Klimarealistene villeder

Troll, Antarktis Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Lederen for de såkalte Klimarealistene, Trygve Eklund, forsøker å sette Halfdan Wiik fra Besteforeldrenes klimaaksjon på plass gjennom å imponere med vitenskapelig detaljer. Problemet er at hans opplysninger er feil eller ufullstendige.

Eklund gjengir blant annet en figur med temperaturtrenden utledet fra satellittmålinger. Det fremgår ikke om det er ved jordoverflaten, midtre eller øvre atmosfære. Men jeg antar at det er midtre og øvre, og at kurven baserer seg på arbeid fra John R. Christys gruppe (University of Alabama in Huntsville, USA). Eklund må da vite at det ikke er temperaturtrenden i disse lagene av troposfæren Wiik omtaler. Det er svært komplisert å beregne temperaturer fra satellittdata, bl. a. fordi det er benyttet mange satellitter som dekker ulike tidsintervall. Dataene må kalibreres og skjøtes sammen. Det har stadig vært nødvendig med korreksjoner. En rekke artikler kritiserer også målingene fra Christys gruppe. Men det er fortsatt en viss uoverensstemmelse mellom satellittmålinger og modellberegninger av temperaturtrenden i midtre og øvre lag av troposfæren.

Ellers er det meste feil i det Eklund skriver. Den temperaturutviklingen Wiik viser til, er godt dokumentert, slik det er vist i kurven nedenfor. Usikkerheten i årsmidlene er indikert ved de blå strekene. Hvis en vil ha verdier med mindre usikkerhet, kan en ta midler for eksempel over fem år. Usikkerheten i midlet er da mindre enn halvparten av de viste verdiene. De høye verdiene i 1998 og i 2015/2016 er resultatet av økt menneskeskapt oppvarming kombinert med kraftige El Niño episoder. Flere forskergrupper kommer til omtrent samme temperaturtrend selv om metodene er litt ulike. Den lineære trenden fra 1970 er 0,18 grader per tiår. Dette stemmer svært bra med temperaturtrenden i lavere troposfære beregnet fra satellittdata ifølge Mears & Wentz (American Met. Soc.  Oktober 2017).

Global oppvarming bekreftes også av andre observasjoner som smelting av breer og innlandsis og stigning i havnivå. Når det gjelder havet, er det nå vist at stigningen globalt har økt betydelig de siste årene, fra omtrent 1,8 millimeter per år på begynnelsen av 1990-tallet til 3,9 millimeter per år i dag som et resultat av global oppvarming (Tollefson, Nature, juli 2017).

Eklund påstår at oppvarmingen av havet for det meste er basert på modellberegninger. Har han ikke hørt om Argo? Det er nesten 4000 flytende instrumenter som måler temperatur og saltinnhold i de øverste 2000 meter. De viser tydelig oppvarming. En artikkel av Cheng og medarbeidere (Science Adv. mars 2017) beskriver temperaturendringene i havet i perioden 1950 til 2015 delvis basert på Argo-målinger. Forskerne studerte 6 havområder og fant oppvarming i alle.

Det er forøvrig underlig når Eklund skriver: “Jeg skulle ønske at vi kunne ha en sivilisert debatt både om klimapolitikk og om klimaforskning, slike som vi ellers har når det gjelder politikk og forskning. Det er synd at klimaalarmistene tydeligvis ikke deler dette ønsket.” I januar i år sendte jeg noen spørsmål til Klimarealistene ved Eklund. Det var blant annet om klimarealistene var enige i

 • at økningen i CO2-konsentrasjonen i atmosfæren i hovedsak skyldes bruk av fossilt brensel
 • at en må svært langt tilbake for å finne CO2-konsentrasjoner i atmosfæren som er høyere enn dagens og
 • at økt CO2-mengde i atmosfæren øker andelen av utstrålt energi som sendes tilbake til jorda fra atmosfæren slik som «drivhuseffekten» tilsier.

Dersom Klimarealistenes er uenige i at økningen i CO2-konsentrasjonen i det alt vesentlige er menneskeskapt, ba jeg om at det settes opp et CO2-budsjett som viser hvor de menneskeskapte utslippene tar veien. Jeg fikk aldri noe svar.

Klimaet er et komplekst system og ingen klimaforsker vil si vi vet nok om det. Men de fleste av kommentarene til Halfdan Wiiks innlegg er svært langt fra en «sivilisert debatt» som Eklund etterlyser. Det finnes knapt et saklig argument. Jeg anser det derfor som lite hensiktsmessig å debattere videre på denne nettsiden.

 


Publisert: Sep 25, 2017 @ 4:42 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Hans Martin Seip

Professor emeritus, har arbeidet med miljøproblemer ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, og har vært tilknyttet CICERO Senter for klimaforskning. Medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Latest posts by Hans Martin Seip (see all)

 • JDonny

  Det er solen. Alt går i sykluser.

 • Vask dine hender sa Ignaz Semmelweis. Hans argumenter ble også den gang latterliggjort av “konsensus” innen legevitenskapen!

 • Kaffermann

  Ansatt med Universitet i Oslo. Med andre ord ikke noe som imponerer. Sannsynligvis en sjarlatan som det meste annet som kommer derfra. CICERO. Var det ikke der Kristin Halvorsen fikk en sjefstilling. Altså en poltisk interesseorganisasjon.
  Vi kan vel måle CO2 konsentrasjon fra isprøver? Hvorfor ikke gå tilbake til år 0.
  “Dersom Klimarealistenes er uenige i at økningen i CO2-konsentrasjonen i det alt vesentlige er menneskeskapt, ba jeg om at det settes opp et CO2-budsjett som viser hvor de menneskeskapte utslippene tar veien. Jeg fikk aldri noe svar.”
  Spørsmålet her viser jo useriøsiteten til denne mannen. Det blir som å pisse i havet og etterpå prøve å måle urinnivå.

 • Dedjal

  Jeg ser dine kort, og høyner med AMO og isprøvene ifra Antarkis.

  Men selv om bare det burde være nok til å endre ens mening, så råder jeg dem, herr Seip, til å spekulere over følgende; Jorden har hatt cirka 1000 – 1500 CO2 PPM i gjennomsnitt før en istid har sendt nivået ned.
  Teoretisk nederste sultegrense for diverse planteliv er 135-185 CO2.
  I dag så har vi rundt 410 ppm. Dette høres kanskje mye ut, men det er egentlig ikke så langt ifra sultedøden for plantene.

  Men her det viktigste.
  Hvis vi ser på isprøver, så ser vi at CO2 nivået faller drastisk under en istid.
  Vi snakker her om ett fall ifra 1000 ppm til rundt 200-300 ppm.
  For å ta det grovt, så er det ett fall på 75%.
  Vi er på vei inn i en ny istid, herr Seip, og vi har ikke den bufferen som jorden bruker å ha, fordi CO2 har blitt fjernet ifra kretsløpet her på jorden.

  Vi har 410 ppm CO2 som skal bli redusert med 75% under neste istid.
  100 ppm CO2 er kanskje ikke nok til at planeten vår ikke ender opp som en ørken.

 • Geir Ivar Jørgensen

  Det er dessverre alt for mange som lukker øyne og ører for hva som skjer med klima, miljø og den økologiske balanse i verden. Situasjonen er alvorlig, og vi har all verdens grunn til å ta klima endringene m.m. på det aller største alvor.

  • Kaffermann

   Er klimasituasjonen alvorlig?

   • Dedjal

    Business er alvorlig, og klima som business er enda mer alvorlig. Det er jo slike ting man skal tjene penger på når oljen blir borte.

  • Høyreekstrem???

   Dersom situasjonen er alvorlig vil det vel være en god idé å finne mer naturgass, som kan fase ut kullkraft, som jo slipper ut mye mer karbondioksid.

   Og dersom situasjonen er alvorlig er det vel ikke særlig smart å overføre millioner forbrukere fra lavutslippsland til høyutslippsland.

   I Vesten hadde man klart å få veksten i befolkningen under kontroll. Men så fikk vi folkevandring fra Afrika/Asia, der man ikke har kontroll på veksten i befolkningen. Dermed er vi like langt og kan regne med en fortsatt høy forbrukervekst.

   Hva annet kan man da egentlig gjøre enn å lukke øyne og ører?

  • Erik Pedersen

   Ingen alvorlig klimaendring i sikte i horisonten i min kikkert, og om så var er det ikke vår skyld og lite vi kan gjøre med det…

 • Petter Tuvnes

  Seims figur er direkte villedende og laget av NASA GISS som har manipulert landbaserte temperaturmålinger i årevis, bl.a. ved å “lage” data fra NOAA for områder hvor de ikke har målt, se:
  https://realclimatescience.com/2017/09/monthly-noaa-state-of-the-climate-fraud-report/
  Satellittmålingene har bedre dekning og viser stabil temperatur de siste 15-20 år på tross av at CO2 øker, se:
  http://www.drroyspencer.com/2017/09/uah-global-temperature-update-for-august-2017-0-41-deg-c/
  Men, CO2 endres ETTER at temperatur endres, på alle tidsskalaer, så CO2 kan ikke være ÅRSAK til temperaturøking. Klimahysteriet er verdens største vitenskapelige bløff og skandale.

  • pandor99

   GISS er ikke alene om å beregne global gjennomsnittstemperatur over tid, og det er meget bra sammenfall mellom de resultatene som ulike forskergrupper har kommet fram. Det gjelder NOAA, University of East Anglia, I tifelle må klima-konspirasjonen ha forgreininger rundt om i verden i et hemmelig nettverk, som ingen har lagt fram beviser for eksisterer, et slags klimaets Illuminati.

   https://uploads.disquscdn.com/images/60c0ba2bce725f47d139733a56ab278e03fce287d75ab2023e88113d1a61543a.png
   Med hensyn til metode har man delt opp verden i et nett av soner, 8000 til sammen som dekker hele kloden. “Jukset” til Tuvnes må da bestå i at man ikke har hatt data fra alle de 8000 sonene og derfor estimert temperatur for noen av disse.
   Imilderitid viser det seg etter som man både har fått inn mer historiske data og dessuten kvalitetssikret og fjernet eksterne påvirkninger – at endringene fra den første store analysen i 1987 ikke er særlig store. Det viser seg at tomme soner ikke har særlig stor betydning for sluttresultatet

   https://uploads.disquscdn.com/images/e8d865c30213564402785379d0a077dd6ad002a61e965921c93dd4ed0527cc86.png

   Man har antallet metreologiske stasjoner i undersøkelsene og henter mer data fra bøyer og skip. Værstasjonene dekker over 80% av jordas overflate .

   Spørsmålet er om Tuvnes har bedre undersøkelser å vise til enn de han påstår er juks.

   • Profet1

    http://www.tv2.no/a/7010201/

    Selv propagandisten Bjørn Samset anerkjenner temperaturen ikke har økt. Mener Pandor 99 at vi bare skal se bort fra alle argumenter Samset osv har i denne debatten?

   • Steinar Jakobsen

    Nå benytter NOAA og GISS samme datasett

  • Roger Fjellstad Olsen

   1. NOAA er på sine nettsider helt åpne om at kartene som
   tilsynelatende innholder data fra steder de ikke har målesstasjoner er
   regnet ut med statistiske metoder og interpolering mellom datapunkter:

   Land surface temperatures are available from the Global Historical
   Climate Network-Monthly (GHCN-M). Sea surface temperatures are
   determined using the extended reconstructed sea surface temperature
   (ERSST) analysis. ERSST uses the most recently available International
   Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set (ICOADS) and statistical methods
   that allow stable reconstruction using sparse data. The monthly
   analysis begins January 1854, but due to very sparse data, no global
   averages are computed before 1880. With more observations after 1880,
   the signal is stronger and more consistent over time.
   Full forklaring her:
   https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-references/faq/anomalies.php

   Her er en annen oppklaring:

   The most obvious difference is that as the name implies, the ERSST
   includes data from over the oceans. These data are gathered by buoys,
   ships, and satellites. A not so obvious difference is that NOAA’s merged
   land–ocean surface temperature analysis incorporates GHCN-M land-based
   stations that are not used in the GHCN-M land-only map. The locations
   and ages of the 7280 Global Historical Climatology Network (GHCN)
   stations are depicted below. Note that the vast majority of the stations
   in Africa are less than twenty years old.
   https://earthscience.stackexchange.com/questions/9600/what-is-the-reason-for-differences-between-these-ghcnm-and-ersst-data

   2. At satelittdata er bedre enn bakkedata er direkte feil. Blank løgn.
   Disse dataene er nå oppdatert og nå viser også disse oppvarming, slik
   som alle de andre gjør. Temperaturen på Jorden har gått kraftig opp de
   siste 20 årene.
   https://kollokvium.no/2013/02/06/global-oppvarming-stanset-ikke-i-1998/

   The existence of bias in recent global mean temperature estimates has
   been confirmed by multiple means. This bias leads to an underestimation
   of recent temperature trends. The evidence is as follows. Coverage bias
   in the HadCRUT4 temperature series and its impact on recent temperature
   trends. Kevin Cowtan, Robert G. Way (2014)
   http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.2297/full

   3. Kreasjonisten Roy Spencer er et serdeles dårlig valg som referanse i klimaspørsmål:

   Her er 6 grunner til det:

   1.Roy Spencer er en kreasjonist, noe som betyr at han er
   antivitenskapelig. Roy Spencer har signert på kreasjonistene i The
   Cornwall Alliance-petition–dokument som erklærer at “Gud” aldri ville
   tillate global oppvarming / klimaendringer å true mennesker.
   http://cornwallalliance.org/2009/05/signers-of-an-evangelical-declaration-on-global-warming/

   http://cornwallalliance.org/2009/05/evangelical-declaration-on-global-warming/

   https://www.realskeptic.com/2014/01/29/dr-roy-spencer-please-keep-religion-science/

   2) I boken The Evolution Crisis fornekter kreasjonisten Spencer evolusjon:

   “Jeg ble endelig overbevist om at teorien om skapelse faktisk hadde et mye
   bedre vitenskapelig grunnlag enn evolusjonsteorien, for
   skapelsesmodellen var faktisk bedre i stand til å forklare den fysiske
   og biologiske kompleksiteten i verden. […] Vitenskapen har skremt oss
   med sine mange funn og fremskritt, men den har truffet en murvegg i sitt
   forsøk på å kvitte seg med behovet for en skaper og designer.
   http://theevolutioncrisis.org.uk/testimony2.php

   I dette gjesteessayet på hjemmesiden til kreasjonistene i The Cornwall Alliance skriver kreasjonisten Spencer:

   “But there is no way to know whether “The global warming of the past 50
   years is primarily due to human activities…”, because there is no
   fingerprint of human-caused versus naturally caused climate change. To
   claim the changes are “unprecedented” cannot be demonstrated with
   reliable data, and are contradicted by some published paleoclimate data
   which suggests most centuries experience substantial warming or
   cooling.”

   http://cornwallalliance.org/2014/05/1094/

   Dette i motsetning til hva alle andre klimaforskere sier samtidig som det strider, som kjent, imot grunnleggende fysikk.

   Fordi det ER et menneskelig fingeravtrykk på AGW:

   Karbonet i atmosfærisk CO2 inneholder informasjon om sitt opphav, slik at
   forskere kan fortelle at fossilt brenselutslipp er den største kilden
   til økningen siden preindustriell tid.

   Karbonet
   fra brennende fossilt brensel har et annet isotop-signal enn C02 som
   kommer fra naturlige kilder. Det er som et fingeravtrykk. Det er unikt
   og har ingen
   andre forklaringer.
   https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/hvordan-vi-vet-at-atmosfrens-overfldige.html

   3) Kreasjonisten Roy Spencer har blitt tatt i å lage bedragerisk forskning
   som han publiserte i Remote Sensing, noe som førte til at redaktøren
   måtte gå.

   “the paper by [Roy] Spencer and [William] Braswel was “fundamentally flawed and therefore wrongly accepted by the journal.”

   Her debunkes kreasjonisten Spencer og Braswel:

   “Changes in outgoing radiation are both a consequence and a cause of changes in
   the earth’s temperature. Spencer and Braswell recently showed that in a
   simple box model for the earth the regression of outgoing radiation
   against surface temperature gave a slope that differed from the model’s
   true feedback parameter. They went on to select input parameters for the
   box model based on observations, computed the difference for those
   conditions, and asserted that there is a significant bias for climate
   studies. This paper shows that Spencer and Braswell overestimated the
   difference”.
   http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2010JCLI3657.1
   http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/2010JCLI3657.1

   4)
   Jukset avsløres: Kreasjonisten Roy Spencer conveniently forgot to
   factor in sensor degredation in his database for a LONG time until the
   scientific
   community forced him to issue the corrections.

   In
   2014, the truth came out: Spencer’s UAH team had made a huge mistake in
   the calibration of their data. Instead of negligible upper-atmosphere
   warming, they
   found that the upper atmosphere had been warming at +0.14 degrees per
   decade, double the 1880-2014 rate of 0.07 degrees per decade. The other
   major satellite data set, RSS, also found a calibration error, meaning
   the Earth warmed 140% faster since 1998 than previous conclusions
   indicated. At the same time, the ground-based data from NOAA, NASA, the
   Hadley center and BEST all displayed agreement with one another. Once
   the 2014, 2015 and 2016 data are also included, the graph shows the
   scientific truth: the models are very much in line with what we observe

   “In fact out of all the temperature datasets?—?land, sea, weather balloons,
   and two from satellites (UAH and RSS)?—?only one dataset had shown
   unexpectedly slow warming in recent years, the RSS data. Unsurprisingly,
   that is the dataset deniers like Ted Cruz have glommed on to?—?despite
   the fact that it was widely believed the RSS data was being
   misanlayzed.”

   Several groups of scientists began looking closely
   at this discrepancy. With so many other pieces of evidence indicating
   warming, it seemed unlikely that the troposphere would not be warming.
   Errors were discovered in the methods the UAH group used to adjust the
   data.

   To understand what was wrong: The satellites must pass over
   the same spot on Earth at the same time each day to get a temperature
   average. In reality the time the satellite passes drifts slightly as the
   orbit slowly decays. To compensate for this and other orbital changes a
   series of adjustments must be applied to the data.
   https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2017/07/26/heartlands-6-reasons-to-be-a-climate-change-skeptic-are-six-demonstrable-lies/#764bb69a6189

   Spencer
   and Christy’s data set has undergone many major corrections to address
   various errors and biases. This is how science always progresses, but
   those who believe that adjustments to surface temperature measurements
   are part of a conspiracy (including Roy Spencer) always seem to neglect
   the major adjustments to the satellite data. In fact, in its early days,
   Spencer and Christy’s data set seemed to indicate the atmosphere was
   cooling, before a series of big adjustments were made. [..] Much of
   Spencer and Christy’s contrarian research has not withstood subsequent
   scientific scrutiny.
   https://www.skepticalscience.com/uah-atmospheric-temperatures-prove-climate-models-and-or-surface-temperature-measurements-are-wrong.htm

   John
   Christy and Spencer were wrong?—?dead wrong?—?for a very long time,
   which created one of the most enduring denier myths, that the satellite
   data didn’t show the global warming that the surface temperature data
   did. As RealClimate explained a few years ago:
   https://thinkprogress.org/scurvy-story-why-you-should-believe-97-of-climate-scientists-not-long-wrong-john-christy-2ad3ad1bec5f/#.cats3gbba

   5.)Det eneste “contrarian” fagfellevurderte papiret kreasjonisten Roy
   Spencer noen gang gjort på klima, er ett han er medforfatter på, et
   papir som forsøkte å støtte Richard Lindzens forlengst avviste
   Iris-teori:

   “The increase in longwave cooling is traced to
   decreasing coverage by ice clouds, potentially supporting Lindzen’s
   “infrared iris” hypothesis of climate stabilization”.

   Lindzen Iris theory long debunked.
   https://www.skepticalscience.com/infrared-iris-effect-negative-feedback.htm

   6.Kreasjonisten
   Spencer er tilknyttet tankesmien Heartland Institute som er velkjent
   for å spre klimaløgner på vegne av sine sponsorer i oljeindustrien.

   Med andre ord. Kreasjonisten Spencer har aldri levert noenting som helst
   relevant for klimaforskningen i den fagfellevurderte litteraturen. Nada.
   INGENTING. Det er vel en grunn til at han kun blogger sine “funn”. Det
   er påfallende at han kommuniserer gjennom blogger og YouTube, som
   foredragsholder for tankesmier, som gjesteskribent for kreasjonister.
   Aldri som etterprøvbar vitenskap gjennom akademiske kretser, i samtale
   med andre forskere eller gjennom fagfellevurderte artikler i seriøse
   publikasjoner, magasiner eller tidskrifter. Han er en stor
   oljefinansiert tankesmie kreationist fringe blogger.
   https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/10/yes-all-climate-denier-darlings.html

   4. FØLGER C02-NIVÅET ETTER TEMPERATUREN ELLER OMVENDT?
   Spørsmålet bærer på et feilt premiss. Sannheten er litt av begge deler. Her oppklares dette:

   Ice core records tell us global warming causes the ocean to emit more CO2.
   More atmospheric CO2 in-turn traps more heat, making this is a
   reinforcing feedback loop. CO2 didn’t initiate warming from past ice
   ages but it did amplify the warming. In fact, about 90% of the global
   warming followed the CO2 increase.

   When the Earth comes out of an ice age, the warming is not initiated by
   CO2 but by changes in the Earth’s orbit. The warming causes the oceans
   to release CO2. The CO2amplifies the warming and mixes through the
   atmosphere, spreading warming throughout the planet. So CO2 causes
   warming AND rising temperature causes CO2rise. Overall, about 90% of
   the global warming occurs after the CO2 increase.

   There are numerous feedback mechanisms involved in climate change. In other
   words, one event can trigger another event, which triggers another
   event, etc. In this case, what happened in the past was that a small
   amount
   of warming (usually regional) from factors other than CO2 (such as
   Milankovitch cycles) caused the oceans to warm up and release the CO2
   stored in them (Martin et al. 2005; Toggweiler et al. 2006; Schmittner
   and Galbraith 2008; Skinner et al. 2010). Then, that increase in CO2
   caused the majority of the warming (Shakun et al. 2012). So CO2 was
   actually the major driver of past climate changes (Lorius et al. 1990;
   Tripati et al. 2009; Shakun et al. 2012).

   What does the lag of CO2 behind temperature in ice cores tell us about global warming?

   This is an issue that is often misunderstood in the public sphere and
   media, so it is worth spending some time to explain it and clarify it.
   At least three careful ice core studies have shown that CO2 starts to
   rise about 800 years (600-1000 years) after Antarctic temperature during
   glacial terminations. These terminations are pronounced warming periods
   that mark the ends of the ice ages that happen every 100,000 years or
   so.

   Does this prove that CO2 doesn’t cause global warming? The answer is no.

   The reason has to do with the fact that the warmings take about 5000
   years to be complete. The lag is only 800 years. All that the lag shows
   is that CO2 did not cause the first 800 years of warming, out of the
   5000 year trend. The other 4200 years of warming could in fact have been
   caused by CO2, as far as we can tell from this ice core data.

   https://skepticalscience.com/co2-lags-temperature.htm?fref=gc&dti=216909185137604

   Nei, satelittdata er ikke de mest pålitelige:

 • Trinity

  Problemet er at dere har ropt ulv så lenge at folk bryr seg ikke. Og helt fortjent imho. Alle kan se at vi mennesker driter i eget reir, og at vi raserer fauna og havet. Problemet er at Global Oppvarming er løgn , bedrag og ønsketenkning. Hvis det hadde vært noe som helst i Co2 teoriene så hadde vi vel fått vite hvor mye co2 det samlede militære utslipp er på verdensbasis. Det som irriterer meg er at vi har alvorlige forurensnings problemer med nano-plast og vanlig plast, miljøgifter og radioaktive utslipp. Massedød av dyr og fugler og fisk har eksplodert siden begynnelsen av 2000tallet. Men ingen har tid å bry seg fordi Ipcc sier isbjørnene drukner hvis vi ikke slutter å la kuene fjerte og bytter til elbil.. det hele fremstår så ubeskrivelig tåpelig. Piss i buksa for å holde varmen filosofi

  • GHjo

   Hva med de hundre aktive vulkaner, både i havet og på jordoverflaten,som spyr ut co2?
   har Hans Martin Seip og Co. tatt dem med i regnestykket?
   Blir det også regnet som “menneskeskapt”?
   Og store skogbranner, forårsaket av lyn-nedslag?

 • Erik Pedersen

  Det er ikke vanskelig å tukle med måleserier, NASA gjennomfører administrative justeringer av data, de historiske justeres ned og dagens litt opp. Da fremkommer en bratt temperaturkurve som egentlig er ganske flat helt siden før 1997’s El Niño og fallende mellom 1940 og 1980…

 • Torgunn

  Den største klimatrusselen er befolkningseksplosjonen i Asia og spesielt Afrika.
  Overbefolkning er årsak til krig og uro samt migrasjon.
  Klimaet har alltid endret seg. Man må se utviklingen gjennom 100 årene.
  Det vi har i vente, er neste istid.
  En annen sak er at vi selvfølgelige ikke skal forsøple og overprodusere, men være nøysomme, sparsomme og ta godt vare å ressursene.

 • Arnt Orskaug

  Nei, Kaffermann, klimaendingene er ikke alvorlige.
  Det som er alvorlig er de samfunnsendringene klimagalningene vil ha gjennomført. (Selv Jonas måtte si ne til MDG under valget)
  Det grønne skifte vil gruse samfunnet gjennom dette påståtte teknologiske skifte.
  Både velstand og velferd vil smuldre opp og resultere i fattigdom, økt urettferdighet, ufred og tyranni.
  Ideene om det grønne skiftet er totalt uten bakkekontakt.
  Dersom dette skulle realiseres i stor skala – ikke bare i Hurdal økolandsby – så ville det få konsekvenser vi ikke vil kunne forestille oss, fordi ingen snakker om det.
  For eksempel er det ingen som snakker om hvordan veinettet i Norge vil bli, når tilgangen på asfalt kollapser. Asfalt er som kjent en rest fra destillasjon av råolje til bensin, diesel, osv.
  Ikke en kjeft på Stortinget sier et ord om, at olja ikke bare gir drivstoff til kjøretøyene, men også gir veidekket kjøretøyene trenger – også elbilene.
  Tenk hvilket støv- og gjørmehelvete veinettet ville blitt uten asfalt!
  Klimagalningenes marsj bærer utfor stupet.
  https://uploads.disquscdn.com/images/6b729f4733399eb581412127a5f4155735dd58649cb2d1e9cfd908655b4dce1d.png

  • Arnt Orskaug

   Vi kan trøste oss med at Miljøpartiet De Gærne og de andre som marsjerer for såkalt grønt skifte, vil paradoksalt nok ikke ha det.
   De vil ikke legge flere fosser i rør, vil ikke ha monstermaster, vil ikke kle ned naturen med vindmølleparker, de vil ikke hugge skogen og annet som må til for et grønt skifte.
   De vil ikke at naturen skal røres.
   Det er klassisk naturvern som er deres ideologiske fundament.
   Derfor er de først og høyest på barrikadene hver gang det skal gjøres naturinngrep.
   Grønt skifte er ikke en politikk, men en mental diagnose.
   Menneskeskapt global klimakatastrofe er for de innbilt syke. https://uploads.disquscdn.com/images/e4c75e4062db13ae6247b403379b88200bc40faa6ee319cb151bc9029fe99e2e.jpg

 • Høyreekstrem???

  Seip: Jeg håper du revurderer å trekke deg fra en debatt som nettopp har begynt. Det fremstår jo som klart at du ønsker en seriøs debatt og vi som er tvilere vil gjerne høre begge sider diskutere, ikke bare lese hva den ene siden mener.

  Forøvrig, jeg er langt fra noen ekspert på området, men har lest en god del fra forskningens litteratur, og min oppdagelse, for å kalle det for det, er at antropogen tilførsel til karbonkretsløpet åpenbart kan hevdes å inneholde positive effekter. Spørsmålet blir jo da egentlig om de positive effektene oppveier de negative?

  Slik jeg forstår temaet har jordkloden den gunstige totalvirkning at effektene utligner hverandre, iallfall på en skala som tidsmessig har mening for biosfæren, og dette kan i sum gi pluss i regnskapet.

  Akkurat dette synes det som forskningen har vært lite fokusert på, og det er jo synd, for alle forstår jo at antropogene utslipp ikke vil gå ned, men tvert imot øke vesentlig i tiden som kommer, med betydelig vekst i klodens befolkning.

 • Temperaturen kan stige, havet kan stige, isen kan smelte, og CO2 kan godt være en klimagass, men alt dette leder fort til avsporinger, for det eneste spørsmålet som faktisk er relevant er følgende:

  I hvilken GRAD forårsaker en økning i atmosfærisk CO2 en global temperaturøkning?

  Dette er spørsmålet som utgjør hele kjernen i klimadebatten, og spørsmålet er gjenstand for vitenskapelig strid i den grad at FNs Klimapanel i sin siste rapport ikke engang kunne gi et beste estimat for temperaturøkning som følge av økning i CO2.

  Og ser man på forskningen omkring dette forholdstallet mellom CO2 og temperatur, også kalt klimafølsomhet, så spriker forskningen i alle retninger – helt fra det som innebærer at kloden faktisk ikke har et klimaproblem selv om vi fortsetter å slippe ut som aldri før, til det som i varierende grad kan bli problematisk.

  Så bestefedrene kan trygt legge av seg skråsikkerheten sin. Det er slett ikke sikkert at kloden går under!

  • jarlgeir

   Sverre, du skriver:
   “I hvilken GRAD forårsaker en økning i atmosfærisk CO2 en global temperaturøkning?”

   Men denne forskningen med data for de siste 30 årene påpeker at først endrer temperaturen seg, og deretter følger CO2-nivået etter.
   http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818112001658

   • Ja, varme fører til at CO2 frigjøres fra havene, og dermed stiger CO2 i etterkant av at det blir varmere. Dette er en naturlov som handler om en væskes evne til å holde på gass ved ulik temperatur. Jo varmere, jo mindre gass kan verdenshavene holde på, og CO2 frigjøres til atmosfæren.

    Men dette er ikke til hinder for at ekstra utslipp av CO2 også kan medføre ekstra varme – i større eller mindre grad, og om dette skjer i veldig stor grad, så vil det teoretisk sett kunne innebære at denne effekten kan “trumfe” den første effekten, slik at oppvarming følger CO2 og ikke omvendt.

    Klimafolkets argument er nettopp at varme kom før CO2 i tidligere tider, men at dette har endret seg siden begynnelsen av 1800-tallet, på grunn av den store økningen i menneskeskapte utslipp av CO2.

    Igjen kommer man tilbake til hovedspørsmålet som jeg nevner i posten over her – i hvilken grad bidrar CO2 til oppvarming.

    Og dette hovedspørsmålet – selve kjernen i klimaproblematikken er nettopp det spørsmålet som vitenskapen har størst problemer med å svare på – svarene varierer fra omtrent null til over fem graders økning for en dobling av CO2 i atmosfæren. Man kan like godt si at man er fullstendig i villrede, noe vel FNs Klimapanels siste rapport mer eller mindre gjør.

    Pussig det der at man er så skråsikker på mer ubetydelige omkringliggende spørsmål, men fullstendig blank når det gjelder selve kjernen av problemet.

  • pandor99

   Klimavitenskapen opererer med to typer klimarespons på økning i klimagasser. TCR som figuren din viser, er den umiddelbare over noen 10-år, og ECR er den langsiktige over 100 år og mer.
   Begge målene er basert på dobling av CO2-nivået. I forhold til Paris-avtalen er TCR mest interessant siden den har et relativt kortsiktig mål.
   For dobling av CO2-nivået har IPCC en beste anslags TCR-verdi på 1,8 grader.
   Nå har det imidlertid kommet noen nyere studier basert på perioden 1994-2014 som angir 1,3 grader. Imidlertid kan de meget varme 2015 og 2016 trekke opp verdien noe i nye beregninger.

   Vi ser at siden 1880 er temperaturen per 2016 opp +1,1 grad – men dette er ikke å betrakte som en TCR respons siden det dreier som om en periode på over 130 år med økning i CO2-nivå på noe under 50%.

   For ECS ligger IPCCs beste anslag på +3,0 grader. Uansett om man nedjusterer marginalt, handler det om menneskeskapt ,global oppvarming.

   • Klimafølsomhet, også kalt “Climate Sensitivity” handler ikke om ti år eller om åtti år eller om tohundre og førtito år.

    Det handler om et forholdstall mellom endringer i andelen av gassen CO2 i atmosfæren og hvilken innvirkning endringer i denne andelen har på global temperatur.

    Ulike forskergrupper har forsøkt, og forsøker fortsatt, å finne svaret på i hvilken grad CO2 påvirker global temperatur, men så langt har de mislyktes.

    FNs Klimapanels siste rapport sier det klart og tydelig: vi kan ikke gi et beste estimat for CO2 sin innvirkning på global temperatur, fordi forskningen spriker i alle retninger.

    Forskningen er i fullstendig villrede.

    Sorry.

    • Roger Fjellstad Olsen

     Forskningen er ikke i villrede om klima. Tvert imot, så er observasjonene fra grunnleggende fysikk ganske tydelige.
     https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/hvordan-vi-vet-at-atmosfrens-overfldige.html

     Nå er det også kommet ny viten om klimasensitivitet som vil revolusjonere fremtidens klimamodeller:

     A new study by Kate Marvel, Gavin Schmidt, Ron Miller, and Larissa Nazarenko at the NASA Goddard Institute for Space Studies appears to have found the answer. They drew upon previous research by Drew Shindell and Kummer & Dessler, who identified a flaw in studies taking the energy budget approach. Those studies had assumed that the Earth’s climate is equally sensitive to all forcings.In
     reality, as world-renowned climate scientist James Hansen noted in a
     1997 paper, some forcings are more efficient at causing the Earth’s
     surface temperature to change than others. Those in which the effects
     are focused in the northern hemisphere tend to be more efficient, for
     example. […] The NASA study shows that the previous estimates were
     indeed biased low, and correcting for that bias brings them into
     agreement with estimates using other approaches. A number of independent
     studies using near-global satellite data find positive feedbackand high
     climate sensitivity. […] Climate sensitivity is a measure of how much our climate responds to an energy imbalance. The most common definition is the change in global temperature if the amount of atmospheric CO2 was doubled. If there were no feedbacks, climate sensitivity would be around 1°C. But we know there are a number of feedbacks, both positive and negative. So how do we determine the net feedback? An empirical solution is to observe how our climateresponds to temperature change. We have satellite measurements of the radiation budget and surface measurements of temperature. Putting the two together should give us an indication of net feedback.

     https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2016/jan/12/nasa-study-fixes-error-in-low-contrarian-climate-sensitivity-estimates

     http://www.nature.com/nclimate/journal/v6/n4/full/nclimate2888.html

     Ny viten om naturlig feedback:
     https://climate.nasa.gov/news/2639/nasa-pinpoints-cause-of-earths-recent-record-carbon-dioxide-spike/

     Dette lover svært godt med tanke på at modellenne oppp til nå har vært veldig presise:

     A study, out Wednesday in the journal Science Advances, joins a growing body of literature that suggests the models are on track after all. And while that may be worrisome for the planet, it’s good news for the scientists working to understand its future. Climate models are even more accurate than you thought The difference between modeled and observed global surface temperature changes is 38% smaller than previously thought. Global climate models aren’t given nearly enough credit for their accurate global temperature change projections. As the 2014 IPCC report showed, observed global surface temperature changes have been within the range of climate model simulations.
     https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/jul/31/climate-models-are-even-more-accurate-than-you-thought?CMP=twt_gu

     http://advances.sciencemag.org/content/3/7/e1602821

     https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/07/05/scientists-are-starting-to-clear-up-one-of-the-biggest-controversies-in-climate-science/?tid=ss_fb&utm_term=.2533ecc507ee

     https://www.carbonbrief.org/factcheck-climate-models-have-not-exaggerated-global-warming#comment-3527872152

     Ny forskning feier all tvil til side:

     Coverage bias in the HadCRUT4 temperature series and its impact on recent temperature trends. “Trends starting in 1997 or 1998 are particularly biased with respect to the global trend. The issue is exacerbated by the strong El Niño event of 1997–1998, which also tends to suppress trends starting during those years.”

     http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.2297/abstract

     The existence of bias in recent global mean temperature estimates has
     been confirmed by multiple means. This bias leads to an underestimation
     of recent temperature trends. The evidence is as follows. Coverage bias
     in the HadCRUT4 temperature series and its impact on recent temperature
     trends. Kevin Cowtan, Robert G. Way (2014)
     http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qj.2297/full

     Her ser vi hvor presise modellene har vært. Er det noen som bommer, er det klimaskeptikerne:

     • Her er du ute på tur og plukker kirsebær. Man kan finne enkeltstudier som støtter både det ene og det andre synet på klimafølsomhet. Alt fra under en grad for en dobling av CO2 i atmosfæren til godt over åtte grader.

      Poenget mitt er at studiene spriker alle retninger. Du trekker selvsagt frem klimaaktivisten Gavin Schmidt, så kunne man jo trekke frem den nylig publiserte studien som gir en langt lavere følsomhet. Og i den grad der er en trend blant resultatene for klimafølsomhet, så er det at nyere studier gir lavere følsomhet. CO2 sin rolle i oppvarming av klodens atmosfære er altså på vikende front.

      Man kan banke hverandre i hodet med studier hele dagen, men poenget mitt består: forskningen spriker såpass vilt at ordet villrede er det eneste beskrivende.

      Jeg siterer FNs Klimapanel fra deres siste hovedrapport: “16 No best estimate for equilibrium climate sensitivity can now be given because of a lack of agreement on values across assessed lines of evidence and studies.”

      Mer behøver man egentlig ikke å si.

 • Ingvar Nilsen

  Det er fascinerende å se hvor mye kunnskap folk har om dette! Her går jeg rundt blant det jeg trodde var lærere, bussjåfører, snekkere, leger, ortopeder, tømmerhoggere, bønder, rørleggere og advokater. Og så kryr det i stedet av geologer, meteorologer, kjemikere og fysikere over det ganske land!

  Du verden hva folk har lært seg og satt seg inn i, vitenskaper en skulle trodd krevde årelange studier for å mestre. Her behersker folk terminologier som en skulle trodd var ukjent for folk flest. Målestasjoner, temperatursvingninger, CO2 i atmosfæren da dinosaurene regjerte, metan, sjøtemperaturer og kurver som viser både økning og minking, pluss tusen andre ting.

  Og ikke nok med det, folk har en beundringsverdig innsikt i storpolitiske maktspill, folk har et misunnelsesverdig klarsyn, med røntgenblikk kan de gjennomskue hvordan NASA, CICERO, FN og enkelte lands regjeringer alle prøver å lure oss ved å forfalske data. Ja, data blir diktet opp, måleresultater manipuleret, skal en tro på påstandene.

  Selv har jeg en helt annen tilnærming til dette. Jeg er friluftsmann! Og jeg ser hvordan naturen systematisk er bygget ned og ødelagt de siste tiår. Hvordan befolkningsveksten og den materielle veksten eter seg inn over naturen. Fisk og fugl dør, naturen forsøples og forurenses, det er snart mer plast enn fisk i havet, påstås det. I skogen der jeg lekte som unge, er det nå boligfelt. I skogen der jeg plukket bær for 5 år siden, er det nå masseuttak og steinknusere som støyer. De skal levere pukk til de 2000 hyttene som det nå er vedtatt bygget. I en kommune med 1000 innbyggere. Hytter med høyere standard enn en normal enebolig. Med vann, kloakk, bredbånd, badstue, trimrom og solarium. Hvor folk bor 5 dager i året, og hvor det fyres de resterende 360 dagene i året med «miljøvennlig» strøm. Som kommer fra de tre uberørte elvene jeg hadde innen gangavstand i 2000. Og som nå aller er lagt i rør.

  Så til poenget mitt. Jeg kan ikke forstå at alt dette som er skjedd de siste 50 år, i min egen levetid, ikke påvirker atmosfæren og klimaet i negativ retning. Jeg kan ikke forstå annet enn at de stadige rekorder i naturskader vi nå ser, er et resultat av dette. Alt det som slippes ut i atmosfæren, all den oljen som hentes opp og som forbrennes, skal ikke dette påvirke klimaet lissom?
  Sånn tenker jeg, så får spesialistene fortsette med kurvene og diagrammene sine. Vi har Google, vi har Bing, og i dag finner en alltids en artikkel, en kurve, et diagram, som støtter akkurat det synet en selv har. Et syn som bygger på tanken om at: Det kan ikke være så galt, for det skal ikke være så galt.

  • Bjorn Ramstad

   En meget kjedelig side ved klimadebatten er at mange blander klima sammen med miljøet. Det er to forskjellige saker når det gjelder menneskets gjøren og mulighet til å ødelegge eller reparere. Miljøet brukes alt for lite ressurser på å bedre. Der kan og bør menneskene skjerpe seg. Klima styres av kosmiske meget intrikate og kaotiske krefter. Det er nesten som å heve seg selv til en guddom å tro at vi kan “styre” klima.

   • Skvatt

    Orsak, Bjedn, men miljø er nett det same som klima, av di det er sånne ofslege CO2-utslepp som gjev alle miljøproblema au. lyt eg berre nemne. Det er nemlegen båe besteforeldre, politikararar, for ikkje å nemne filologar og andre naturvitskaplege forskararar, heilt samde i. So det lyt me ikkje tvila på eller setje spørjeteikn åt.

  • Torgunn

   Det er et godt poeng at klimaet på jorden alltid og hele tiden er i endring. Noen annet er at vi forsøpler og overbefolker kloden. Det kan vi faktisk påvirke, om viljen er til stede hos menneskene selv.

  • Det er unødvendig å ironisere over at folk tar sitt demokratiske ansvar på alvor og setter seg inn i politiske saker, også klimasaken. Og man behøver ikke være ekspert på tredve forskjellige vitenskapelige felt for å kunne danne seg en oppfatning og å hevde denne offentlig.

   Hvorfor lytter da folk på Frederik Hauge, som knapt har fullført grunnskolen, eller på våre kjære politikere. Lysbakken er ingen klimaforsker, men fremfører sine argumenter med voldsom overbevisning. Pål Prestrud, tidligere leder i CICERO var forsker på rev, ikke på klima. Var det noen som avviste hans deltakelse i debatt av den grunn?

   Til og med de som er forskere på ulike områder knyttet til klima er jo kun spesialister på et ørlite smalt felt. De burde kanskje heller ikke uttale seg på områder som de ikke har forsket på selv? Det finnes jio egentlig ingen “klimaforskere”, men det finnes fysikere, kjemikere, geologer, glasiologer, osv, som bidrar til klimaforskningen på hver sine fagfelter.

   Men hvem som helst kan sette seg inn i klimaspørsmålet. Man behøver ikke forske selv for å uttale seg, i likhet med Prestrud fra CICERO. Men man kan lese mer populariserte fremstillinger, finne kilder man stoler på, og man kan til og med lese forskningsartikler. Om en ser bort fra de verste statistiske krumspringene, så er forskningen langt mer tilgjengelig enn man kanskje skulle tro. Så kan man supplere med å lutte til diverse eksperter med motstridende meninger.

   Det er jo nettopp slik man danner seg en oppfatning på absolutt alle andre politiske områder også. Skulle man gi opp og melde seg ut av debatten om fiskeripolitikk fordi man ikke personlig har forsket på bestanden av skrei i Barentshavet?

   En slik holdning fører til et rent ekspertvelde og mange ganger har vi sett at ekspertene tar feil. Du som er friluftsmann husker kanskje skrekken om den store Europeiske skogdøden på grunn av utslipp av svovel. Ekspertene tok feil. Skogen døde ikke på grunn av svovelutslipp, men på grunn av sykdom. (fiskedød i ferskvann som følge av sur nedbør VAR et faktisk problem, derimot).

   Så jeg tror at flere burde lese klimavitenskap og engasjere seg i debatten, og ikke overlate et viktig politikkområde til eksperter, som også i større eller mindre grad er preget av politiske holdninger og personlig agenda.

   Mer demokrati er bedre enn mindre.

   Jeg er for øvrig enig med deg når det gjelder naturødeleggelser. Mye av problemet per i dag er en eksplosiv hyttebygging. Når alle skal bo nærmest mulig vidda, så blir det til slutt ikke noe vidde igjen. Det er dessverre norske kommuner som regulerer dette, og de har vanskelig for å si nei når det skisseres økte skatteinntekter og arbeidsplasser til bygda. Kommunene burde fratas ansvaret for å åpne nye byggefelt i fri natur. Det er synd for lokaldemokratiet, men det er vanskelig å se noen annen løsning.

   • Ingvar Nilsen

    @nufsi:disqus
    For å ta det siste først, her er vi helt enige. Lokaldemokrati er et begrep funnet opp av entrepenørene på landsbygda. I praksis betyr lokaldemokrati at utbygger plasserer bygdekompisene sine i kommunestyret. For at tiden fra ide til at gravemaskinene startes opp, blir så kort som mulig. For hvis lokaldemokrati er bra, hvorfor ikke like godt innføre enda mindre enheter, innføre familiedemokrati for eksempel? Slik at alle kan gjøre akkurat slik de vil!

    Så til kommentaren min som du svarer på. En må ikke forveksle dette med å ta stilling til et saksområde på den ene siden, og dette med å delta i en argumentasjon på den andre siden, når debatten forutsetter inngående kunnskap om et fagområde. Det er dette jeg ironiserer over.

    Et eksempel kan være meg selv. Jeg er over middels interessert i astronomi, og har sterke meninger om hvilke objekter i solsystemet NASA skal prioritere for videre utforskning. Men jeg vil aldri hevde at mine meninger som amatørastronom skal være likeverdige med det synet og den argumentasjonen NASA og Jet Propulsion Laboratory forfekter, når de setter opp sine ønsker for fremtidige romsonder. Jeg får sikkert tak i noen dokumenter som støtter mitt syn, men jeg vil ikke skjønne så mye av det.

    Så min ironi går ut på at alle de som deltar i denne debatten, både disse «realistene» og alle andre, de kan umulig ha forutsetninger for fullt ut å forstå det de henviser til, innenfor de ulike spesialfelt det er snakk om.

    Det jeg prøver å si, er at vi, altså hele verden, må sette i gang med ubehagelige tiltak umiddelbart. CO2-debatten er slik sett en avsporing! Så selv om «realistene» vinner denne debatten, om en kan bruke et slikt uttrykk, så vil ubehagelige restriksjoner og forordninger uansett måtte iverksettes. Jeg ser derfor på klimanektere som folk som desperat stikker hodet i sanden, for innerst inne vet de at vi ikke kan fortsette som før. CO2 eller ikke CO2, noe må gjøres. Og omstillingen blir smertefull. Så derfor angripes budbringeren, i stedet for å ta tak i budskapet. I stedet for å slukke brannen, er det dem som roper «brann!» som får unngjelde.

    • Vel, men slik er det på de fleste politikkområder. Vi vil alltid ha begrenset informasjon og begrenset oversikt. Ikke minst når det gjelder klimaspørsmålet, hvor det ikke finnes en eneste ekspert som har detaljkunnskap på alle områder. Feltet er for stort og spenner over alt for mange fagområder.

     Likevel ser vi politikere, miljøvernere og andre aktører som deltar i debatten uten engang det kunnskapsfundamentet som en engasjert lekperson kan skaffe seg uten alt for mye bryderi. Rasmus Hanssen påstår bastant og hardnakket i debatt at verden vil få 2 milliarder klimaflyktninger innen åtti år! Og denne påstanden baserer han på en enkelt forskningsrapport utarbeidet av to personer, hvorav den ene fortsatt er student. Et resultat som går imot alt annet vi vet om feltet.

     Men forskningen er ikke slik at det siste resultatet som får oppmerksomhet i mediene er “sannheten”. Det er et forslag til sannhet blant mange andre. Hva som da er det riktige sporet blant mange mer eller mindre troverdige alternativer må være kontinuerlig gjenstand for bredest mulig debatt og man må kunne arrestere slike påstander som Hanssen kommer med uten å inneha doktorgrad på emne, noe heller ikke Hanssen har.

     Det må det være slik at mange deltar i debatten, for alternativet er å stenge ned den demokratiske debatten og overlate politikken til mer eller mindre politiserte fagpersoner bak lukkede dører, og dit vil vi ikke. Og hvem skal velge fagpersonene? Der det er fagpersoner er det også politisering, personlige kjepphester og faglig strid.

     Som jeg skriver et annet sted i denne tråden, så er ikke forskerne engang enige om det aller mest sentrale spørsmålet: i hvilken grad påvirker CO2 global temperatur. Svarene varierer fra null problem til krise. Likevel hevdes blant politikere at det er mulig å sette opp et “togradersmål”, selv om man ikke aner hvor mye CO2 som vil forårsake to graders global temperaturøkning.

     Jo flere som setter seg inn i disse sakene og deltar i debatten, jo bedre. Så får de som ikke har gjort leksa si heller avsløres, så får de ta frem bøkene sine og komme tilbake litt klokere enn forrige gang.

     Det er en god og demokratisk prosess.

  • O.M. Hadland

   Siden du antar at lærere, tømmerhuggere, bønder, advokater, ortopeder og bussjåfører ikke burde ane noe om disse sakene skulle det være interessant å høre om dine kvalifikasjoner.

   • Ingvar Nilsen

    Jeg har ingen kvalifikasjoner for å mene noe kvalifisert saklig om klimaet, mer en jeg har kvalifikasjoner for å forstå andre saksområder som krever spisskompetanse. Derfor overlater jeg slike ting til fagfolk. Det burde andre gjøre også. Det gjelder altså å skille mellom følelser og synsing på den ene siden, og profesjonell forskning på den andre siden. Det første kan alle drive med, det andre må vi overlate til fagfolk.
    Folk klarer jo ikke å skille mellom dette!

 • Stokke123

  Nå begge sider mener at den andre part tar feil! Ja – da blir det vanskelig for oss menige å vite hva vi skal tro på. Jeg venter på at Resett.no får til en samtale med representanter fra begge sider på sin Web-TV. For dette blir mer og mer forvirrende. . . .

 • Bjorn Ramstad

  Som professor emeritus med erfaring fra arbeid med miljøproblemer ved Kjemisk institutt vet sikkert Hans Martin Seip at miljø og klima, rettere miljøproblemer og klimaproblemer, er to forskjellige saker, som ikke alltid passer å behandles på samme måte. Miljøet har vært og blir forferdelig mishandlet av mennesket, og egentlig er det en skam at det ikke blir brukt flere ressurser for å bedre dette. Miljøet kan og bør mennesket gjøre noe med for å få en renere klode.
  Det er imidlertid mange, og etter hvert svært mange, som mener det er galt å bruke så enormt store ressurser på å unngå menneskelige utslipp av co2. De mener denne ressursbruken hindrer fokus på miljøet. Klimamessig baseres denne fånyttes sløsing av midler på en hypotese om at co2 er forbryteren, og det er ikke få som mener dette er bortkastet tid og penger. En burde bruke pengene på utbedring av miljøet i stedet.
  I 2008 utkom den antatte siste versjon av det som kalles Oregon-petisjonen. Den er underskrevet av mer enn 31.000 personer med en eller annen form for høyere utdannelse. 9.000 av disse har tittel PhD.
  Teksten i petisjonen lyder slik:
  We urge the United States government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto, Japan in December, 1997, and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of mankind.
  There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth’s atmosphere and disruption of the Earth’s climate. Moreover, there is substantial scientific evidence that increases in atmospheric carbon dioxide produce many beneficial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth.

 • #thisbird

  https://www.yr.no/artikkel/god-nyhet-fra-klimaforskerne-gir-medietrobbel-og-misforstaelser-1.13699923

  Her er det vel langt på vei en innrømmelse fra klimakoret om at modellene ikke har passet.

  • O.M. Hadland

   Ja slik jeg forstår referatet fra rapporten: 1 Vi hadde et klimabudsjett som forutsatte et visst utslipp av co2 og en viss temperaturøkning. 2 Det viser seg at vi har sluppet ut mer co2, men temperaturøkningen ble mindre.
   3 Fa.. dette må ikke overlates til legfolk!

 • Siste setning i professor emeritus og klimastrategen i Besteforeldrenes klimaksjon Hans Martin Seips innlegg i Resett lyder: “Jeg anser det derfor som lite hensiktsmessig å debattere videre på denne nettside”. Da burde Seip også latt være å publisere innlegget sitt på denne nettsiden.

  I dag har jeg for første gang tatt en titt på websiden til Besteforeldrenes klimaksjon (http://www.besteforeldreaksjonen.no). Det første webredaktøren burde gjøre er å få fjernet kalender og bilder etc med Liker, Kommenter, Del , som dekker over mye av det som står skrevet. Vel nok om det.

  Det første som møter en er: “Besteforeldre mot global oppvarming. Barnas klima, Vår Sak – Retten til en trygg framtid. Vi er en kampanje, en bevegelse som kjenner oss forpliktet til å la våre stemmer bli hørt – for barnas skyld”.

  Her skyver de og dens menighet barnebarn og barnebarns-barn etc. foran seg i troen på at dersom man ikke klarer å få bukt med den menneskeskapte globale oppvarmingen, så går det dundrende nedenom og hjem med deres liv og helse. Det refereres til at klimaendringer er det største globale helseproblemet i det 21 århundre. Sykdom, underernæring, død og all elendighet for jorbruk, biodiversitet etc er det vi vil møte på veien mot dommedag dersom vi ikke får begrenset den globale oppvarmingen til halvannen eller to grader. I verste fall kan vi ende opp med 4-5 graders økning i den globale temperaturen på jordoverflaten. Her legges tydeligvis ikke bare vår, men hele verdens befolkning åpen for depresjon, apati, sosiomentale herjinger, stress, angst og alvorlige og varige helseskader, som temaet var blant lokalklimahysterikerne på 1980-tallet i forbindelse med vannkraftutbyggingen i Alta-Kautokeino vassdraget. Alle disse dystre spådommene om den globale oppvarmingen gagner i alle fall ikke våre barnebarns liv og helse og tro på framtiden.

  Det har imidlertid vært kjent at allerede ved en oppvarming på en til to grader må vi regne med alvorlige konsekvenser for miljø og helse, sier Hans Martin Seip i sin artikkel om “Halvannen eller to grader” på besteforeldre-aksjonens hjemmeside. Seip henviser også til at FNs klimapanel er 95 % sikker på at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Det er like sikkert som at sola kommer til å stå opp i morra. Et kritisk nivå kan være nådd allerede om 20-30 år. Sannhetsvitnet i det globale klimadramaet er tydeligvis professor og klimaforsker og bestefar James Hansen (https://en.wikipedia.org/wiki/James_Hansen) og hans bibel ”Storms of my Grandchildren” . Dersom du vil vite hva IPCC mener om ti år, sier Seip, så les bestefar Hansens ”Storms of my Grandchildren” med undertittel ”The truth about the coming climate catastrophe”.

  Og så til slutt: “For ansvarsbevisste mennesker finnes det bare ett valg: CO2-utslippene må ned. Senest fra 2020 med flere prosent hvert år”, sa direktør ved Cicero, Cecilie Mauritzen i et foredrag på årsmøtet 2013 til Besteforeldrenes klimaaksjon.

  Da er det bare å ønske Godt valg!
  Hilsen Harald Pleym
  http://www.hpleym.no

 • Per Olav Olsen

  Cicero er jo dannet for å bevise at det er menneskeskapt oppvarming, de har null troverdighet. Klimahysterikerne har ropt om katastrofer i 50 år og ingenting har så langt slått til.
  Sist kunne vi lese at ikke 185 med 3 personer dør trolig av forurensning i Oslo, og mye er fra fyring med ved og oljefyr.
  Men 50 nye bomstasjoner skal de ha

 • Tore Tangen

  Glad jeg ikke er med i denne aksjonen. Stakkars de barna som disse er besteforeldre til!

 • jarlgeir

  Seip skuffer i den faktabaserte klimadebatten. Figuren her viser “oppvarmingen” i Golfstrømmen siste 10 år. Jeg synes kurven ligner veldig på de 60-65 årige naturlige svingningene som vi lærte om på skolen før verden ble velsignet med FNs klimapanel…

  Forøvrig er det aldri påvist at varmeutvekslingsfenomenet El Nino/La Nina (1998 og 2016) har noe som helst med menneskeskapte klimaendringer å gjøre (kloden blir ikke varmere av at varmt vann avgir energi til nedre del av atmosfæren). Det blir en påstand, og for 1998 gikk temperaturen tilbake til samme nivå som før fenomenet. https://uploads.disquscdn.com/images/dba9683a8852b85a8c03afbc9dd671a58aae2018af0543494af8a6ea2f3adae6.gif

  • Hans Åmåsby

   Men det er ikke det han sier, heller. Han snakker om menneskeskapt temperaturøkning + El Nino som til sammen står for temperaturøkningen i 1998 og 2016. Ikke at El Nino er en funksjon av den samme menneskeskapte temperaturøkningen.

 • Skvatt

  So sant, so sant frå forfattaren sjølve som les. Sånne klima”realistar” lyt me istaden kalla kalla klimaeventyrararar, av di dei berre fortel eventyr um at CO2-utslepp ikkje syt for ei menneskjeskapt global uppvarming og at å stogga å køyra sånne ofslege privatbilar ikkje er den einaste mogelege løysinga. Lukkelegvis hev me dei kloke politikarane frå sjølvaste Klimapartiet Dei Grøne til å setje dei på plass og taka dei naudsynte avgjerdene for å frelsa heile verda frå den skræmelege klimakatastrofa, berre med kva dei gjer i Noreg. Halleluja!

 • Karl Johan Grimstad

  Kansje jeg kan hjelpe med disse svarene, fra et makrøkologisk ståsted.

  at økningen i CO2-konsentrasjonen i atmosfæren i hovedsak skyldes bruk av fossilt brensel

  at en må svært langt tilbake for å finne CO2-konsentrasjoner i atmosfæren som er høyere enn dagens og

  at økt CO2-mengde i atmosfæren øker andelen av utstrålt
  energi som sendes tilbake til jorda fra atmosfæren slik som
  «drivhuseffekten» tilsier

  Svar 1 Økningen i atmosfæren CO2 nivå skyldes ikke bruk av fossilt brensel, joda vi bidrar, men alt er byttet ut på ca.5 år, 1/5 del i året,dette tas opp en eller annet sted i kretsløpet, for eksempel har jorden blitt grønnere. det betyr at flere ånder noe som bidrar til øk sirkulasjon i atmosfæren jo varmere jo mer frigjøres fra jordsmonnet jo bedre vilkå blir det for plantelivet dette gir alså mer ånding og sirkulasjon av CO2 i atmosfæren. mennesket for eksempel ca. 5milliarder mennesker siden industrirevelusjonen ånder.

  Svar 2 Dette er avhenigi av hvilken metode man brukte før en hadde målinger, Iskjernemålinger og våtkjemisk metode. denne siste,viste at CO2 nivået var 440 ppm på trettitallet, med andre ord høyere en idag. når man skjøtte sammen iskjerne og den kjemiske metoden med målingene så traff den kjemiske bedre.

  Svar 3 Ja dette er jo problemet teorien sier det, men ennå er det ikke verifisert noen tilbakestråling som øker oppvarmingen i atmosfæren. Vi kjenner faktisk ikke klimasensiviteten, likevel mener en å kunne vite noe om hvor mye vi må kutte å slippe ut og som må ligge i bakken, så dette er en logisk kortsluttning. at det varmes og smeltes på kloden er uintresant siden klimaet altid har svinget. ikke minst at vi har en alternativ forklaring, positiv AMO varme som slippes av havet i ettertid uavhengi av direkte streålings påvirkning.

 • Knut Rellsmo

  Du skal få en garanti av meg Seip:
  Jorda vil bli kaldere.
  Jorda vil bli varmere .
  Havnivået vil stige.
  Havnivået vil synke.
  Is og breer vil vokse.
  Is og breer vil minske ..

  Hvorfor ? Det er Jordas evige sykliske endringer og svingninger med ekstremvær av og til…
  Dosent dr philos Ulf Hafseth UniB 1963 avhandling om undersøkelser av pollen og planter i Sør Norge beretter om et klima omtrent på FNs faregrense med varmekjære planter og furuskog på vidda i steinalderen. Denne flora er forsvunnet fordi vi har det for kaldt..

  Antall CO2 molekyler pr 10000 luftmolekyler er steget fra 3 til 4,og det menneskeskapte CO3 utgjør 0,117% av samtlige klimagasser…
  Det er ingen korrelasjon mellom CO2 og temperatur de siste 600 millioner år og CO2 var høyere i 1812-1830, 1860 og faktisk i 1942.
  Klimaevagelistene påstår at havet stiger, men Operaen ligger trygt …

  • Hvor har du det fra at CO2-konsentrasjonen i 1942 var høyere enn i dag?
   Siste ukes CO2 måling fra observatoriet på Mauna Loa, Hawaii var 403.06 ppm. Og i henhold til historisk datasett fra f.eks https://www.co2.earth/ var konsentrasjonen i 1942 312 ppm. Og dataene etter det stemmer på en prikk med Mauna Loa målingene. Jeg har vært på observatoriet og kjenner til den ansvarlige for målingene. Der er det ikke snakk om manipulerte data,

   • Karl Johan Grimstad

    Når du var der fikk du med at en periode i begynnelsen manglet data? Henhold til historisk datasett fra iskjerne målinger ja. men nivået i 1942 under den tidligere varmeperiode var målt med våtkjemisk metode.

    • Jeg etterlyser kildereferanse til målingen i 1942, ikke kun preik.

 • Ryddegutt

  Hans Martin Seip jobber i CICERO som er ledet av SV politikeren Kristin Halvorsen. Hele CICERO eksistens og finansiering baserer seg på at CO2 må være et klimaproblem. Uten dette påståtte “problemet” i bunnen ville ikke CICERO eksistert. Ikke forvent noe nøytral og saklig informasjon fra CICERO.

  Seip etterlyser sammenligning av satellittdata med “modellene”. Her er denne sammenligning:

  http://www.drroyspencer.com/2017/07/warming-in-the-tropics-even-the-new-rss-satellite-dataset-says-the-models-are-wrong/

  Husk at den påståtte globale oppvarmingen fra CO2 skal oppstå i atmosfæren, ikke 2m over bakken. Et av de mange momentene som falsifisere hele CAGW hypotesen er den manglende hot-spoten som skulle oppstå i tropsfæren over tropene.

  John Cristy og Roy Spencer er pionerene som “oppfant” metoden med å bruke satellitter for overvåke global temperatur. De har vunnet flere priser for dette. De har begge doktorgrad innenfor klima.

  Carl Mears har en doktorgrad innenfor elektronikk og har brukt de siste 10 årene til å fortelle hvor dårlig jobb han gjør med satellittene og at man heller skal stole på de “justerte” landbaserte målingene. Mears bruker forresten den originale metoden Christy og Spencer fant opp, mens Christy og Spencer har gått videre å utviklet en mer nøyaktig metode.

  Man okker seg over små justeringer nedover for temperaturtrenden fra Christy og Spencer, men sier ingenting om de like mange justeringene oppover fra disse. Avlesing av termometer er en 300 år gammel teknikk. På 70-tallet ble der publisert minst 350 fellesfaglig vurderte studier om den da pågående nedkjølingen. Denne nedkjølingen er nå “justert” bort i de landbaserte målingene.

  Totalt sett har man “justert” 150 år med temperaturdata for at de skal “passe” med modellene. Hvis man kan litt om statistikk så vet man at hvis det er 50% sannsynlighet for at en temperatur ett år er feil så er det kun 25% sannsynlig for at to påfølgende år er feil og  0.015% for at 3 påfølgende år er feil.

  Sannsynligheten for at alle 150 år med tempereturdata er feil og må “justeres” i retning av “modellene” kan regnes ut til å være:

  0.5^150  = 7.00649232E−46

  Altså et forsvinnende lite tall med 47 nuller etter komma!

  Det Seip behendig “unngår” å nevne er at satellittmålingene er de eneste temperaturmålingene som er globale og er de eneste temperaturmålingene som er verifisert ved en uavhengig metode, nemlig radiosondemålinger (værballonger).

  Seip refererer til en studie fra Mears når det gjelder satellitter. En kan legge merke til følgende setninger i denne studien som  “produserer” mer varme:

  “The new dataset shows more warming than most similar datasets constructed from satellites or radiosonde data. However, comparisons with total column water vapor over the oceans suggest that the new dataset may not show enough warming in the tropics

  (…)

  The fact that all three methods cause an increase global scale trends  increases our confidence in the DIUR_OPT results”

   http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-16-0768.1

  Når det gjelder havstigning og akselerasjonen så kan man slå i bordet med haugevis av fellesfaglig vurderte studier som tilbakeviser denne påståtte akselerasjonen. Tollefson et al 2017 er til de grader debunket som junckscience fra en aktivis-forsker. Her er noen eksempel:

   http://www.drroyspencer.com/2017/07/study-sea-level-rise-revised-downward/

   https://wattsupwiththat.com/2017/07/20/the-surprising-news-from-scientists-about-rising-sea-levels/

  Her det IPCC forteller om historisk dekning av global OHC. Og legge merke til at IPCC kun gidder å vise dekningen for de øverste 2000m. Havet er rundt 4000m dypt i gjennomsnitt og under 2000m har man ingen dekning selv i dag.

   https://bobtisdale.wordpress.com/2013/10/08/amazing-the-ipcc-may-have-provided-realistic-presentations-of-ocean-heat-content-source-data/

  En av mange bisarre påstandeer fra Seip er å påberope seg Argo (bøyer) når det gjelder OHC fra 1950 og frem til i dag. Argo har kun vært i drift fra 2006, de dekker dessuten ikke polare områder og heller ikke dybde under 2000m.

 • Steinar Jakobsen

  Seip opptrer som aktivist her, ikke som forsker.

  Her er en popularisert fremstilling av temperaturutviklingen på bakken de siste 20000 år, slik den virkelig har vært (det er en liten mangel med grafen – en varmeperiode omkring 1930-årene som ikke vises. Dette skyldes at NASA-avdelingen GISS, under ledelse av aktivisten James Hansen har fjernet denne varmeprioden fra de offisielle, historiske klimadatabasene).

  https://wattsupwiththat.com/2016/09/20/josh-takes-on-xkcds-climate-timeline/

  • Roger Fjellstad Olsen

   Å kalle folk aktivister. Å beskylde NASA for juks, for deretter å linke til den oljefinansierte tankesmien Heartland Institute sin ekkokammer-blogg -som de var med å sponse…priceless. Det finnes ikke fornektervitenskap om klima. Alt er propaganda og konspirasjonsteorier.

  • Roger Fjellstad Olsen

   NASA-grafen du viser til (den har du sannsynligvis fra den bedritne global warming swindle-filmen?) som tilsynelatende viser at “most of
   the rising temperature accured before 1940 – during a period when
   industrial production was relatively insignificant”…vell…beklager å si det, men…GRAFEN ER DIKTET
   OPP. DEN ER EN BLANK LØGN

   ca 04.25 minutter uti denne viedeoen kommer debunkingen. Enjoy:

 • Kaffermann

  Klimaforskning er jo ikke bygget på den vitenskapelig metoden.
  De gjør ikke ekte forsøk som lar seg gjennomføre av andre med samme resultat.
  Og hvis den dyre medisinen viser seg å være “snake oil” Så har vi kastet vekk tid og ressurser på tull og tøys. Dvs. vi har senket levestandard for folk flest fordi vi hørte på sjarlataner.

  • Ingvar Nilsen

   @Kaffermann:disqus
   Levestandarden MÅ senkes, for “folk flest”. Vi er alt for mange mennesker på jorda. Ren matematikk. Vi kunne unngått det, hadde befolkningsveksten blitt tatt på alvor. På 60-tallet og delvis på 70-tallet, var overbefolkning et problem som ble diskutert, hele tiden. Filmen Soylent Green gikk jo selv på bygdekinoer i Norge, og resten av den vestlige verden. Men så ble det bråstopp, temaet skulle ikke debatteres lenger, i dag er det tabu. Når vi trenger å snakke om det mer enn noensinne.
   Så det jeg har prøvd å si her i mine kommentarer, er at vi må ta upopulære og smertefulle grep for å få skuta på rett kjøl, CO2 eller ikke CO2. CO2 debatten er en avsporing, en slags utsettelse av det ubehagelige. Som må komme. Det er her nå!

  • Roger Fjellstad Olsen

   Klimaforskning er bygget på observasjoner fra grunnleggende fysikk. Og fra en rekke vitenskapelige felt som hver for seg og sammen, peker på at mennesker er nå den største årsaken til klimaendringer.
   https://rogerfjellstadolsen.blogspot.no/2017/05/hvordan-vi-vet-at-atmosfrens-overfldige.html

 • Så det har blitt 0.8 grader varmere siste 150 år, og hva er unormalt med det? La oss se den temperaturkurven for siste 100.000 år, så kan du se meg i øya og hevde at nåværende situasjon er unormal, eller at CO2 kutt vil skape et stabilt klima.
  Nei, det ville du ikke nei.

 • Halvor Sandven

  Har et enkelt spørsmål til HM.Seip: hva ville temperaturstigningene (luft og hav) vært uten de menneskeskapte CO2 utslippene? Da tenker jeg målt fra førindustriell tid (ca 1850)