Illustrasjonsbilde. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse

Altfor mange bryter loven om minstelønn i serveringsbransjen i Oslo og Akershus, viser de endelige tallene fra LOs sommerpatrulje etter årets kontroll.

Sommerpatruljen har besøkt 443 unge arbeidstakere fordelt på 341 bedrifter i de to fylkene. Serveringsbransjen har vært hovedprioritet.

49 prosent av dem LO møtte i denne bransjen, hadde lavere lønn enn den allmenngjorte minstelønna.

annonse
Mer alvorlig enn antatt

– Etter at tarifflønna i serveringsbransjen ble allmenngjort, er alle norske arbeidsgivere pliktig til å betale minstelønn, men våre funn viser at tilnærmet halvparten av dem vi har besøkt, ikke får dette. Det er enda mer alvorlig enn det vi hadde forutsett og gir oss et tydelig grunnlag for å si at forholdene i serveringsbransjen i Oslo og Akershus ikke er slik vi ønsker at de skal være, melder LOs sommerpatrulje.

I andre bransjer fant patruljen omfattende brudd på overtidsbestemmelser og personvernreglement.

Samlet viser LOs tall fra alle bransjer i Oslo og Akershus brudd på overtidsbestemmelsene i nesten 18 prosent av tilfellene. I drøyt 14 prosent av tilfellene fant LO brudd på personvernreglementet – noe som i stor grad dreier seg om kameraovervåking uten at de ansatte er informert.

Høyere enn på riksplan

Disse tallene er godt over det nasjonale gjennomsnittet fra 2018, da brudd på overtidsbestemmelsene var på 6,3 prosent og brudd på personvernreglementet 8,6 prosent.

LO fant ikke ett eneste tilfelle av svart arbeid.

– Vi har heller ikke avdekket tilfeller av seksuell trakassering gjennom våre utepatruljer. Vi vet at både svart arbeid og seksuell trakassering skjer, men tar med oss som et positivt resultat at vi ikke har avdekket slike tilfeller under patruljevirksomheten i Oslo og Akershus, opplyser LO.

annonse
annonse

Sommerpatruljens arbeid ble avsluttet fredag. De nasjonale tallene er fortsatt ikke klare.

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon