Norsk soldat i krigssone identifisert på treningsapp