Halvparten av asylbarn med midlertidig opphold har forsvunnet

Utlendingsdirektoratet (UDI) i Hausmanns gate i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

443 av 913 asylbarn som har fått midlertidig opphold i Norge har forsvunnet, ifølge en ny rapport utarbeidet av NOAS, Redd Barna og Fellesorganisasjonen.

Organisasjonene har hentet tall fra UDI om de mindreårige barna som har fått midlertidig oppholdstillatelse siden ordningen ble innført i 2009, ifølge VG. Tallene ble først omtalt av Dagbladet.

– Norske myndigheter ønsker å ha en politikk slik at enslige mindreårige de mener ikke har et beskyttelsesbehov, reiser hjem når de fyller 18 år. Men det skjer jo i svært liten grad, sier rådgiver Mona Reigstad Dabour i NOAS.

– Alvorlig

Kun 73 av de 913 asylbarna har blitt tvangsreturnert eller reist assistert eller frivillig tilbake til hjemlandet.

– UDI er gjennom norsk lov forpliktet til å foreta en vurdering av hva som er barnets beste og begrunne vedtakene, og det har de ikke gjort i disse sakene. Vi synes det er svært alvorlig, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barna til VG.

Organisasjonene legger mandag fram en rapport hvor de viser til at «barnas beste» ikke nevnes i 32 av de 38 vurderingssakene de har gjennomgått, og at samme standardtekst er brukt i 20 av avslagene.

Jobber med forslag

Ifølge Dagbladet jobber Ap og flere andre partier med et forslag som skal gi mer trygghet for asylbarna.

– Jeg håper at et nytt Storting kan føre en konstruktiv debatt i stedet for at det blir ropt opp om feilsignaler og åpne grenser med en gang noen ikke er enige med Frp i ett og alt, for det er ikke særlig konstruktivt, sier innvandringspolitisk talsperson Stein Erik Lauvås i Ap.

UDI sier rapporten kommer med viktige innspill, men at de ikke har blitt presentert de aktuelle enkeltsakene og derfor ikke kan kommentere begrunnelsen i disse.

Mandag legger SV, MDG og Rødt fram et forslag om midlertidig stans av alle returer til Afghanistan.

Uoversiktlig sikkerhetssituasjon

Landinfo, organet som forer utlendingsmyndighetene med fakta om situasjonen i ulike land, har nylig publisert ferske rapporter om Kabul og det østlige Afghanistan.

Her heter det at sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er flytende og uoversiktlig og at den kan endre seg raskt. Det påpekes at det er vanskelig å skaffe pålitelig informasjon om situasjonen utenfor Kabul, og at det med unntak av FN-operasjonen UNAMA ikke finnes etterrettelige kilder som systematisk rapporterer om sikkerhetssituasjonen for sivile afghanere.

Kabul peker seg ut med store lidelser for sivile det siste året.

– Det har i Kabul provins vært en signifikant økning på 26 prosent i antall sivile ofre (drepte og skadde) i første halvår 2017 sammenlignet med foregående år, heter det i den ene rapporten.

(©NTB)


Publisert: Oct 23, 2017 @ 10:00 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • bitten

  Hvorfor kaller man dette asylbarn , når dette er et flertall med unge menn ,
  som er langt over 18 år som kommer til landet vårt .

  • Tom

   slik at du skal få dårlig samvittighet, men også får at du skal stemples som ond! Mener du noe annet enn de “gode”, så skal du heller ikke få delta i “debatten”!

  • Gothminister

   Fordi PK eliten ikke ser forskjell mellom voksne og barn.

 • Profet1

  Og fortsatt lurer noen på hvorfor lukkede mottak er det beste?

  • Tom

   Det er inhumant, det vil også si at alle norske fengsler er inhumane! At et lukket mottak ikke er å regne som et fengsel er det ingen som vil snakke om.

 • Torgunn

  Asyksøkere skal ikke tas inn i Norge i det hele tatt. De skal øyeblikkelig stanses ved grensen.
  Eventuelt returneres til opprettede sentre i Asia og Afrika. Så kan de søke asyl derfra.
  Alle vet at asylsøkere begynner å pendle til sine opprinnelsesland med en gang de har fått lovlig opphold. Flere henter en stor familie til Norge som forsørges av det offentlige, mens de selv pendler. De ser fordelen av at deres10 barn pluss, får gratis utdanning, bolig og helsetibud samt penger til livsopphold i Norge. Det er en stor forretning, kalt “rett til asyl”.
  Etterhvert som barna vokser til, henter de sine ektefeller/ klansmedlemmer/slekt til Norge.
  Runddansen er i gang. Vi sikrer vår egen undergang, og det går i ekspressfart.

  • Feliciano

   Hvorfor kan dem ikke søke asyl i Afrika eller Asia? Disse verdensdelene får ta ansvar for sine innbyggere, og ikke lesse det over på andre.

   Afrika og Asia har faktiskt sine egne asylkonvensjoner.

  • ferguson

   De kan legge ned hele asylgreia.Det blir bare utnyttet.Er det krig i et land,så bær det opprettes flyktning leirer i nabolandene,når krigen er over skal de returneres tilbake til sitt land for å bygge det opp igjenn.

 • Gothminister

  Det er jo flott at de har forsvunnet. Håpet er at de også er ute av landet. Om de ikke er det og blir funnet her i landet. Bør de straks sendes ut. Da har de bevist at de på ingen måte trenger å leve på den Norske stats regning. At vi i det hele tatt går på løgnen om at disse så kalte barna trenger opphold. Er et tegn på at de skarpeste knivene her i landet ikke sitter på makta.

 • kosungen

  Hvordan blir sikkerhetssituasjonen for oss? Dette er jo heller ikke barn. Det er unge voksne. Hvordan blir tryggheten for folk som enda våger seg ut alene kveldstid både i bygd og by med alle disse overfallene, ran, hjemmeran og voldtekt av kvinner helt oppi 90-årsalder. Hvorfor kan ikke vi og barna våre få være trygge i vårt eget land. Hvorfor advarer ikke politi og media om at tidene er anderledes og gå aldri alene?! Det må dere snart gjøre. Nesten ingen som tror at det er sant hva som blir gjort mot oss. De går alltid i grupper fra 3 og oppover. Noen må si fra slik at vi kan få tatt vare på barna og barnebarna. Hente og kjøre.

  • heimevernet

   Husk at forfedrene til noen med samme hudfarge som deg kan ha vært ufine mot forfedrene til noen med samme hudfarge som dem. Da er det ikke urimelig at barna dine lever utrygt i dag.

 • Cecilie_M

  Jepp ennå en grunn til at at må opprettes sentre i deres hjemland som de kan søke asyl fra og ikke la noen komme til Norge før denne er innvilget.

  • heimevernet

   Det er galskap. Moraleliten vil utnytte en slik ordning til å gjøre godt. De vil fylle opp Norge av afrikanere og folk fra Midtøsten. Tenk at ordningen vil forvaltes av det aller ypperste Norge har av moralister. Mange fra den tredje verden klarer ikke reisen til Norge.

   Hver gang et nytt tiltak/ordning diskuteres i media skal du tenke at det er et påskudd for å frakte migranter til Norge. I alle fall hvis tiltaket diskuteres på NRK eller et annet etablert medium.

 • Logikk Logikk

  Er det lovlig for media å referere til rømte BARN når det er snakk om menn over 18 år?

 • Eirin Munkebye

  Idiotiet blomstrer som aldri før i dette etterhvert skakk-kjørte landet.
  «Barna» det snakkes om er spretne tenåringsgutter/menn fit for fight og med god orienteringsevne.
  Så de forsvinner fra mottak/oppbevaring?
  Ikke rart. De kom av helt andre grunner enn «oppbevaring».