In this photo provided by Dirk Notz, taken April 24, 2009, ice floats in the Arctic near Svalbard, Norway. At current carbon emission levels, the Arctic will likely be free of sea ice in September around mid-century, which could make weather even more extreme and strand some polar animals, a study published Thursday in the journal Science finds. (Dirk Notz via AP)
annonse

Hei Hans Martin,

annonse

Leste innlegget ditt Klimarealistene villeder med litt undring og kunne derfor tenke meg at du svarer på noen enkle spørsmål med ønske at de publiseres samme sted.

annonse

Det er ikke enkelt for den vanlige mann og kvinne å henge med i klimadebatten. Hendelser og data tolkes på forskjellig vis. Det er vel med jordkloden som oss mennesker.  Ved mistanke om feber så tar vi gjerne temperaturen. Den kan vi måle mange steder, med litt forskjellig resultat.  Det som er viktig er å fastslå om vi er syke.  Til det trengs kunnskap.

For å kunne si noe velfundert om fremtiden må vi ha kjenne fortiden. Da tenker jeg ikke på de siste 150 årene, men hele jordens historie. Plante og dyrefossiler vitner om et varmere klima i tidligere tider.

Det er riktig at temperatur og klima endrer seg. Det har skjedd før, og vil skje igjen med og uten vår påvirkning. Det jeg er mest opptatt av er at vi må stoppe forurensningen fra vedfyring, biler, kullkraft, atomkraftverk, fabrikker……. Da tenker jeg på svevestøv, sot, komplekse kjemiske forbindelser, mikroplast og alt det andre vi slipper ut, ikke CO2. Den gassen er grunnlaget for livet.

annonse
annonse

Endringene vi ser er en naturlig følge at vår jordklode justerer seg noe etter siste istid. Denne prosessen er ikke slutt. Så i stedet for å bruke milliarder på klimakvoter så må vi ta innover oss at de stedene menneskene har slått seg ned på kanskje ikke er de riktige. Tidligere kulturer la gjerne sine byer relativt langt i landet, for lettere å kunne forsvare seg for angrep fra sjøen. Fornuftig tankegang. Det er litt som gjenoppbyggingen langs våre vassdrag hvor hus og infrastruktur settes opp på nøyaktig samme sted. Da med håp om at den siste flommen var den siste.

Jeg har blitt litt provosert over at vi tror at menneskene kan styre klima. Det er faktisk omvendt.

Jeg anbefaler alle å se den glimrende dokumentarfilmen på NRK som tar for seg Danmark under og etter siste istid frem til i dag. Her er det mye kunnskap som klimadebatten ta lærdom av.

annonse
Reklame

Hans Martin Seip stiller noen spørsmål i sitt innlegg som han ikke har fått svar på. Jeg har 10 spørsmål som jeg håper jeg får svar på. Vi får se hvem som svarer først.

  1. Er det naturlig at temperaturen stiger på jorden nå etter at vi har lagt bak oss en istid (av mange i geologisk tid)?
  2. Hva skjer hvis du sakte varmer opp innholdet i en nyåpnet flaske Farris?
  3. Gjelder Henrys lov? Jeg vil gjerne se en forklaring dersom du mener nei.
  4. Hvor mye har verdenshavene steget siden siste istid? Tar gjerne svaret i mm.
  5. Hvor mange % av CO2 innholdet i atmosfæren er menneskeskapt?
  6. Hvor stort bidrag av CO2 vil et stort vulkanutbrudd gi sammenliknet med ditt og mitt utslipp?
  7. Hvordan var klima i bronsealder?  Tenker på temperatur, CO2 i atmosfæren, tilstanden til våre breer, flora og fauna.
  8. Er vanndamp en kraftigere klimagass enn CO2?
  9. Er du enig med Gro Harlem Brundtland at det er umoralsk å tvile på menneskeskapt global oppvarming?
  10. Er du enig at det er vitenskapens plikt å sette spørsmål til vedtatte sannheter?

 

 

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett medlemskap og gir ikke tilgang til medlemsinnhold. Resett medlemskap finner du ved å trykke her.


Ved å bruke kommentarfeltet erkjenner du at du har lest og forstått våre regler for kommentarfeltet. Disse finner du her.

Avatar
Liker å lese, men godtar nødvendigvis ikke alt som blir skrevet og publisert