Alice Weidel. (AP Photo/Michael Sohn)
annonse
annonse

Den siste tiden har tyskerne blitt opprørt over mange svært alvorlige kriminelle handlinger, utført av personer med innvandrerbakgrunn, som har fått små konsekvenser for utøverne. Nå har partiet AfD fått nok.

Alternativ for Tyskland forlanger på partiets hjemmeside stans i budsjettnedskjæringer, både for kriminaletaten, rettssystemet og sikkerhets- og etterretningstjenesten.

Alice Weidel, som er parlamentarisk leder for Alternativ for Tyskland, viser blant annet til flere midlertidige dommer der innvandrere mistenkt for svært grove drap, ran og voldtekter har sluppet ut av fengselet, mens de venter på at saken deres kommer for retten. De tyske statsadvokatene har advart sterkt mot rømningsfare.

annonse

Les også: Tysk universitet forbyr ansiktsslør, får kritikk fra De Grønne, men støtte fra Alternativ for Tyskland

Setter liv og helse i fare

Alice Weidel mener fraværet av varetektdommerenes utvisninger har satt vanlige tyskeres sikkerhet i fare. Hun mener innvandrere bør deporteres straks de har rettskraftig dom. I praksis har det vist seg svært vanskelig i Tyskland å få utvist dømte forbrytere og asylsøkere med avslag.

«Den fortsatte ukontrollerte masseinnvandringen forverrer ytterligere sikkerhetssituasjonen for tyske statsborgere,» skriver Alice Weidel. Hun mener det er en iøynefallende mangel på interesse fra deler av myndighetene og rettsvesenet over hurtige prosedyrer og rimelige harde dommer, mot kriminalitet begått av innvandrere, og at denne holdningen står i kontrast til rettshåndhevelsen mot høyreekstremister.

«Det grenser mot statssvik dersom borgere står alene med den massivt økte usikkerheten i det offentlige rom,» mener hun.

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon