Utvalgsleder Jørgen Randers på pressekonferansen etter overleveringen av Lavutslippsutvalgets utredning om hvordan Norge kan få ned utslippene av klimagasser. 2006. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX .
annonse

Det finnes en enkel løsning på klimaproblemet, en som ikke tar mye tid og som fjerner all skam.

Dette skriver Jørgen Randers i en kronikk i Aftenposten. Han mener å funnet løsningen vi alle leter etter:

– Det eneste man behøver å gjøre som ansvarlig samfunnsborger, er å stemme på parti som forplikter seg til å avslutte all bruk av kull, olje og gass på en ordnet måte fra 2020 til 2050. Deretter kan man med god samvittighet fortsette å kjøre bil, fly, kle seg pent og spise godt – fordi disse aktivitetene ikke lenger vil lede til klimautslipp.

annonse

– Realiteten er at løsningen på klimaproblemet er uhyre enkelt. Brenning av kull, olje og gass leder til utslipp av CO₂, som samler seg i atmosfæren og varmer verden. Dette kan bare løses gjennom obligatoriske fellestiltak. Utfasing av all bruk av kull, olje og gass gjennom forbud, subsidier og skatter – det vil si en sterk stat med bred oppslutning i folket.

Jørgen Randers  er professor og tidligere rektor ved Handelshøyskolen BI. Randers har vært engasjert i miljøspørsmål og forsket på klimaproblematikk i nesten 40 år. Han var medforfatter til boken Limits to Growth, som kom ut i 1972, og var et angrep på vekstfilosofien. Han har også problematisert folkevekst, særlig i den tredje verden. Han var også leder av Lavutslippsutvalget.

Randers skriver videre:

– Klimatrusselen fremstilles som noe komplisert, noe vanskelig å forstå, noe som vil kreve teknisk utvikling og hundrevis av ubeleilige tilpasninger om oppvarmingen skal holdes under pluss 2 grader. Feil, feil og feil!

– Klimaproblemet løses greit på 30 år ved ett enkelt tiltak: Planmessig utfasing av all bruk av kull, olje og gass fra 2020 til 2050.

Randers vil ikke satse på kjernekraft, det blir for dyrt. Han mener sol- og vindkraft kan erstatte olje og kull. Kostnadene blir ikke store, det holder med å øke toppskatten med 1-2 prosent, ifølge den tidligere professoren ved Handelshøgskolen BI.

annonse
annonse
annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon