Jonas Gahr Støre spiller bordtennis mot Martine Myhre-Sørensen Arnesen. Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Ap vil fjerne kravet om 4 i matte på lærerskolen og droppe avskiltingen av erfarne lærere. – Vi styrer mot en lærerkrise, sier Jonas Gahr Støre.

annonse

– Det må flere lærerressurser til for at vi skal kunne følge opp dem som strever med å lese, skrive og regne, sier partileder Støre.

Ap-lederen er tilbake på Berg skole i Oslo hvor han begynte på videregående i 1976. Mandag har førsteklassingene sin første skoledag på Berg, som nå har blitt en skole for 1.–7. trinn.

Støre mener noe må gjøres for å sikre at de totalt 60.000 elevene som begynner på skolen på mandag, skal ha kvalifiserte lærere i klasserommet de kommende årene.

Kan bli norsklærer med 2 i norsk

– Vi styrer mot en lærerkrise, hvor vi går mot over 5.000 lærere i manko om 20 år, sier Støre.

Ap vil blant annet ansette flere lærere, opprette flere studieplasser, gjennomføre en nasjonal rekrutteringskampanje for lærerutdanningene og garantere fortsatt stor satsing på etter- og videreutdanning.

Partiet gikk tidligere inn for å avskilte lærere som ikke tar fordypning, og krevde minimum karakter 4 i matematikk for inntak på lærerutdanningen. Men nå har partiet snudd i disse spørsmålene og vil fjerne avskiltingen og heller ha mer treffsikre opptakskrav for lærerutdanningen.

– Vi har nå den høyeste andelen ukvalifiserte i skolen på 15 år, og antallet har økt med 49 prosent siden 2013. Halvparten av elevene som i 1.–4. klasse får spesialundervisning, får det av en ufaglært. Det mener jeg er det tydeligste eksempelet på at problemet sitter i mangelen på dyktige og motiverte lærere som ikke slipper til, sier Støre.

– I det legger dere lærere som avskiltes?

– Ja, vi ser at kvalifiserte lærere som skolen trenger, må ut, og ukvalifiserte går inn. Samtidig er lærerutdanningen endret slik at man kan utdanne seg til lærer kun i noen fag, men slik som situasjonen er nå, kan du ha 6 i norsk og 3 i matte, og du kan ikke bli norsklærer. Hvis du har 4 i matte og 2 i norsk kan du derimot bli norsklærer. Det henger ikke på greip.

Vil ikke forplikte seg til lovfesting

Flere aktører i skolesektoren har tidligere krevd en lovfesting av retten til å bli undervist av kvalifiserte lærere i skolen. Ap-lederen vil ikke forplikte seg til å gå så langt.

– Det man i første omgang trenger er en forpliktende opptrappingsplan – at det kommer nok folk med kompetanse.

– Ville dere ikke ha fått større troverdighet i om dere gikk inn for en lovfesting?

– Jo, det kan hende, og det er noe vi kan vurdere, men vi forholder oss til den troverdigheten som ligger i at vi setter av mer penger til lærere. Det er en prioritering denne regjeringen ikke gjør, sier Støre.

– Høyre sier at det viktigste er dyktige lærere. Jo, du kan ha en nobelprisvinner som lærer, men er det fire elever i klassen som trenger intensivopplæring, så må du ha en lærer til, sier han.

Har bruk for ukvalifiserte

Støres tidligere klassekamerat på Berg videregående skole, Yngvil Hestenes, er i dag rektor på grunnskolen Berg.

Hun mener økt lærertetthet og satsing på kvalifiserte lærere er viktige tiltak.

– Vi ser at det kan være vanskelig å få tak i utdannede lærere, også her i Oslo, sier Hestenes.

Hun er likevel klar på at det også er bruk for ansatte i undervisningen som ikke har fullført lærerutdanning.

– En del assistentoppgaver kan utføres gjennom veiledning fra lærere. Det kommer an på hvilke typer oppgaver som skal utføres.

– Så du er ikke for en lovfesting av retten til å bli undervist av en kvalifisert lærer?

– Vi liker fleksibilitet, og vi bruker fornuft for å løse oppgavene på beste måte i hver situasjon. Jeg er ikke sikker på at en lovfesting er det vi etterspør.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.