradisjoner kan det ta lang tid å frigjøre seg fra.

Les også: Hvem er egentlig den første hijabkledde kvinnen på Stortingets talerstol?

Landene mange av kvinnen kommer fra befinner seg på et utviklingstrinn som ligger århundrer etter oss, og den gangen vi var like uutviklet, brukte også kvinnene sjal. Det tar tid for innvandrere å nå den selvtilliten og frihetsfølelsen norske kvinner er oppvokst med. Kvinner har svært liten verdi i mange samfunn, og de har lært at de helst skal være usynlige. Jeg som kjenner mange av dem, ser at de legger helst ikke ut bilder av seg selv en gang på Facebook. Så dypt sitter det.

Det blir flere og flere kvinner i hijab, påstår noen, og legger det til at dersom utviklingen fortsetter, vil en stor del av kvinnene i Norge i fremtiden bruke hijab. Jeg tror dette er helt feil. Grunnen til at man ser flere kvinner med hijab, mener jeg kun skyldes at vi har fått større innvandring fra land der hijab er vanlig – for eksempel Somalia. De somaliske kvinnene har gjennomgående bodd i Norge i relativt kort tid, og er enda ikke særlig godt integrert i det norske samfunnet.

For andre innvandrergrupper som har bodd i lengre tid i Norge, ser det for meg ut til at utviklingen er ganske åpenbar: Færre og færre bruker hijab, jo lengre tid de har bodd i Norge og jo bedre de er integrert. Den sist ankomne gruppen, flyktninger fra Syria, ser bare i liten grad ut til å bruke hijab, unntatt de eldre kvinnene.

Les også: Niqab og burka ut – hva nå hijab?

Jeg befinner meg ofte i svært innvandrerrike områder, både på Holmlia, Bjørndal og Mortensrud. Senest i dag var jeg og handlet på storsenteret på Mortensrud. Jeg observerte et stort antall innvandrerjenter og -kvinner. Felles for dem var at nesten ingen brukte hijab. Jeg så kun noen få somaliske jenter med hijab. Jeg tør påstå at bruken av hijab kommer til å bli et meget kortvarig kapittel i norsk historie. Innen et par generasjoner vil det mest sannsynligvis nesten ikke forekomme – under den forutsetningen at vi ikke har åpne grenser for like stor innvandring også i fremtiden. Men det håper jeg ikke. Vi bør sette en sluttstrek for den perioden i vårt samfunn nå!

La meg få legge til at jeg er motstander av at personer i offentlige stillinger i politiet, forsvaret, domstolene og så videre skal få bære hijab. Og jeg er tilhenger av forbud mot burka, nikab og lignende heldekkende klesdrakter.

Selv i et liberalt demokrati bør visse stillinger ha krav om absolutt objektivitet, og enhver borger av landet bør være forpliktet til å vise sitt ansikt i offentligheten.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse