EU- og handelsminister Ann Linde (S) leder Sveriges satsning på en feministisk handelspolitikk. Foto Jonas Ekströmer /TT kod 10030
annonse

Den svenske regjeringen satser nå på en feministisk handelspolitikk slik at kvinner og menn får like ta stor del av økonomiske utviklingen. 

Det er EU- og handelsminister Ann Linde (S) som presenterer det nye initiativet i en artikkel i Aftonbladet.

Feminismen har stor innflytelse i det svenske samfunnet. Stockholm innførte «feministisk snømåking», hvor man skulle prioritere å måke snø på fortau og sykkelvei før bilvei, siden flere kvinner gikk til jobben.

annonse

I oktober 2014 lanserte regjeringen Lövfen en «feministisk utenrikspolitikk». Det er litt vanskelig å få tak i hva dette har innebært i praksis, men den svenske regjeringen har utarbeidet en håndbok som lister opp alt de angivelig har fått til.

Denne håndboken nevner dog ikke at samtlige kvinnelige statsråder iførte seg hijab på et statsbesøk i Iran i 2017, noe som medførte sterk kritikk. Martine Aurdal i Dagbladet kalte forøvrig denne kritikken for «banal».

Les også: Danmark er det landet i Vesten der færrest identifiserer seg som feminister, ifølge en ny studie

Nå er det altså politikken rundt eksport og import som skal gjennomgås med genusteorier. Som motivasjon nevner Linde at blant annet at silkebluser for kvinner har seks ganger så høy toll som silkeskjorter for menn. Hun problematiserer ikke at regjeringen Lövfen ikke har klart å ordne opp i denne detaljen etter fem år ved makten.

Linde forklarer punktvis hva en feministisk handelspolitikk vil innebære:

Likestilte handelsavtaler og et likestilt indre marked
Alle handelsavtaler skal analyseres med tanke på likestilling, produkter og tjenester som har positiv effekt på likestillingen skal prioriteres

annonse

Likestilte standarder
Dagens standardisering er tilpasset menn, dette skader likestillingen. Derfor må likestilling integreres i alle internasjonale standarder.

Likestilt kjønnsoppdelt statistikk
Lik tilgang til informasjon om kvinner og menns situasjon er en forutsetning for likestilling innen handel, derfor må forskning og statistikk bli mer kjønnsoppdelt.

Likestilt representasjon i arbeidet for å fremme handel
Andelen kvinner blant handelssekretærer er kun en tredjedel. Business Sweden får i oppdrag å utrede hvilke endringer i arbeidsvilkår som kreves for å gjøre denne type jobber mer attraktive for kvinner. Handelsministeren selv planlegger å gjennomføre en delegasjonsreise bestående kun av kvinner.

Likestilling, handel og arbeid i lavinntektsland
Krav om at ILOs kjernekonvensjoner implementeres i alle EUs handelsavtaler, til fordel for kvinner med de mest utsatte arbeidsvilkårene.

Ann Linde mener arbeidet for likestilling i handelspolitikken går i riktig retning, delvis takket være Sveriges bidrag. Men det går for sakte:

– Nå girer vi opp arbeidet med den feministiske handelspolitikken, slik at kleskjøpet (for kvinner) ikke blir dyrere fordi tollen er urettferdig, og slik at kvinnelige bedriftledere like lett kan eksportere og skape nye jobber med gode vilkår.
Slik bidrar handelen til å bygge det sterke samfunnet.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.