Æreskulturens opprinnelse – og (nok en gang) islam

Foto: Frank May / NTB scanpix

Last updated on October 23rd, 2017 at 04:16 pm

I torsdagens NRK Debatten var temaet æreskultur og sosial kontroll. Som vanlig klarte ikke NRK å forhindre at de sedvanlige bortforklaringene fikk mye tid og plass. Det ble derfor nok en forestilling som ikke forandrer noe som helst, på tross av at Sylvi Listhaug og Shurika Hansen, og glimtvis Hadia Tajik, pekte problemet dit det primært hører hjemme – i de mest fjernkulturelle innvandrermiljøene. Og i Norge er de i all hovedsak islamske.

Innledningsvis i programmet klarte sosialantropolog Unni Wikan å si noe som hun neppe helt står inne for, men som i sin mest generelle form har en kjerne av sannhet ved seg. Hun sa nemlig at æreskultur ikke har noe med islam å gjøre. Wikan pekte på tradisjonelle kulturer, på patriarkatet.

Debatten om sosial kontroll og ære i Norge dreier seg stort sett om jenter og kvinner. Det er de som i hovedsak, men ikke utelukkende, opplever press for å kle seg på en særlig måte, ikke delta på fester, i idrett, eller være med norske venner og ha kjærester før ekteskapet. De fleste synes enige om at innvandrerguttene jevnt over, innen de samme familier, har større frihet til å delta i den norske formen for løssluppenhet og ungdomssex. De kan «rase fra seg».

Men hvorfor tillater ikke mange innvandrerforeldre barna sine å gjøre det som har blitt vanlig i Norge og en del andre vestlige land siden 1960-tallet? Er de bare fiendtlige til norsk kultur, alternativt at de vil barna sine vondt, eller handler de etter eldgamle og, på sett og vis, rasjonelle prinsipper?

Den sosialantropologiske forklaringen

«Sett fra en mannlig synsvinkel er kvinner et knapt gode. Uansett hvor mannsdominert et samfunn er, trenger mennene kvinner for å føre slekten videre. (…) En mann kan få nesten ubegrenset antall barn – om forholdene ligger til rette, kan han få flere om dagen – mens en kvinne, med visse unntak (tvillinger osv.), kan få maksimalt ett barn i året, og i mange samfunn i verden er det vanlig at flere av barna dør før de vokser opp. Fra et biologisk perspektiv er det i denne sammenhengen sagt at sæd er billig, mens egg er dyre

Det er Thomas Hylland Eriksen som har skrevet dette, i en mye brukt lærebok på grunnfag i sosialantropologi (Små steder, store spørsmål, s 113). Han fortsetter på følgende vis: «Dette kan være en generell forklaring på den utbredte tendensen til at menn forsøker å kontrollere kvinners seksualitet, og at de betrakter slektsgruppens kvinner som en ressurs de ikke vil gi fra seg uten å få andre kvinner tilbake.»

I studiet av menneskelige samfunn av ulike slag, vil alle de førmoderne gjerne se på økonomiske og politiske konsekvenser når kvinner skal «byttes». Man knytter allianser, og om «partene tilfeldigvis liker hverandre, anses det nærmest som en bonus,» skriver Hylland Eriksen. Det er «også vanlig at inngåelse av ekteskap oppfattes som en relasjon mellom grupper, og ikke mellom individer.»

Thomas Hylland Eriksen er mye hånet som en utopist blant mange innvandringskritikere, men hans lærebok skrevet i 1992, som denne studenten hadde stor nytte av, inneholder mange interessante og realistiske betraktninger av en rent vitenskapelig karakter. «Vårt samfunns ideologi om at ekteskap skal være bygd på ren kjærlig, uaktet blant annet klasseforskjeller, er et særsyn,» skriver han. «Hos for eksempel masaiene, det berømte gjeterfolket i Øst-Afrika, regnes det som en ulempe om den romantiske kjærligheten mellom ektefellene er for påtrengende. Der kan ekteskapet tolkes primært som et forretningsforetak hvor hensikten er å avle gode arvinger og få kvegflokken til å vokse, og forelskelse (med påfølgende sjalusi og opprivende personlige konflikter) kan lett forpurre forretningsstrategier. Fra masaikvinnenes side oppleves ekteskapet ofte som et nødvendig onde.»

Vår mange tusen år lange forhistorie har vært levd under slike overlevelsesstrategier. Det er også det som har formet de fleste kulturer helt opp til det 21. århundret og dermed dagens verdier. Menn har aldri satt pris på at deres egne koner er tilbøyelige til å ha sex med en rekke andre menn. De mennene som i fortiden eventuelt ikke brydde seg om det, ville trolig brukt ressurser på å passe på og oppdra andre menns genetiske avkom. De ville simpelthen reprodusert seg i mindre grad, slik at det er de genetisk sett «sjalu» mennene som dominerer den dag i dag. På de tradisjonelle ekteskapsmarkedene ville dermed også «løse jenter» oppnå dårligere pris i nettopp den byttehandel som ekteskapsmarkedene var.

Verdikollisjon

Denne «biologiske realiteten» i de tradisjonelle kulturene og verdiene er også det som kolliderer med den norske og vestlige distanseringen fra disse kollektive, «strategiske» aspektene av ungdomstiden og ekteskapsinngåelsene. Selv så sent som på 1960-tallet i Norge var det forbundet med stor skam at en jente ble gravid før ekteskapet. Mange måtte inngå hasteekteskap etter hete sommerkvelder i halmen. Det skjedde deretter en verdirevolusjon, og resultatet er at norske jenter nå kan ha mange titalls seksualpartnere før de gifter seg uten at det forringer deres «verdi» for norske gutter. Men i global og historisk målestokk, er det altså også som Hylland Eriksen bemerker, «et særsyn».

Unni Wikan har altså rett i at islam ikke er unik som en kulturtradisjon i å sette regler for kvinners seksualitet. Men det er nok mer sannsynlig at islam likevel må sies å kunne spille en særlig rolle i dagens debatter om æreskultur og sosial kontroll fordi det er den eneste kulturelle tradisjonen som klarer å stå opp mot og mobilisere sine egne tilhengere mot de progressive vestlige verdiene som har tatt form på seksualitetens og ekteskapsmarkedets område. Friere seksualitet er en av modernitetens generelle trekk, og som på det meste annet, stritter islam imot også der.

Det er derfor ikke tilfeldig at vi i dagens Norge forbinder kyskhet, ære, kvinneundertrykking og sosial kontroll med islam. Det er hos de som identifiserer seg med islam at det tradisjonelle patriarkatet, og synet på kvinnen som en «vare» og eiendel i hendene på menn, er mest tydelig (fortsatt). Og at islam har noe med islam å gjøre, vil nok selv Unni Wikan være enig i.


Publisert: Oct 23, 2017 @ 4:16 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • Ten4

  “og resultatet er at norske jenter nå kan ha mange titalls seksualpartnere før de gifter seg uten at det forringer deres «verdi» for norske gutter”

  Er det dette det handler om? Handler det ikke om at det ene kjønnet ikke har rett til å bestemme over det andre kjønnet?

  Verdirevolusjonen handler om at balansen som alltid burde vært der blir opprettet.

  Feministene påtar seg ære i hytt og pine over emnet, men det er de som står fremst ved barrikadene for å innføre (eller gjeninnføre) gammeldags, urettferdig, kjønnsdiskriminerende og menneskefiendtlig patriarki. Og kjønnsapartheid. Forstå det den som kan. Den koden klarer ikke jeg å knekke.

  Når det gjelder NRK debatt, så er systemet rigget og klart på forhånd. Får vi enten Ingunn Solheim eller Ole Torp som debattleder, ja så vet vi nøyaktig hvilken vinkel som kan forventes.

  Får vi derimot Sigrid Sollund eller Fredrik Solvang, så er det håp om kritiske spørsmål og en anelse balanse.

 • oliver

  De aller fleste foreldre ønsker sine barn det beste og man behøver i en snever forstand slett ikke være uenig med hverken Hylland Eriksen, Wikan eller forsåvidt Lurås, – isolert sett. Spørsmålet er om masaiene dreper eller utstøter sine døtre og søstre når de ikke følger familiens påbud? Det er også et spørsmål om masaiene eller en hvilken som helst av verdens kulturer, – utenom islam, aksepterer at deres døtre og søstre velger partnere og ektefeller utenom stammeområdet, uansett om dette gir lønnsom forretning eller ikke?

 • pandor99

  Vel, det var ingen skam i Norge å bli gravid før ekteskapet dersom man giftet seg. Trolig var inntil halvparten av brudene på 50-tallet gravide, har jeg hørt. Og de ekteskapene varte lenger enn dagens – i stor grad. Folk var lojale og mindre kravstore. Skammen var å få barn alene, men ikke slik som før krigen da de moralske kravene var enda strengere.

  Hylland Eriksen snakker om at menn ville begrense kvinners seksualitet – men slike regler gjaldt og for mennene. Menn hadde forsørgelsesplikt, og mange barn rundt omkring kunne true økonomien foruten navn og rykte. Hverken for menn eller kvinner var fri seksualitet noe å strebe etter da det var veldig helsfarlig, både gikk det ut over fruktbarheten, vanlig helse og det var dødelig i form av syfilis.

  Streng seksualmoral innenfor ekteskapets rammer var et absolutt gode for kvinner og menn, historisk sett. Men mange på venstresiden ser på fortiden ut fra dagens medisinske kunnskap og refser de strenge krav som prestene forfektet. Men de var funksjonelle og nyttige.

  I førkristen tid haddde vi polygami i Norge, jfr Harald Hårfagre. Da rådde et “positivt” seksualsyn for de øverste i samfunnet som kunne holde flere koner og trellkvinner. Mye av dette forsvant med kristendommen, med unntak for kongene som fremdeles fikk barn rundt omkring, det var ofte et gode å bli gravid med kongen, selv uten giftermål. Den religiøse Kristian 4 var meget aktiv i så måte på sine Norges-reiser.

  Forskjellen på Vesten og Islam går på kjønnsadskillelsen som var mye sterkere hos muslimene, også langt tilbake. Dessuten har rike muslimer alltid kunne kjøpt seg til flere koner, og sultanene hadde svære hoff med hundrevis av kvinner. kalifen av Cordoba hadde 6000 kvinner i sitt harem. Ganske sykt og lite samfunnsnyttig å ha massevis av kvinner i sin beste alder samlet som pynt.

  Dessuten er det lenge siden klansystemet har hadde noen effekt på ektskapsinngåelser i vesten, mens det lever videre den dag i dag i muslimske land.

  Ta og med at det vesentligste i æreskulturen er ubetinget lydighet overfor foreldre og ektemann – noe som ble refset grundig hos oss av Ibsen og Kielland for 150 år siden.
  At brødre har jaktet på sin søster for å drepe henne grunnet ulydighet, har jeg dog aldri hørt om i norsk historie hverken før eller siden. Slike æresdrap er importvare.

  • Magnus M. Roving

   Moulay Ismail Ibn Sharif, som styrte det marokkanske dynastiet på
   1600-tallet, var visstnok faren til hele 1042 barn. Disse skal han ha
   fått med rundt 500 forskjellige koner.

   Kvinnen som har født flest (registrerte) barn er en bondekone fra
   Russland, som mellom 1725 og 1765 fødte 16 par tvillinger, syv
   trillingkull og fire firlingkull.

   http://www.nettavisen.no/nyheter/de-sykeste-sexrekordene/1753118.html

 • Orsen330

  Det finnes ingen tvil om at også norske etniske menn ønsker kontroll over kvinner. Disse kalles psykopater. Hvor mange som finnes av disse er usikkert, men det er nok en del desverre.
  Når denne kontrollen utøves av muslimske innvandrere kalles det kultur og tradisjon.
  Mange av våre politikere er som kattunger. Forskjellen er bare at sistnevte tilslutt får opp øynene.

  • Finn

   Kort og klokkeklart!

 • Tripo77

  På mange måter er jeg enig i Unni Wikans konklusjon. Det jeg derimot oppfatter som ærekrenkende i henhold til NRK-debatten er at temaet var nåtiden og ikke æreskultur på generell basis gjennom historien. Og det er kort sagt kun en primitiv ideologi/religion som praktiserer dette i dag og det er Islam. Spesielt med tanke på norske forhold.

 • Per Sigvald Johansen

  Helt feil å kalle det “æreskultur” når menn dreper sine døtre eller sine søstre for å igjenopprette en “ære” som ikke finnes.
  Disse mennene har ikke ære i det hele tatt!
  La oss heller kalle det “tilbakestående ukultur”, eller kort og greit kriminalitet.

  • helga123

   Det er ikke feil for DEM. For dem er ære kollektiv underkastelse, ikke individuell integritet. Ett tannhjul i klanen som ikke vil underkaste seg, må bort. Logisk.

   • Per Sigvald Johansen

    Men dette er jo folk totalt uten ære!
    Og husk det at det er vi som definerer her.

    • helga123

     Mente ikke å relativisere, bare å forklare. Vise hvor syk og annerledes stammekulturen er. Det er ikke bare “å vente litt, så følger de etter oss i samme historieløp som vi har hatt”.

  • fruityloops

   1400 år gammelt kvinnesyn. Hvordan kan det være noe å beholde.

 • DrD .

  Det påstås at norske jenter nå kan ha mange titalls seksualpartnere uten at de får en lavere seksuell markedsverdi for norske gutter. Mye tyder på at kvinner med mange seksualpartnere, særlig de med fler enn 2-3 har en dårligere evne for å forbli monogame i et forhold. Mange norske menn kan godt ligge med, men vil aldri inngå et langvarig forhold til en dame som har hatt mange partnere.
  Kvinner må og snart innse at de har blitt lurt av feminismen; det er ikke karriere, utdanning og reiser som gjør de lykkelige, spesielt når de venter med å se seg om etter et stabilt forhold til når de er rundt 30. For å sitere filosofen Stefan Molyneux: “What do men want? -Fresh eggs.” I det damer passerer rundt 25 synker deres seksuelle markedsverdi drastisk.

  Black Pigeon Speaks har et interessant perspektiv på kvinner og samfunn. Søk opp How Women Dismantle NATIONS av Black Pigeon Speaks på YouTube.
  https://uploads.disquscdn.com/images/a362dab6fba5eb0204a9b6f0082d78201b14b4fdf0adde953d74924302597386.jpg

  • helga123

   Joda. Men det er jo ingen garanti for et trygt og trofast forhold hele livet, selv om man får barn og gifter seg tidlig.
   Å gifte seg, er jo ikke lenger å “komme trygt i havn”. Det er ikke noe sosialt stigma for en mann å bytte ut kona med en yngre. Det er “kjærligheten”, det veit du. I alle fall for de som tjener greit med penger.
   Så da kan de eldre kvinnene velge og vrake mellom de eldre mennene som ikke fikk formert seg fordi de ikke tjente nok, eller aldri turte å be ei dame ut på date. Det er nok av single menn uten barn også. Faktisk langt flere enn single kvinner uten barn.

 • Kaffermann

  Vi er vel alle enige at systemet med æresdrap og å sende døtre hjem til hjemlandet på løse mistanker eller bedre føre var er uakseptabelt og bare noe vi vet om som skjer i det muslimske miljøet.
  Men er alternativet så mye bedre i dagens moderne Norge. Fordi det er det vi må sette det opp mot. Og det er det vi skal prøve å overbevise disse nye bygdetullingene om.
  Vi har skilsmisse uten grunn. Hvis damen har lyst å avansere til rikere mann,eller NAV så kan hun gjøre det, og til og med tjene økonomisk på dette. Stort sett på psykisk bekostning av barn og psykisk og økonomisk bekostning av mann. Hun får stort sett minst 50% av tiden med barna. Og mer hvis hun kommer med beskyldninger om mannen uten grunnlag og uten straff for falske beskyldninger. Ingen skam blir tillagt henne eller blir utstøtt av et felleskap som ikke eksisterer.
  Hadde du vært mann i et patrialsk samfunn der barna tilhører mannen. Og kona tilhører enten mann eller far etter skilsmisse. Hva ville du valgt?

  • helga123

   Ja, hva ville du valgt, kaffermann? Er du misunnelig på stammekulturen?

   • Kaffermann

    Jeg aviser begge. Og er helt klar over at våre feminister ikke kommer til å overtale en eneste av våre nye landsmenn til å begi seg inn på vår galskap.
    Deg da?

    • helga123

     Jeg er overhodet ikke misunnelig på MENA – stammekulturen, og er glad barns og individets rettigheter blir respektert hos oss. Selv om menneskelige tilkortkommenheter i skilsmissekrangling/hat,- der man bruker barna som kasteballer,- kan være et reellt problem.

     • Kaffermann

      Hva mener du med kan? Det er et reelt problem. Til og med oppfordret til av våre myndigheter som belønner slike folk med penger. Og hvilke rettigheter menn har er det som blir respektert når man trenger dem?
      Det vi kan diskutere er hvor stort problemet er? Og hva vi kan gjøre med det?

 • Mumle

  Det må vel bli å generalisere å påstå at den “kyske” kvinnen er, og var idealet i det norske samfunnet. Vi skal ikke langt tilbake i vår egen historie for å finne at en (ugift) kvinne som hadde født barn, var en kvinne som hadde bevist at hun var fertil, og dermed et godt kone-emne. Hun ville trolig kunne føde mange gode barn for gården og slekten. Dette vet vi fra bondesamfunnet bare 150-200 år tilbake i tid. I viking-tid var det ingen ulempe “med en unge på si”.

  • Kaffermann

   Har du noe bakgrunn for disse ulogiske påstander?

   • Dette syns jeg også var så oppsiktsvekkende at jeg gjerne vil se noe belegg for det.

   • Mumle

    Det finnes all verden av belegg i bygdebøker og “på folkemunne” overalt i Norge. I ætte-sagaene finnes det svært mange steder. Også at seksual-moralen var temmelig “laus” både blant menn og kvinner.

    • Kaffermann

     Om folk var lause er noe helt annet enn det du antyder.
     Norge har alltid vært et land med lite mat. Og dermed ikke lett å fø opp barn. Så hvis ingen kan forsørge barna så tro jeg neppe at det ble tatt lett på.

 • Hanne Jensen

  Wikan sa at æreskultur ikke hadde noe med islam å gjøre. Dette begrunnet hun med at også kulturer innen for andre religioner har æreskultur og at delkulturer innenfor islam ikke har æreskultur. Jeg skulle her gjerne spurt Wikan om hvilke delkulturer innen islam det ikke finnes æreskultur i. Det er nemlig ikke alle islamske retninger som blir akseptert som en del av islam av det internasjonale islamske trossamfunnet. Det viktige her er derfor om æreskultur er en del av de to hovedretningene, sunni og shia, sin kultur.

  Videre så må man vite hva som er definisjonen på æreskultur. Her forklarte Wikan at æreskultur bygger på ett begrep om at den enkelte bærer på gruppens kollektive ære. Hun sa også at dette begrepet ikke var noe vi hadde i vesten. Jeg har ikke funnet at det står noe i koranen om ett slikt begrep, men jeg antar at æreskultur var vanlig på Muhammeds tid og at dette derfor kan ha vært noe han promoterte i det han sa og gjorde. Og siden Muhammed er ett ideal innenfor islam, så vil det være et ideal for muslimer også i dag å opptre med samme ære som han. Dermed vil denne formen for ære ha noe med islam å gjøre. I det norske samfunnet i dag har det i hvert fall med den islamske kulturen å gjøre, for det er ikke en del av norsk kultur.

  • helga123

   det har koblingspunkter med islam, men det er ikke islam som er *årsaken*, var vel det hun mente.
   Ettersom det eksisterer områder i Afrika og Asia der islam ikke er utbredt, men de har samme kultur med klansmentalitet, kjønnslemlestelse, sosial kontroll, “æresdrap”, “Æresvoldtekt”. Så da kan det ikke være islam i seg selv som er årsak. Men et særlig positivt bidrag til utviklingen kan da islam ikke være.

 • Syringav

  Partnerdrap begått i perioden 2000-2017 viser at samlivsbrudd i forkant av drapet er et fellestrekk. Dette gjelder både drap begått av etnisk norske personer og drap begått av personer med innvandrerbakgrunn. https://www.vg.no/spesial/2016/partnerdrapene/overview/kvinne

  Samlivsbrudd er også et fellestrekk i saker hvor barn blir drept av sine foreldre. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/barnemishandling/33-barn-drept-og-doedelig-mishandlet-av-sine-foreldre/a/10004899/

  Men er egentlig noen av disse drapene registrert som æresrelaterte drap? Et drap hvor gjerningspersonen handler alene registreres vel ikke som et æresrelatert drap selv om årsakene til drapet kan være at gjerningspersonen føler tap av ære og tap av kontroll? For å registrere det som æresrelatert drap må vel flere personer i familien være deltagende i drapet fordi de opplever at personen de dreper har påført familien tap av ære? Og det er vel svært sjelden at slike drap skjer i Norge?

  • helga123

   Altså, husker vi Banaz-saken i UK, hun som Depeeka laga film om? (Hun heter ikke Depeeka lenger, men dere vet hvem jeg mener? Søstera til han som danser):
   Altså. Banaz ble drept av familien sin og gravlagt under en fryser i bakhagen.
   HELE utvidede familien, inkludert miljøet VISSTE eller hadde sterkt mistanke om det som hadde skjedd uten å si noe. De skyldige angrer ikke den dag i dag, og klanen mener det var en riktig ting å henrette henne.
   Hun hadde gjort seg skyldig i å ha en britisk kjæreste.
   Nordmenn som dreper kona, får gjerne ikke den beskyttelsen og forståelsen fra familien og samfunnet rundt.
   Dette er en veldig stor forskjell på sjalusidrap og “æres”drap.(Deres form for ære)