Kraftig økning i vold mot danske fengselsbetjenter – utstyres med kamera

NTB-arkivfoto: Rune Petter Ness

Danmarks justisminister Søren Pape Poulsen ønsker nye tiltak for å forbedre sikkerheten til de ansatte ved danske fengsler.

Bakgrunnen for dette er at antall registrerte saker om vold mot danske fengselsbetjenter har økt kraftig de siste par årene. I 2015 var det 27 ansatte som ble utsatt for vold, i 2016 var det hele 84, ifølge tall fra danske TV 2.

For å øke sikkerheten for de ansatte vil fengselsbetjentene på en avdeling ved Vestre Fængsel og Køge Arrest bli utstyrt med et kamera festet i skjorten. Dette er kun et av 17 nye inititativ for å øke sikkerheten for ansatte i fengslene.

– Jeg er glad for at man gjør forsøk på legge til rette for sikkerhetstiltak som kan gjøre hverdagen tryggere for våre medlemmer. Vi har hatt et absurd høyt antall saker med vold og trusler, sier Kim Østerbye, formann i Fængselsforbundet, til TV 2.

Han sier videre at han håper  at kameraene vil få de innsatte til å tenke seg om en ekstra gang før de gyver løs på en betjent eller utsetter vedkommende for psykisk vold.

I takt med økende vold og trusler mot ansatte i fengslene øker også sykefraværet for ansatte i kriminalomsorgen. I 2013 hadde ansatte i snitt et sykefravær på 17,7 dager. I 2016 var tallet 25,2 dager og i de første 7 måneder av 2017 ligger snittet på 29,9 dager.


Publisert: Oct 24, 2017 @ 7:43 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • DrD .

  Med multikulturen kommer nye utfordringer. Fra å være homogene samfunn med relativt like normer og oppførsel; selv fra de som var lovbrytere, møter man i dag folk med en helt annen oppførsel.
  I Sverige har gjennomgang av dommer i perioden 2012-2017 avslørt at 95,6% av overfallsvoldtekter begås av innvandrere. http://www.friatider.se/ny-unders-kning-om-sexbrott-956-procent-av-verfallsv-ldt-kter-beg-s-av-invandrare

 • Avatar

  De må sette inn hardere lut.

 • invernes

  Vi må lære av USA der står fangevokterne på trygg avstand med pumpe hagler.

 • IdiAlpine

  Ca. dobling av sykefraværet på fem år, og tredobling av voldsepisoder mot ansatte på to år. Underlig at sykefraværet er ennå høyere.

 • Gothminister

  Nå som vi er så beriket med flere og flere nye landsmenn og andre som “ferier” i Norske og nordiske velstand fengsler. Så bør myndighetene våkne opp fra sin naive godtroende søvn. Fengselsbetjenter bør selvsagt bære våpen på avdelinger det trengs. Man bør ha lav terskel for og bruke makt mot kriminelle som soner. Vi skal ha nulltoleranse av trusler og vold.

 • BernstGunnar

  De kan vel alltids slå tilbake med kamereaet.. Spøk tilside er det på tide med merkbare sanksjoner mot slike innsatte.

 • Skvatt

  Detta kunne vært løyst med å gje dei stakkars fangane nett kva dei vil ha. Anten dei ynskjer bønerom, glattare dusjsåpar eller tidlegare og fleire permisjonar er det nett det dei burde vorte gjeve. Det kallast å taka omsyn, og det er nett det eit varmt og inkluderande samfunn handlar um. Jau!