Forskningsreaktoren, JEEP II på Kjeller. Foto: Ola Vatn / NTB scanpix.
annonse
Utgiftene til å rydde opp etter atomreaktoren på Kjeller i Akershus kan bli fire ganger høyere enn beregnet for bare tre år siden, skriver Teknisk Ukeblad.

Årsaken til den kraftige økningen er at det er 14 ganger mer atomavfall på Kjeller enn det som ble antatt da de forrige anslagene ble gjort, ifølge en rapport fra DNV GL.

Der utredningen for tre år siden anslo en prislapp på vel 890 millioner (2016-kroner) for å rydde opp på Kjeller, anslår nå DNV GL kostnadene til 3,6 milliarder, skriver Teknisk Ukeblad (TU).

I tillegg opererer Stortinget – som må behandle og vedta en slik investering – med en egen formel for beregning av sannsynligheten for at kostnadene ligger innenfor dette anslaget. Da vil utgiftene totalt kunne komme opp i rundt 4.5 milliarder kroner, ifølge rapporten fra DNV GL som TU har fått tilgang til.

annonse

Den siste atomreaktoren på Kjeller stengte før sommeren etter at det ble oppdaget alvorlige korrosjonsskader.

– Rapporten er grundig og får fram hvor omfattende, kompleks og krevende oppgave det er å bygge ned atomanleggene på Kjeller, skriver Institutt for energiteknikks administrerende direktør Nils Morten Huseby i en epost til TU.

Når det gjelder Haldenreaktoren, har Aftenposten tidligere avdekket at kostnadene for å stenge og rive denne også vil bli langt høyere enn antatt. Ifølge den nye rapporten fra DNV GL vil de totale utgiftene også her komme opp i over 4 milliarder kroner.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse