Annonseweb

Annonse Plassering Format CPM pris
Desktop
Toppbanner Forside/Artikkel 980×300 50
Toppbanner Forside/Artikkel 980×150 50
Skyskraper Høyre 1 Forside/Artikkel 180×500 40
Skyskraper Høyre 2 Forside/Artikkel 180×500 40
Skyskraper Venstre 1 Forside/Artikkel 180×500 40
Netboard 1 Forside/Artikkel 468×400 40
Netboard 2 Forside/Artikkel 468×400 40
Netboard 3 Forside/Artikkel 468×400 40
Tablet
Toppbanner Forside/Artikkel 980×300 60
Toppbanner Forside/Artikkel 980×150 60
Skyskraper Høyre 1 Forside/Artikkel 180×500 50
Skyskraper Høyre 2 Forside/Artikkel 180×500 50
Skyskraper Venstre 1 Forside/Artikkel 180×500 50
Netboard 1 Forside/Artikkel 468×400 50
Netboard 2 Forside/Artikkel 468×400 50
Netboard 3 Forside/Artikkel 468×400 50
Mobil
Toppbanner Forside/Artikkel 320×250 50
Board 2 Forside/Artikkel 320×250 50
Board 3 Forside/Artikkel 320×250 50
Board 4 Forside/Artikkel 320×250 50
Board 5 Forside/Artikkel 320×250 50
Max kb størrelse 100 kb
Annonse typer som er akseptert
HTML5 or .jpg/.gif/.png.
For andre spørmål rundt annonsering
annonser@resett.no