Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse
annonse

Regjeringspartiene KrF og Venstre åpner for en handlingsplan mot islamofobi og muslimhat i kjølvannet av moskéskytingen i helgen.

Tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) åpner nå for å vurdere en egen handlingsplan mot muslimhat ogislamofobi, skriver Vårt Land mandag.

Til avisa sier også kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) at hennes departement jobber med en handlingsplan mot rasisme og diskriminering, i tillegg til at de har begynt å jobbe med muligheter for en eventuell egen handlingsplan mot islamofobi.

annonse

Venstres parlamentariske nestleder Abid Raja sier til NTB at han vil kjempe for en egen handlingsplan motmuslimhat.

– Må tas på alvor

Tida er overmoden for en slik plan, mener SV, som før sommeren fremmet forslag om dette i Stortinget.

– De muslimske miljøene, fagfolk og sivilsamfunn har lenge etterlyst en egen handlingsplan mot islamofobi. Nå bør alle partier komme sammen på Stortinget om å foreslå en slik plan og sende et kraftfullt signal om at hat ikke hører hjemme i Norge, sier stortingsrepresentant (SV) Freddy André Øvstegård til NTB.

Han mener frykten mange muslimer kjenner på, må tas på alvor, og at det trengs både kartlegging og forebygging av hat mot norske muslimer.

annonse

– Den målrettede handlingsplanen mot antisemittisme er holdt fram som et godt eksempel. Nå er tiden overmoden for å ta islamofobi og høyreekstreme på tilstrekkelig alvor, sier Øvstegård.

I undersøkelsen «Holdninger til jøder og muslimer i 2017», som Holocaustsenteret står bak, kommer det fram at én av ti nordmenn mener at vold mot muslimer kan forsvares.

«Ikke bare prat»

En handlingsplan har blant annet vært etterlyst av Islamsk Råd Norge (IRN), som i etterkant av Christchurch-terroren har vært i kontakt med politiske myndigheter i Norge for å iverksette handlinger og «ikke bare prat» når det kommer til islamofobi.

– Vi stoler på at politiet ivaretar sikkerheten til norske borgere, og at regjeringen setter i gang tiltak mothatytringene mot muslimer som har preget det norske samfunnet de siste årene, sier IRNs styreleder Abdirahman Diriye i en pressemelding.

Han mener den eksisterende handlingsplanen motrasisme og diskriminering ikke er god nok når det kommer til å beskytte en minoritet som muslimer.

annonse
– På høy tid 

Ekstremismeforsker Tore Bjørgo, som leder Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, mener det er slående at regjeringen ikke har etablert en egen handlingsplan mot islamofobi når den har gjort det motantisemittisme.

– Det er vel og bra at det er laget en handlingsplan motantisemittisme, men jeg savner en tydeliggjøring av at muslimhat er et like stort problem. Jeg mener det er på høy tid at regjeringen lager en handlingsplan motislamofobi, sier han til Dagsavisen.

– Vi har sett en serie voldsaksjoner spesifikt rettet motmuslimer og moskeer i flere land de siste årene. Det har også kommet en del bekymringsvekkende spørreundersøkelser som viser at en betydelig andel av befolkningen i Norge legitimerer vold mot muslimer, sier professoren, som har fulgt med på høyreekstreme bevegelser i Norge i 30 år.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon