Oslo 20151119. UDI-direktør Frode Forfang holder en pressebrief i lokalene til Utlendingsdirektoratet i Oslo torsdag formiddag, i forbindelse med den aktuelle asylsituasjonen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

UDI har gjennomgått fire rapporter om sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, men finner ingen grunn til å endre asylpraksis.

annonse

– Vi har ikke funnet grunnlag for å endre tidligere vurderinger, sier direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet til NTB.

UDIs konklusjon er at situasjonen i landet ikke er slik at Norge må slutte å returnere folk dit, opplyser han.

– Jeg har stor forståelse for at mange kan oppfatte Afghanistan som et utrygt land, men dette handler om hvilke terskler som skal gjelde i asylsaker, sier Forfang.

Den siste måneden har Landinfo levert fire rapporter til UDI om situasjonen i ulike deler i Afghanistan. Her heter det at sikkerhetssituasjonen er flytende og uoversiktlig og kan endre seg raskt. Det påpekes at det er vanskelig å skaffe pålitelig informasjon om situasjonen utenfor Kabul. I Kabul var det en stor økning i antall sivile ofre i første halvår i år.

Forfang presiserer at Landinfo kun gir beskrivelser og vurderinger av sikkerhetssituasjonen, uten anbefalinger om hvilke konsekvenser UDI bør trekke.

UDIs konklusjon er at det er trygt å returnere asylsøkere som ikke har noen individuell beskyttelsesgrunn, til det meste av Afghanistan. Unntaket er to provinser. Direktoratet mener også det er trygt å returnere flyktninger til såkalt internflukt i hovedstaden i Kabul.

UDI endrer heller ikke sin praksis overfor enslige ungdommer som fikk midlertidig opphold fordi de var mindreårige. Disse kan dermed bli sendt ut av landet når de anses å ha fylt 18 år.

(©NTB)

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.