Yara betaler over 2 milliarder kroner for gjødselanlegg i Brasil