Danmark setter inn strakstiltak mot kriminelle barn

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Den danske regjeringen kom idag med et utspill om tiltak mot ungdomskriminalitet som kommer i tillegg til de straffemuligheter som allerede finnes for unge over den kriminelle lavalder på 15 år, ifølge Berlingske.

Utspillet ble lagt frem i dag kl. 9.00, av justisminister Søren Pape Poulsen (K) og barne- og sosialminister Mai Mercado (K).

Ifølge regjeringsdokumenter Berlingske har sett på, kan barn helt ned i 12-års alderen bli satt til å vaske brannbiler, gjøre rent i boligforeninger eller bli sendt igjennom et såkalt forbedringsforløp som kan vare i flere år.

Disse skal dømmes gjennom en nemd som skal opprettes i hver politikrets, der både en dommer, en ansvarlig fra både politiet og fra kommunen vil være representert. Nemndens oppgave blir å sette inn straksreaksjoner mot ungdomskriminelle, slik at de opplever en rask konsekvens på uakseptabel atferd. De unge vil også kunne bli stilt til ansvar ved å møte sine ofre ansikt til ansikt.

Utspillet kommer ikke som en overraskelse, det har lenge vært en diskusjon rundt den kriminelle lavalder i Danmark. De blå partiene har ønsket å senke den til 12 år og samtidig opprette en ungdomsdomstol. Begge forslagene har blitt droppet , men en reform mot ungdomskriminalitet har vært forventet.

Det er en liten gruppe av unge som begår til dels omfattende og alvorlig kriminalitet i Danmark. Gruppen i den harde kjernen utgjør ca 700 unge i året i aldreren 12-17 år. De står for 44 prosent av ungdomsårgangens straffelovsovertredelser, og består oftest av vold og ran, ulovlig våpenbesittelse, innbrudd og narkotikasalg.


Publisert: Oct 27, 2017 @ 5:11 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
  • bitten

    JA noe må man gjøre med de unge hardbarkede unge kriminelle , som er fullstendig ute
    av kontroll I Danmark, for pent snakk nytter ikke til den kriminelle minoritet – gruppen .