Illustrasjonsbilde. Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / NTB scanpix
annonse

Religiøst aktive innvandrere gjør oftere frivillig arbeid og har sterkere tillit til andre mennesker enn mindre religiøst aktive innvandrere, ifølge SSB

Selv om innvandrere sjeldnere deltar i frivillig arbeid, legger innvandrere som er opptatt av frivillig arbeid, ned flere timer til slikt arbeid enn andre frivillige, ifølge ny rapport fra SSB. Disse deltar noe oftere i religiøse foreninger enn ellers i befolkningen, men også innenfor sekulære foreninger har 13 prosent innvandrere det siste året gjort gratisarbeid.

Andelen varierer noe mellom trosretningene, men ifølge SSB er kristne innvandrere minst delaktige (9 prosent). De er langt mindre tilbøyelige til å delta frivillig arbeid for sekulære foreninger enn muslimer.

annonse

Men jo oftere den enkelte deltar i religiøse møter, desto hyppigere deltar hun eller han i frivillig arbeid for sekulære foreninger, ifølge SSB.

SSB har også sett på sammenhengen mellom religiøs aktivitet og tillit.

Det er en svak positiv sammenheng mellom tillit og religiøs aktivitet. Ifølge SSB vil det si at jo mer innvandrere deltar i religiøse møter, jo mer tillitsfulle er de.

annonse

Men innvandrere har ifølge SSB generelt mindre tillit til andre enn det som er vanlig i befolkningen som helhet. 22 prosent av innvandrere generelt har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse