Forsvarsstaben: Soldater må kunne ta på hverandre under førstehjelpsutdanningen, uansett religiøs bakgrunn

Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
Problemstillingen ble tatt opp til en prinsippiell avklaring etter at muslimske rekrutter ved rekruttskolen på Madla vegret seg mot å ta på medsoldater av motsatt kjønn under en utøvelse av førsthjelpsdrill, melder Forsvarets forum. 

Tidligere har problemet blitt løst ved samtaler med den enkelte, men nå ba vi sentrale myndigheter om en prinsippiell avklaring, sier nestkommanderende ved KNM Harald Haarfagre – kommandørkaptein Trygve Jensen.

Spørsmålet om plikt til å være med på fysisk undersøkelse av det annet kjønn ble sendt via feltprosten/feltimamen til Forsvarsstaben. Alle har kommet til at fysisk kontakt ikke kan være noe problem så lenge det er snakk om opplæring i å redde liv.

Forsvarsstaben støtter synet om at alle soldater må ha fullverdig utdanning, også på sanitet:

– Det er uansett viktig å møte soldatene på en god måte og svare godt på spørsmålene de har. sier oberstløytnant Lena Kvarving, som jobber med likestilling og mangfolk i Forsvarsstaben.

– Er det imidlertid noen som ser at verneplikten og dens innhold går på tvers av egen overbevisning, bør dette avklares før oppstart.


Publisert: sep 21, 2017 @ 11:22 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.