Rettsreferatene fra hekseprosesser i Norge utgis i moderne språkdrakt

Tysk etterretning rapporterer om flere aktive kvinner i salafistmiljøene