Klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
annonse
annonse

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har besluttet å utsette rivingen av seterbygningene i Vesllie på Hjerkinn etter massive protester.

– Det er mye engasjement og uro i denne saken. Vi har derfor valgt å utsette rivingen. Den vil ikke bli gjennomført i høst, sier statsråd Ola Elvestuen i en pressemelding.

Mandag demonstrerte rundt 100 personer ved seterbygningene mot den planlagte rivingen, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

annonse

Ifølge de opprinnelige planene skulle rivingen ha startet tirsdag. Aksjonister har varslet at de om nødvendig vil lenke seg fast til bommen på Hjerkinn som stenger veien inn i verneområdet på Dovrefjell for motorisert ferdsel, skriver Nationen.

Vil verne villrein

Beslutningen endrer ikke tidligere vedtak om utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Formålet med utvidelsen av nasjonalparken er å legge forholdene til rette for villrein, understreker Elvestuen.

– Forsvarsbygg har gjennomført Europas største restaureringsarbeid for natur. Vesllie må sees i sammenheng med hva som er nødvendig for å ta vare på villrein. Bygningene er i seg selv ikke vurdert til å ha stor verneverdi, sier Elvestuen.

Villreinen er i dag sterkt presset av ferdsel og bruk i Snøhetta- og Hjerkinn-området. Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjellsøkosystemer med bestander av villrein, heter det i en tidligere pressemelding fra departementet.

annonse

– Det hele er en stor vits. Myn dig he te ne hev der at se ter an leg get må ri ves for be skyt te vill rei nen. Har du hørt på ma ken. Vill rei nen og set re ne har levd sam men si den 1800-tal let, og eks per ter på vill rein sier set re ne ikke er til hin der for rei nen, uttalte stortingsrepresentant og tidligere ordfører i Dovre kommune, Bengt Fasteraune (Sp), i en appell under demonstrasjonen mandag, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

12.000 har signert

Folk fra Nord-Gud­brands­dal har ført en lang kamp for å prø­ve å stoppe pla­ne­ne for å rive se­ter­an­leg­get på Dov­re­fjell.

I en di gi tal un der skrifts ak sjon har over 12.000 sig nert på et opp rop som er sendt til stats råd Elvestuen og stats mi nis ter Erna Solberg (H).

Departementet ønsker også å fjerne be tong bru er og tappe ned et vann for å beskytte villreinen. Dette protesterer også lokalbefolkningen mot.

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng, som er fra Oppland, kaller Elvestuens utsettelse «et skritt i riktig retning».

annonse

– Lokalbefolkningen har i denne saken blitt fullstendig overkjørt av en arrogant regjering og minister. Arbeiderpartiet forventer at dette ikke bare er et valgkamputspill, men at regjeringen nå for godt stopper demonteringen av våre felles kulturminner og stopper rivningen av setrene på Dovrefjell, sier Stenseng.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon