Troll, Antarktis 20150211. Blåisen i Antarktis er tusenvis av år gammel. Klimaendringene gjør at mer is havner i sjøen hvor den smelter, noe som kan føre til høyere vannstand. Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Del saken
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

Lederen for de såkalte Klimarealistene, Trygve Eklund, forsøker å sette Halfdan Wiik fra Besteforeldrenes klimaaksjon på plass gjennom å imponere med vitenskapelig detaljer. Problemet er at hans opplysninger er feil eller ufullstendige.

Eklund gjengir blant annet en figur med temperaturtrenden utledet fra satellittmålinger. Det fremgår ikke om det er ved jordoverflaten, midtre eller øvre atmosfære. Men jeg antar at det er midtre og øvre, og at kurven baserer seg på arbeid fra John R. Christys gruppe (University of Alabama in Huntsville, USA). Eklund må da vite at det ikke er temperaturtrenden i disse lagene av troposfæren Wiik omtaler. Det er svært komplisert å beregne temperaturer fra satellittdata, bl. a. fordi det er benyttet mange satellitter som dekker ulike tidsintervall. Dataene må kalibreres og skjøtes sammen. Det har stadig vært nødvendig med korreksjoner. En rekke artikler kritiserer også målingene fra Christys gruppe. Men det er fortsatt en viss uoverensstemmelse mellom satellittmålinger og modellberegninger av temperaturtrenden i midtre og øvre lag av troposfæren.

Ellers er det meste feil i det Eklund skriver. Den temperaturutviklingen Wiik viser til, er godt dokumentert, slik det er vist i kurven nedenfor. Usikkerheten i årsmidlene er indikert ved de blå strekene. Hvis en vil ha verdier med mindre usikkerhet, kan en ta midler for eksempel over fem år. Usikkerheten i midlet er da mindre enn halvparten av de viste verdiene. De høye verdiene i 1998 og i 2015/2016 er resultatet av økt menneskeskapt oppvarming kombinert med kraftige El Niño episoder. Flere forskergrupper kommer til omtrent samme temperaturtrend selv om metodene er litt ulike. Den lineære trenden fra 1970 er 0,18 grader per tiår. Dette stemmer svært bra med temperaturtrenden i lavere troposfære beregnet fra satellittdata ifølge Mears & Wentz (American Met. Soc.  Oktober 2017).

Global oppvarming bekreftes også av andre observasjoner som smelting av breer og innlandsis og stigning i havnivå. Når det gjelder havet, er det nå vist at stigningen globalt har økt betydelig de siste årene, fra omtrent 1,8 millimeter per år på begynnelsen av 1990-tallet til 3,9 millimeter per år i dag som et resultat av global oppvarming (Tollefson, Nature, juli 2017).

Eklund påstår at oppvarmingen av havet for det meste er basert på modellberegninger. Har han ikke hørt om Argo? Det er nesten 4000 flytende instrumenter som måler temperatur og saltinnhold i de øverste 2000 meter. De viser tydelig oppvarming. En artikkel av Cheng og medarbeidere (Science Adv. mars 2017) beskriver temperaturendringene i havet i perioden 1950 til 2015 delvis basert på Argo-målinger. Forskerne studerte 6 havområder og fant oppvarming i alle.

Det er forøvrig underlig når Eklund skriver: “Jeg skulle ønske at vi kunne ha en sivilisert debatt både om klimapolitikk og om klimaforskning, slike som vi ellers har når det gjelder politikk og forskning. Det er synd at klimaalarmistene tydeligvis ikke deler dette ønsket.” I januar i år sendte jeg noen spørsmål til Klimarealistene ved Eklund. Det var blant annet om klimarealistene var enige i

 • at økningen i CO2-konsentrasjonen i atmosfæren i hovedsak skyldes bruk av fossilt brensel
 • at en må svært langt tilbake for å finne CO2-konsentrasjoner i atmosfæren som er høyere enn dagens og
 • at økt CO2-mengde i atmosfæren øker andelen av utstrålt energi som sendes tilbake til jorda fra atmosfæren slik som «drivhuseffekten» tilsier.

Dersom Klimarealistenes er uenige i at økningen i CO2-konsentrasjonen i det alt vesentlige er menneskeskapt, ba jeg om at det settes opp et CO2-budsjett som viser hvor de menneskeskapte utslippene tar veien. Jeg fikk aldri noe svar.

Klimaet er et komplekst system og ingen klimaforsker vil si vi vet nok om det. Men de fleste av kommentarene til Halfdan Wiiks innlegg er svært langt fra en «sivilisert debatt» som Eklund etterlyser. Det finnes knapt et saklig argument. Jeg anser det derfor som lite hensiktsmessig å debattere videre på denne nettsiden.

 

Vi trenger din hjelp. Gi en julegave til Resett i år!

 • kr

Eller betal til kontonummer 1503.94.12826
Vårt vipps-nummer er 124526
Andre måter å donere på finner du på Støtt oss siden.
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]