Nok en gang er gymsalen i Skien fengsel bygget om til rettslokale. Der skal Telemark tingrett behandle Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse fra terrordommen etter 22. juli-angrepene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
annonse
annonse

I formiddag starter løslatelsessaken til Anders Behring Breivik. Dette skjer i retten i dag:

Retten settes klokka 10, og det skal gjennomføres innledende formalia, blant annet nedtegnelse av Breiviks personalia.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir holder så sitt innledningsforedrag, hvor hun går gjennom sakens tema, bevisførsel og framdriftsplan. Det er ikke lagt opp til vitneprov eller øvrig bevisførsel under hovedforhandlingens første dag.

annonse

Siste halvdel av rettsdagen er satt av til Anders Behring Breiviks forklaring. Han har fått drøyt tre timer til å forklare seg, omtrent det samme som han fikk sist gang han var i retten.

Nøye forberedt

Gjennom tre dager skal domstolen vurdere den terrordømte 42-åringens begjæring om prøveløslatelse. Breivik har nøye forberedt sin forklaring for retten, ifølge forsvareren, advokat Øystein Storrvik.

Retten settes i et provisorisk rettslokale i gymsalen i Skien fengsel, hvor Breivik soner i full isolasjon på avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS). Som ved tidligere Breivik-saker, er det et betydelig sikkerhetsopplegg knyttet til gjennomføringen av hovedforhandlingen.

annonse

Spørsmålet Telemark tingrett må besvare, er hvorvidt mannen som drepte 77 mennesker, fortsatt er så farlig at samfunnet trenger ekstra beskyttelse mot ham. Han er dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år, som var den maksimale minstetiden da Breivik ble dømt.

For farlig

Forvaringsdømte har rett til å be om prøveløslatelse når minstetiden er ute. Hvis påtalemyndigheten motsetter seg begjæringen, skal det tas ut ny tiltale som skal underlegges domstolsbehandling.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir er tydelig overfor NTB på at hun mener Breivik absolutt er for farlig til å løslates. Hun baserer seg på psykiater Randi Rosenqvists risikovurderinger og Kriminalomsorgens innstilling.

I løpet av de tre rettsdagene skal retten få høre advokatenes argumenter, Breiviks forklaring, vitneførsel og dokumentasjon, samt prosedyrene. Sistnevnte kommer torsdag, da saken etter planen skal tas opp til doms.

Fakta om Anders Behring Breivik

* Født 13. februar 1979 i Oslo. Byttet i 2017 navn til Fjotolf Hansen

* Begikk terrorangrepene mot regjeringskvartalet i Oslo og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011.

* Ble i august 2012 dømt i Oslo tingrett til forvaring i 21 år med en minstetid på 10 år for massedrap, for å ha forårsaket en dødelig bombeeksplosjon og for terrorisme.

annonse

* Har siden pågripelsen sonet på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå, først ved Ila fengsel i Bærum og siden 2013 i Skien fengsel.

* Stevnet i 2015 staten for brudd på menneskerettighetene på grunn av soningsforholdene, men tapte på alle punkter.

* Anket i 2017 saken inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg, men ble også der avvist.

Fakta om terrorangrepene 22. juli 2011

* Fredag 22. juli 2011 eksploderte en 950 kilo tung gjødselbombe i regjeringskvartalet i Oslo. Rundt to timer senere startet skytemassakren på Utøya i Tyrifjorden i Buskerud.

* Åtte personer ble drept i bombeeksplosjonen. Rundt 30 ble såret. Bomben gjorde omfattende skader på flere av regjeringsbygningene.

annonse

* 69 personer ble drept på ungdomspartiet AUFs sommerleir på Utøya. Rundt 60 ble såret.

* Anders Behring Breivik, da 32 år gammel, ble pågrepet på Utøya samme kveld. Han er dømt til 21 års forvaring for terrorhandlingene.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon