Skolevalg skrevet på tavle. Tavlen. Valg. Avstemming. Avstemning. Demokrati i skolen. Demokratiske regler. Elever og medbestemmelsesrett. Bestemme. Avgjørelser. Svamp og kritt. Elevråd. Egne meninger. For eller mot. Ta standpunkt. Skole. Skolen. Grunnskolen. Barneskolen. FOTO: SCANPIX
annonse

Kommentar

«Hvis barn i 5. til 19. klasse fikk bestemme, ville Jonas Gahr Støre blitt statsminister. Miljøpartiet De Grønne (MDG) ville fått hele 14 plasser og betydelig innflytelse på norsk politikk framover,» kan NTB melde.

Elevene i grunnskolen er betydelig venstrevridde i forhold til den voksne befolkningen viser tidenes første barnevalg. Resultatet er neppe tilfeldig. Grunnskolens formål er å overbevise elevene om en ideologi som inngir tillit til at masseinnvandring går bra og ikke minst at menneskeskapte klimaendringer er vår største trussel. Resett får inn masse bekymringsmeldinger fra foreldre som er fortvilet for den åpenbare påvirkning elevene utsettes for i skolen. En kilde fortalte kuriøst nok at elever som hadde ønsket å snakke om Resett hadde blitt fortalt at mediekanalen var «farlig» og noe man måtte holde seg unna.

annonse

Det er vel og bra at barn og unge er idealister og lar seg rive med. Slik sett er de typiske rekrutter til venstresiden. Men denne unge naivismen oppstår ikke uten forankring i et større hele. I Resett har vi allerede omtalt sekstiåtterne som et fenomen, og intet sted er deres skygger mer dominerende enn i utdanningssystemet. Det viser da også årets skolevalg med all tydelighet.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse