Viggo Kristiansen. Arkivfoto: Photoline / SCANPIX
annonse

I løpet av de siste årene har det oppstått tvil om dommen mot Viggo Kristiansen i den såkalte Baneheiasaken er riktig. Og den siste uken er det fremkommet noe som advokat Arvid Sjødin omtaler som «sensasjonelle funn».

Journalisten Bjørn Olav Jahr skrev en bok i 2017 – Drapene i Baneheia. To historier, en sannhet – som fremla nye opplysninger som stilte tvil ved om Kristiansen var på åstedet da de to jentene Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) var blitt voldtatt og drept i Baneheia fredag 19. mai 2000.

I hovedsak var det vitnemålene til den andre dømte drapsmannen, Jan Helge Andersen, som fikk Kristiansen dømt, og det som hovedmann. Det ble funnet DNA-spor fra sæd etter Andersen på en av jentene, men intet fra Kristiansen. Analyser fra mobilmaster tydet meget klart på at Kristiansen ikke hadde vært i Baneheia på tidspunktet da drapene skjedde mellom kl. 19:10 og 19:45 på kvelden.

annonse

Tunnelsyn

Det har sterkt blitt antydet at politiet utviklet tunnelsyn i etterforskningen og låste seg fast til teorien om at Kristiansen var hovedmann, slik Andersen fremstilte det. Bevis og/eller indikasjoner på at Kristiansen, som hadde en broket bakgrunn, var uskyldig ble sett bort fra. Det har også kommet kritikk mot mediene:

«Etter å ha lest 1700 sider om Baneheia-saken er jeg mildt sagt forundret over minst to ting. Én, hvorfor er ikke flere journalister interessert i å finne ut om vi står overfor en rettskandale av Quick- og Tengs-dimensjoner? Og to, hvorfor er det eneste bidraget fra journalister som dekket saken den gangen, en blanding av skråsikkerhet og manglende vilje til å gjøre sin journalistiske plikt?» skrev Svein Tore Bergestuen i 2017.

annonse

Uskyldig?

Kristiansen har hele tiden bedyret sin uskyld og nekter også å søke om prøveløslatelse i det han fremstille som en kamp for rettferdighet. Psykolog Atle Austad, som hadde ham til behandling fra 2004, gikk i 2014 ut og sa at han var i tvil om at Kristiansen ikke hadde gjort det: «Nå er jeg bekymret for om han er uskyldig, men jeg har aldri blandet meg opp i det rettslige,» sa Austad til VG.

Advokat Arvid Sjødin har engasjert seg sterkt i saken og har ført en blogg siden 2014 med innlegg som han mener underbygger at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt. Som innledning står det:

Denne bloggen er kommet i stand for å informere og dele informasjon som viser at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt. Han er dømt uten bevis – annet enn at Jan Helge Andersens forklaring drar han inn i saken. De “bevis” som politiet mener knytter ham til Baneheia og de grufulle drapene, vil vi forsøke på en oversiktlig måte å gjennomgå og analysere. I denne saken er det også motbevis – og vitner – som aldri har vært inne i saken eller i rettsbehandlingen.

Sjødin har på vegne av Viggo Kristiansen forsøkt å få saken gjenopptatt en rekke ganger, men det har blitt avslått av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker hele seks ganger. En ny anmodning om gjenopptakelse ligger på kommisjonens bord nå.

Advokat Arvid Sjødin Arkivfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

I et innlegg 2. juli viser Sjødin at politiet og påtalemyndigheten tilbakeholdt informasjon om funn av en kniv.

Sensasjonelle nye opplysninger i Baneheia-saken. Politiet skjulte for retten at det Jan Helge Andersen sa var mordvåpenet, hadde blitt funnet, skrives det på bloggen.

Statsadvokat Dahl konfronterte i lagmannsretten Viggo Kristiansen med følgende; – Har du noen forklaring på at kniven er borte?

annonse

– Nei, det lurer jeg også på, svarte Viggo Kristiansen.

Spørsmålet gjaldt den kniven Jan Helge Andersen i avhør beskriver at ble brukt til å ta livet av jentene. En kniv som er meget lett gjenkjennelig og som beskrives som en Mora-kniv med blått skaft. Vi kan nå avsløre at når dette spørsmålet ble stilt, så VAR kniven funnet. Politiet hadde den selv. Og ikke bare det, de hadde også sjekket den ut av saken krimteknisk. Viggo Kristiansen måtte imidlertid i retten svare på hvor den var blitt av.
Det er laget en omfattende dokumentasjon om dette forhold. En rapport er oversendt Gjenopptakelseskommisjonen. Den er også oversendt Agder Politidistrikt. De nekter å kommentere rapporten.

Sjødins gjennomgang er omfattende og Resett henviser våre lesere til å gå direkte til kilden dersom de er interessert.

Det hevdes at det er blitt «påvist grov svikt i etterforskningen og grove feil i fremstillingen for retten», og at «vesentlig informasjon ble holdt tilbake». Det skrives at dette «kan ha hatt betydning for utfallet av rettssakene.»

Sjødin retter også sterk kritikk mot Viggo Kristiansens forsvarer den gang, Tore H- Pettersen, og kaller det «uforståelig» at han ikke presset påtalemyndigheten på knivsporet de nå har funnet i etterforskningsmaterialet.

Saken er av betydelig interesse. En rettsstat er avhengig av at befolkningen har tillit til at systemet er rettferdig, og også at rettssystemet kan korrigere seg selv dersom det tar feil. I denne saken er det også en faktor at mediene har et eierskap til et visst utfall gitt sin tidligere «rolle» i saken.

annonse

Så vidt vi kan se har ingen andre medier ennå rapportert om Sjødins blogginnlegg fra 2. juli 2019.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse