Illustrasjonsbilde. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX
annonse
annonse

Parkeringsplasser legges ned i Oslo sentrum, til fordel for sykkelstier og lekeplasser. I 2018 ble nærmere 800 parkeringsplasser fjernet og byrådet jobber på for å nå målet om fjerning av ytterligere 1700 parkeringsplasser. 

Struping av parkeringsmuligheter sammen med dyre bompenger og endring av kjøremønstre i sentrum skaper utfordringer for å ta seg rundt med bil for folk flest, mens grupper som er spesielt utsatt på grunn av bevegelseshemninger av ulike årsaker og sårbar økonomi presses helt ut av hovedstaden. 

Lovnader om flere HC-parkeringer har ikke blitt innfridd og flere HC-plasser ble i 2018 fjernet, til brukernes store fortvilelse. Men det er ikke bare parkeringsplassene som strammes inn, utdeling av HC-parkeringskort har i denne utviklingen også blitt mye vanskeligere å få. 

annonse

Illegitimt skjønn 

Oslo kommune legger hver enkelt søkers skrittlengde til grunn for innfrielse av HC-kort. Skrittlengden er satt til 100 meter.

Forskriften for parkeringstillatelsen opererer derimot ikke med kriterier for skrittlengde:

§ 3.Vilkår for parkeringstillatelse
Bostedskommunen gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:
a)
fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted,
arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med
å bevege seg over noen lengde,

annonse

b)
passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig
behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi
vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Les også: Byrådet vil gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby  

Spør lokalpartiene   

For å komme til bunns i hvordan lokalpartiene i Oslo har planer om å håndtere utfordringen, tok Resett kontakt med lokallagene til Sv, Venstre, Ap, Høyre, Rødt, Mdg og Frp via e-post: 

«Hei, 

annonse

Jeg skulle gjerne ha kommet i kontakt med noen hos dere som kan svare meg på hva slags tiltak dere har for tilrettelegging for funksjonshemmede og eldre (jamfør bilfritt byliv) i programmet deres for de kommende årene. Kan dere sette meg i kontakt med riktig person?» 

Stillheten har vært overdøvende, med unntak av Venste, Sv og Frp. I alle tre partiene blir Resett møtt med en hyggelig tone, men verken Sv eller Venstre ønsker å la seg sitere av Resett og henvises derfor til partiprogrammene. 

SV begrunner valget med at de ikke ønsker å assosieres med Resett på grunn av Resetts profil, mens Venstre forteller at de ikke bruker tid på medier som ikke leses av deres velgere.  

Les også: Den utopiske og radikale miljøpolitikken ødelegger livet for vanlige folk 

Frp fremmer forslag 

Nestleder i byrådsutviklingskomiteen og bystyregruppen, Camilla Wilhelmsen, er raskt til å besvare forespørselen.

Wilhelmsen viser at saken opptar partiet og opplyser om at Frp allerede i juli fremmet et forslag for Oslo bystyre om å justere praksis for utdeling av HC-kort.

I forslaget setter Wilhelmsen fokus på utfordringene byen står ovenfor:

«Oslo bystyre behandlet saken om områderegulering for sentrum i juni. Til nå har nærmere 800 parkeringsplasser på gategrunn blitt fjernet, og ytterligere 250 regulerte plasser vil fjernes som følge av områdereguleringen. Med dette vedtaket blir det tilnærmet ingen frie parkeringsplasser på gategrunn igjen i sentrum. Det betyr at det nå er svært vanskelig å komme seg til sentrum for de av oss som ikke beveger seg like lett, fordi man har fjernet de parkeringsplassene som gav en god tilgjengelighet til sentrum. Det har også blitt vanskeligere for den gruppen som har HC-kort. Frem til nå har denne gruppen også kunnet bruke alle disse plassene. Det som nå er igjen, er kun særskilt HC-parkering».

Videre setter hun fokus på tallene:

«I følge offisielle tall fra Barne- ungdoms- og familiedirektoratet er det på nasjonalt nivå rundt 17 prosent av befolkningen som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Innenfor denne gruppen kan man regne at det er mange som har dårlig gangfunksjon, men som ikke har så dårlig gangfunksjon at de kvalifiserer til HC-kortet. Det betyr igjen at mange i denne gruppen blir stengt ute fra sentrum når ordinære gateparkeringsplasser er fjernet.»

Wilhelmsen setter også fokus på det illegitime skjønnet kommunen tar avgjørelser på:

«I følge Oslo Handikapforbund regner man erfaringsvis ut fra de tilbakemeldinger som forbundet mottar, at personer som også oppfyller øvrige kriterier for å kunne motta HC-kort, ikke må ha en skrittlengde på mer enn 100-150 meter. Forslagsstiller mener at det er behov for å justere praksis for tildeling av HC-kort fordi det nå kun er særskilte HC-plasser igjen i sentrum, og det er en langt større gruppe som har behov for HC-kort. Derfor bør praksisen justeres slik at flere med funksjonsnedsettelser kan få kortet og fortsatt være i stand til å kunne bruke og glede seg over Oslo sentrum».

«Det er de nasjonale forskrifter som definerer hvilke kriterier som må til for å oppfylle kriteriene for å få HC-kort. Det er derimot ingen bestemmelser der som angir skrittlengden en person må ha for å oppfylle kriteriet. Det utøves i den praksis de enkelte kommuner har.»

Manglende konkretisering  

I e-post korrespondansen med både Venstre og SV er svaret at partiene ønsker å etablere flere HC-parkeringer og gi ut flere HC-kort. Det er når spørsmålene tilspisses om hvordan tilretteleggingen for de som ikke har krav på HC-kort, men som er avhengig av bil og hjelp fra familie, konkretiseringen forsvinner. De svarer heller ikke på hvordan de har tenkt å gjennomføre dette i praksis.

Selvmotsigelser 

Etter en gjennomgang av valgprogrammet til SV, er det et stort gap mellom ide og virkelighet som kommer til syne.

Slagordet «En by for de mange, ikke for de få» er ikke nødvendigvis misvisende, men hvem de mange og hvem de få er kan det spekuleres i.

Fokuset på bilfritt byliv er gjennomsyrende. Gående og syklende skal prioriteres, samtidig skriver de at de skal «gjøre Oslo mer universelt utformet for å sikre framkommelighet for alle». Denne framkommeligheten for bevegelseshemmede og eldre skal bero seg på utvidede bestillingstransport-ordninger. Hvordan denne transporten skal forekomme sies det ingenting om.  

Venstre fremmer følgende i sitt valgprogram:

«Etablere flere HC-plasser i byen og utstede midlertidige HC-kort til personer med midlertidige bevegelsesutfordringer»

«Tillate biler med HC-kort å kjøre i kollektivgater i indre by»

Hva som menes med «midlertidige bevegelsesutfordringer» nevnes ikke.

Å få klarhet i disse spørsmålene viser seg å være umulig da verken Sv eller Venstre ønsker å føre en offisiell samtale med Resett.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon