Vindmølle-motstandere setter kjepper i hjulene for satsingen på vindkraft i Nederland. Foto: Frank May / NTB scanpix
annonse
annonse

Mange opplever de nye vindmølleparkene som store, åpne sår i norsk natur. Nå har naturvernorganisasjonen «La naturen leve» samlet en liste over kraftselskaper som tjener seg rike på vindmølleparker. 

Listen sirkulerer i disse tider på sosiale medier. Organisajsonen ahr også lagt ut lister over selskaper som ikke selger kraft fra vindmøller. Her er selskapene som ifølge organisasjonen tjener penger på vindmøller:

Agder Energi: indirekte eierskap Statkraft=Smøla Vind 2. [email protected]Agva Kraft: Pro vindkraft: https://www.agva.no/fornybar/) [email protected]Akraft: Eies av Lærdal Energi

annonse

AS Eidefoss: Vannkraft, men har aksjer i Trønderkraft, Eidsiva Bredbånd, Ren AS): [email protected]

Askøy Energi: Eies av Fredrikstad energi: [email protected]

Bindal Kraftlag (indirekte eierskap Storebrand): [email protected]

BKK: Statkraft direkte og indirekte eier. Vurderer vindkraft: https://www.bkk.no/vannkraft/bkk-vurderer-vindkraft: https://energiteknikk.net/2019/05/bkk-planer-vindkraftverk-i-masfjord

annonse

[email protected]

BKK Etne: Er en del av BKK

BKK Tysneskraft: Er en del av BKK

Dalane Energi: Aksjer i *Ren AS, samt Dalane Kraft som har aksjer i Dalane Vind

E-Co Energi: Eies av Eco Energi Holding, som har stor andel aksjer i Hafslund [email protected]

annonse

Eidsiva Energi: Stiftet Austri Vind 2010, Utviklet Raskiftet og Kjølberget Vindkraftverk 2016. [email protected]

Energi Salg Norge: Vindturbiner: https://www.energisalgnorge.no/ [email protected]

Les også: Farsund-ordfører tror folk føler seg overkjørt i kampen om vindmøller

Finmark Kraft: http://www.finnmarkkraft.no/page.jsp?ref=vindkraft&lang=no [email protected]

Fitjar Kraftlag: Midtfjellet Vindpark. https://midtfjellet.no/om-oss/organisasjonen/ Fjordkraft AS: Trøndelagkraft har 100%  aksjeposter, av indirekte eiere finner vi bl.a. Bkk og Statkraft. [email protected]

Fredrikstad EnergiSalg: Eies av bl.a. Fortum [email protected]

Fredrikstad Energi: Eies bl.a. av Hafslund [email protected]

Fredrikstad Energi Marked: Eies av Fredrikstad Energi

annonse

Follo Energi: Vannkraft, men Fredrikstad Energi Marked eier 100% aksjer 

Fortum: Vind https://www.fortum.no/om-oss/var-bedrift/var-energiproduksjon [email protected]

Fosenkraft Energi: Aksjer Grønn Kontakt, TrønderKraft = aksjer Neas, Glitre, Eidsiva) [email protected] 

Førdefjorden Energi: Leverer lokal fjordvarme. Eies av BKK og Sunnfjord E 

Glitre Energi: Deleier av vindkraftverk og ditto utbygging, bl.a. Zephyr. https://www.glitreenergi.no/konsern/om-glitre-energi/forretningsomrader/ovrig-eierskap/ [email protected]

GNP Energy: vindkraft [email protected]

Gudbrandsdal Energi: Stiftet Austri Vind 2010, Utviklet Raskiftet og Kjølberget

Vindkraftverk 2016. Eies av Innlandskraft, som eies 50 % av Eidsiva Energi. [email protected]

Hafslund Strøm AS: Eies av Fortum [email protected]

Hallingkraft: Eies av Fortum

Helgeland Kraft: Vind? Aksjer *Ren AS, 100 % i Helgeland Kraft Nett = *Validèr

https://www.ranablad.no/nyheter/rana/helgeland-kraft/helgeland-kraft-vurderer-vindkraftverk-og-har-rode-ringer-rundt-noen-prosjekter-jeg-har-stor-tro-pa-framtida/s/5-42-503768

Hydro Energi: Eid av Norsk Hydro, investerer i vind og derfor på listen. [email protected] 

Ishavskraft:  Obs. Troms Kraft er indirekte eier = Ymber – vindkraft https://www.nordlys.no/naring/i-denne-naturperlen-blir-det-vindmoller/s/1-79-7174832 [email protected] [email protected]

Jotunkraft: Eies av Vang Energiverk = aksjer Eidsiva Bredbånd, *Nettalliansen. [email protected]

Kragerø Kraft: Fusjonert med Fredrikstad Energi. [email protected]

LOS: Statkraft har indirekte eierskap = direkte vindkraft i 2 ledd, Smøla vind2, BKK. [email protected]

Luster Energiverk (har litt aksjer i Sognekraft): [email protected]

Lærdal Energi: Nettleverandør, aksjer Atb-Nett, Sognenett = BKK, Luster Energi = Sognekraft: [email protected]

Mørenett: Eies av Tussa Kraft og Tafjord Kraft. Askjer *Smarthub, *Ren AS. Indirekte eierskap bl.a. BKK og Statkraft: [email protected]

Neas: Eies av bl.a. Trønderenergi, deleier Fosen Vind. [email protected]

Nesset Kraft (aksjer Trønderkraft, *Smarthub) [email protected]

Nordkraft: indirekte eierskap Nordkraft Vind, aksjer i bl.a. Troms Kraft)  [email protected]

Nord-Salten Kraft: Eies av bl.a. Salten Kraftsamband som har aksjer i Polarkraft. Indirekte eierskap Nordlandskraft=indirekte eiere Polarkraft og SKS) [email protected]

Nord-Østerdal Kraftlag: Aksjer i Trønderkraft. [email protected]

NorgesEnergi: Eies av Fortum Consumer S [email protected]

NTE: Aksjer i bl.a. Sarepta Ytre Vikna 2, Sarepta Energi, vind [email protected] 

Oppdal Everk: Delvis eid av TrønderEnergi, aksjer i Trønderkraft

Orkland Energi: Indirekte eier Orkdal kommune som har aksjer i TrønderEnergi.

Polar Kraft: deleier Nordkraft = aksjer Nordkraft Vind

Rakkestad Energi: Eies bl.a. av Hafslund [email protected]

Rauland Kraftforsyningslag: Aksjer *Ren AS, *Nettalliansen, Storebrand: https://www.storebrand.no/smartere-valg/artikkel/gode-penger/det-som-er-bra-for-klimaet-er-ogsa-bra-for-lommeboka

Ren Røros: Pluss for vannkraft. Indirekte eierskap i Trønderkraft, som har Trønderenergi som delvis indirekte eiere. 

Ren Røros Strøm: TrønderKraft aksjer, se Ren Røros

Ringerikskraft: Aksjer Viul Kraft = indirekte eier Glitre Energi og Vardar.

Røyken Kraft: Eies av Fredrikstad Energi.

Salten Kraftsamband /SKS: Blitt del av Polarkraft, med deleier Nordkraft- [email protected]

Selbu Energiverk: Aksjer *Ren AS og *Grønn Kontakt. For vindkraft. https://www.distriktsenergi.no/artikler/2017/8/22/store-endringer-i-selbu-energiverk/ SFE: Vindkraft. Vindkraft Bremangerlandet. Indirekte eierskap BKK, Statkraft:  https://sfe.no/konsern/aktuelt/sfe-kjoper-seg-opp-i-vindkraft/[email protected] https://sfe.no/konsern/aktuelt/sfe-kjoper-seg-opp-i-vindkraft/ [email protected]

Skjåk Energi: Aksjer i Eidsiva bredbånd =Eidsiva Energi = Raskiftet vindpark 

Skånevik Ølen Kraft: Aksjer Haugaland Kraft, indirekte eierskap i Sunnhordland Kraftlag som delvis eies av BKK og Fitjar Kraftlag: [email protected]

Smart Energi: Eies av Fredrikstad Energi

Sodvin Energi og Fiber: Eieren Sodvin er indirekte eier av Trønderkraft, Sodvin en. har aksjer i Fokab = NEAS) 

Sognekraft: Eid av bl.a. BKK [email protected] 

Sognenett: Eiere av bl.a. Lærdal energi og Sognekraft

Statkraft: Eier Smøla Vind2 https://www.statkraft.no/Energikilder/Vindkraft/ [email protected]

Sunndal Energi: Aksjer TrønderKraft = aksjer Neas = Trønderenergi. [email protected]

Sunnfjord Energi: BKK og Statkraft er ind.eiere [email protected] 

Sykkulven Energi: Aksjer *Smarthub, Elsikkerhet Møre = indirekte eiere Tafjord Kraft, Bkk og Statkraft: [email protected]

Svorka Energi:Indirekte eier Orkidenett = NEAS

Tafjord Marked: Eies av bl.a.Tafjord Kraft = Statkraft og BKK.

Telinet Energi: Vindkraft. Aksjer Agva Kraft. [email protected]

https://www.telinet.no/miljo/vindkraftverk/

Tibber: Eies bl.a. av BKK Spring = BKK

Tinde Energi: Eies av GNP Energy 

Troms Kraft: Aksjer i bl.a. Ymber [email protected]

TrønderEnergi: Vindkraft. Frøya. [email protected] https://tronderenergi.no/vind

TrøndelagKraft: Eies 100 % av Fjordkraft. BKK og Statkraft er blant andre indirekte eiere.

Trønderkraft: Eies bl.a. av Gudbrandsdal Energi, AS Eidefoss, Sunndal Energi. Trønderenergi og Trønderenergi nett er blant indirekte eiere = aksjer i bl.a. Neas [email protected]

Tysnes Kraftlag: Aksjeposter BKK: [email protected]

Valdres Energi: Aksjer Vestre Slidre kommune = aksjer Eidsiva Energi [email protected]

Varanger Kraft: Ren AS, Validere og Arctic vind deleiere [email protected]

Vardar: Vindkraft https://www.vardar.no/vind

Ymber: https://www.nordlys.no/naring/i-denne-naturperlen-blir-det-vindmoller/s/1-79-7174832 [email protected]

Østfold Energi: Vindkraft: https://www.ostfoldenergi.no/energikilder/vindkraft/

Øvre Eiker Energi: Aksjer Hellefoss Kraft som er deleid av Glitre Energi. [email protected]

Årdal Energi KF: Aksjer *Hitch, *Nettalliansen, *Ren AS. Indirekte eierskap Fokab, som har blant annet Neas som eier. [email protected]

Årdal Kraftlag: (aksjer Indre Sogn Asvo = aksjer Hydro Aluminium)

Les også: Vindmøller er mekaniske macheter

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon