Illustrasjonsfoto: REUTERS/Lisi Niesner
annonse
annonse

«Været er slik det alltid har vært – like ustabilt og noe alle snakker om», uttaler John M. Johansen i Resett 2/7.

Det siste kan jeg være enig i, og et vittig hode sa en gang: «Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det».
I dag er vel dette en sannhet med modifikasjoner, for hva viser kjensgjerningene, hva er det vi ser rundt oss på vær og klimafronten? Vi ser bl. a følgen av at mennesker har sluppet flere milliarder tonn forurensende gasser i lufta slik at drivhuseffekten har akselerert.

En ting kan vel de fleste av oss enes om: At jordas KLIMA er avhengig av en uhyre komplisert vekselvirkning mellom krefter som skydes jordens rotasjon, atmosfæren, havene, ismassene, landskapsformasjoner og sola.
For lite co2 i atmosfæren betyr kaldere klima, for mye gjør at polkalottene og isbreene smelter, og at byer særlig langs kystene oversvømmes. Er det ikke det vi har vært vitne til i flere tiår nå?

annonse

«Verdens kaldeste sted smelter i rekordfart. Istapet er tredoblet på 10 år». Bladet «Nature» rapporterte dette fra den mest omfattende studie noensinne, der 84 forskere fra 44 ulike organisasjoner deltok.
Dette viser vel at det er altfor mye co2 i atmosfæren, men også metan, nitrogendioksid og vanndamp, så det er ikke bare co2 som er «synderen», for den er også en høyst viktig faktor i den fantastiske prosessen fotosyntesen som en allvis Skaper har satt i gang for å opprettholde livet her på jorda.

Vårt hjem jorden er nå en pasient med utrolig mange plager og mange leger! Det holdes konferanser og det tilbys kurer, men legene kan ikke enes. De diskuterer, de krangler. «Den er ikke ordentlig syk», sier noen. «Den ligger jo for døden», roper andre. Diskusjonen blir heftigere, botemidlene flere og flere, legene nøler, mens pasienten blir dårligere. Ikke mye blir gjort. Flere undersøkelser må foretas. Det blir foreskrevet medisiner som aldri bli laget. Dessverre er mye av det som i lang tid har foregått, bare ledd i en forhalingstaktikk som har til hensikt å la forurensningen fortsette, mener mange. Dette gjelder for hele verden.
Hvis nå hverken myndigheter eller vanlige folk kan/vil løse miljøproblemene – hvem kan og vil gjøre det da?

Helt fra de tidligste tider har folk vendt seg til Himmelen for å få hjelp til å gjøre noe med været. Hvor naive slike bestrebelser enn kan ha virket, så illustrerer det en helt grunnleggende sannhet: Menneskene trenger den sanne Guds hjelp for løse problemene, og det gjelder slett ikke bare forurensningen!

Til alle, ikke minst de unge som frykter at jorda skal «gå under» og bli helt ødelagt, er å si at kloden har ingen utløpsdato, men skal tvert imot «bestå for evig» (Forkynneren 1:4) Hvordan vil det skje? Kort fortalt ved at de nåværende korrupte styreformer blir erstattet av Guds rike som er en bokstavelig regjeringsform.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon