Grønnsaksbutikk i bydelen Grønland i Oslo. Denne bydelen har en stor andel innvandrer, blant den største i landet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
annonse

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets statistikk om barnefattigdom viser en svak økning i andel barn i familier med vedvarende lavinntekt.

I 2017 levde 10,7 prosent eller 105.538 barn i fattigdom på landsbasis. Tallet representerer en økning på 0,4 prosentpoeng fra året før: I 2016 levde 101.000 barn i vedvarende lavinntektsfamilier, skriver Aftenposten.

Les også: Selvforskyldt barnefattigdom og naive Norge

annonse

Oslo topper statistikken med hele 17,8 prosent. Men igjen er byen delt, på vestkanten bor det få og på østkanten er det mange, Nedre Tøyen er på topp med 65 prosent fattige, mens i Holmen på vestkanten er kun 2,6 prosent fattige.

Hovedårsaken til økende barnefattigdom er at foreldrene står utenfor yrkeslivet, andre årsaker kan være barnefamilier med enslig forsørgere, lav utdanning og innvandring. Barn med innvandrerbakgrunn utgjør over 55 prosent av alle barna i lavinntektsgruppen.

Barn i familier med lavinntekt har økt risiko for å oppleve fattigdom og nedsatte levekår, skriver Aftenposten.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.