Illustrasjonsbilde. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
annonse
annonse

Justis- og beredskapsdepartementet har satt ned et utvalg som har utredet bevæpning av politiet og de har skrevet en rapport på 285 sider. Den er nå ute på høring og svaret til PST kan vel i grunnen formuleres med ett ord – IDIOTER!

I snitt går det 15 minutter fra skyting begynner til det opphører. For å begrense tap av liv trengs det responstid og slagkraft. Da kan ikke politiet løpe for å hente våpen, de må bære det og kunne bruke det. Publikum skal også føle en trygghet, skjer det noe så er politiet der øyeblikkelig og eliminerer trusselen. Da mister også terrorister sin brodd, de lever av frykt. Hvis folk holder seg hjemme på 17 mai så vinner terroristene. De skal ikke endre vårt levesett, men da må vi ha muskler til å slå tilbake.

Spørsmålet er om våre folkevalgte evner å se virkeligheten i øynene. At de legger prinsipper på hylla og tenker på innbyggerens liv og eiendom.

annonse

PST er ikke nådig i sitt svar. De mener at vurderingene og konklusjonene er fattet på upresis og ikke oppdatert informasjon og at beskrivelsene ikke samsvarer med virkeligheten. «PST er grunnleggende uenig i at terror ikke representerer en alvorlig trussel mot vår nasjonale sikkerhet.»

 Terror rammer vilkårlig

Det kan være når som helst og hvor som helst. Frykten er deres våpen, det kan være han som kommer inn på toget med en bag over skulderen eller lastebilen som kommer i fart rundt hjørnet. Følelsen av utrygghet oppstår når en ikke stoler på at myndighetene er i stand til å beskytte. Da er folk er på vakt, de ser seg over skulderen og kjenner hjertet slå. Da oppnår terrorister sitt mål. Frykt.

PST advarer også om at hvis politiet ikke kan gi god nok beskyttelse så kan det oppstå et vakuum som utfordrer politimonopolet. Utvalget bruker også sannsynlighet som argument, men PST trekker frem 22/7. Det eneste sannsynlige er at det usannsynlige skjer. Politiet fikk kritikk for sin innsats den dagen.

Så går PST løs på statistikken

Utvalget mener at det var mer terror før. Men det finnes tre løgner, sort, hvit og statistikk. De er kritiske til at separatistisk terror er tatt med i trusselbildet, det er nasjonale konflikter og det er ikke en relevant problemstilling for Norge. Separatister skiller seg også vesentlig fra jihadister, de går på myndighetene og skåner sivile, de har gjerne et krav og ønsker forhandlinger. Mens jihadister fokuserer på sivile og forsøker å ta flest mulig. De har ikke noe krav og de begår terror kun for å spre frykt.

Utvalget lukker øynene for hva som skjer i andre Europeiske land, men PST advarer. Den utviklingen er høyst relevant for Norge. Vi har nok av fremmedkrigere og meningsfeller her til lands. Slike føler at islam er i krig med vesten og de bruker nettet til agiterer globalt.

Trusselbildet mot Norge ikke er akutt, men det kan fort endre seg og det er ikke sikkert at PST fanger det opp. Terror i dag er enkle midler, for eksempel en lastebil. Det kan skje uten forvarsel.

Så enkelt kan det sies, og det er PST som sier det:

annonse

Martyridealet står sentralt, å dø når en utfører jihad er den øverste form for underdanighet til Allah og det vil belønnes med fordeler i livet etter døden. Terroristen har et ønske om å dø og det vil ha implikasjoner for håndtering av et terrorangrep. De tar ikke hensyn til egen sikkerhet og er ikke villige til å forhandle.

PST legger ikke noe imellom, politiet må være forberedt på at det verste kan skje og det helt uten forvarsel. Uten tilstrekkelig maktmiddel så kan de ikke ta initiativ og nedkjempe trusler. Med det resultat at menneskeliv går tapt.

Vi får håpe våre politikere leser PST sitt høringssvar og lar utvalget seile i sin egen sjø.

 

 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon