Rik algerier lover å betale burka-bøter i Danmark

Sketsjen om Sverige som hele Danmark ler av

11.000 familier risikerer tvangsflytting i danske utenforskapsområder

Danmarks regjering vil doble straffen for visse typer kriminalitet i gettoer