Pasientinformasjon kan være på avveie etter dataangrepet mot Helse sørøst

Terrorfrykt ved julearrangementer på Sørlandet