Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

Etter ønske fra noen faste lesere, har Resett undersøkt hvor mye penger Oslo Tinghus brukte på «tolketjenester» i 2018. De som var nysgjerrige, ville ha en sammenligning med hva UDI og UNE utbetalte i tolkekostnader samme år.

Oslo tinghus
Resett kontaktet kommunikasjonsrådgiver Markus Lestra ved presseavdelingen i OT. Han viste til årsmeldingen som var lagt ut på internett. Der fremkommer det at OTs totale tolkekostnader for 2018 la på 29,7 millioner kroner.

Det bemerkes at nærværende utgift på nesten 30 millioner kroner ikke omfatter fengslingsmøter, der retten skal ta stilling til om noen kan varetektsfengsles og eventuelle vilkår for dette. Der er det politiet som bestiller tolk, og tar den økonomiske byrden. Resett har så langt ikke klart å få en oversikt fra Oslo politidistrikt hvor store disse utgiftene egentlig er.

annonse

Les også: Elefanten i statsbudsjettet: Her er tallene for hvor mye innvandringen koster hvert år

UDI
Når det gjelder UDI, har kommunikasjonsrådgiver Tom Ruud opplyst at UDI i 2018 brukte om lag 8,7 millioner kroner i forbindelse med saksbehandlingen. Han bemerker at beløpet gjelder tolkningi møte mellom saksbehandler og søker. Oversettelser av enten dokumenter eller innkommet informasjon er ikke inkludert i dette beløpet. Det er således begrenset til tolkning i forbindelse med saksbehandlingen. For eksempel asylintervju, vedtakssamtale og intervju i forbindelse med tilbakekallsaker (hvor blant annet et lovlig opphold er gitt på bakgrunn av uriktige opplysninger).

UNE
Seniorrådgiver Bozena Grudzien ved UNE har informert Resett at det i 2018 ble utbetalt kroner 1 586 667 til tolketjenester.

UDIs og UNEs samlede utgifter
UDIs og UNEs tolkeutgifter for 2018 blir således omlag 10,2 millioner.

annonse

Nærmest en tredjedel av det Oslo Tinghus utbetalte.

Hva er egentlig sluttsummen?

Resett har foreløpig ikke hatt kapasitet til å bringe på det rene hva de totale tolkekostnadene er i Norges 63 domstoler i første instans (tingrettene samt Oslo byfogdembete), 6 lagmannsretter samt Norges Høyesterett.

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon