PST mener risikoen for terrorangrep i Norge er blitt mindre

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland fra pressekonferansen dagen etter at en 17 år gammel gutt ble pågrepet med en bombelignende gjenstand på Grønland og to dager etter terrorangrepet i Stockholm. PST mente da at det var sannsynlig at det vil bli forsøkt gjennomført et terrorangrep i Norge. Nå er trusselbildet nedjustert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Etter å ha vurdert det som sannsynlig at Norge kan bli utsatt for et terrorangrep, har PST nedjustert trusselbildet. Nå anses et terrorangrep som «mulig».

Bakgrunnen er endringer i trusselbildet den senere tid, fastslår PST i en oppdatering av trusselbildet onsdag.

PST påpeker samtidig at terrortrusselen mot mange vestlige land fortsatt er alvorlig, og at trusselen er grenseoverskridende.

– En eventuell terroraksjon i Norge vil sannsynligvis være av samme type som man har sett ellers i Europa. Dette betyr at metoder som bruk av kniv og kjøretøy mot mål med få sikringstiltak og mange sivile er aktuelle her også, mener PST.

Stockholm-terror

Det var 9. april at PST vurderte det som sannsynlig at en terroraksjon kan bli forsøkt gjennomført i Norge. To dager tidligere hadde en lastebil kjørt inn i en folkemengde i Stockholm sentrum. Dagen etter ble en 17 år gammel gutt pågrepet med et sprenglegeme på Grønland i Oslo.

Gutten var først siktet etter terrorbestemmelsene i straffeloven, men saken kokte ned til ulovlig befatning med eksplosivt materiale. 30. oktober ble han dømt til ni måneders fengsel, en dom PST har anket. PST fastslår at de ikke har noen indikasjoner på at det var andre medvirkende til hendelsen.

– Etterforskningen har ikke avdekket at gjerningspersonen hadde forbindelse til terrorangrepet i Stockholm, men at han var inspirert av angrepet. Videre ser vi en lavere grad av organisert radikalisering til ekstrem islamisme. I tillegg er det få fremmedkrigere som reiser ut av landet, og få som har returnert i senere tid, konstaterer PST.

Ekstreme islamister

PSTs vurdering er at Norge fortsatt er en del av fiendebildet til internasjonale terrorgrupper. Sammenlignet med andre land vurderes imidlertid ikke Norges posisjon som sentral.

– I Norge finnes det ekstreme islamister som kan følge oppfordringene til internasjonale terrorgrupper om å begå voldshandlinger der man befinner seg. Vi må fortsatt regne med forsøk på terror her til lands, understreker PST.

Nok en gang pekes det på hvor vanskelig det er å gardere seg mot og avverge terrorangrep når det ikke er store grupper som står bak og lang og omfattende planlegging som ligger til grunn.

– Angrep med relativt enkle virkemidler mot lett tilgjengelige mål preges ofte av kort forberedelsestid og dertil begrensede muligheter for å forebygge eller avverge i forkant, samt at gjerningspersonene har hatt martyrintensjon. Responstid og -evne er avgjørende for å begrense skadeomfanget av slike angrep, understreker PST.

NTB


Publisert: nov 22, 2017 @ 7:34 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.
 • LarsFlakstad

  Denne risikoen for terror her hjemme på berget går vist oppe og ned som en børsgraf fra dag til dag …

 • Gothminister

  Det sies at vi har islamister i vårt land. Som er en trussel mot vårt samfunn. Hvorfor fører vi da ikke en politikk som gjør at vi kan ta kontroll over disse islamister? Sperre dem inne, sende dem ut, eller avretning. Hvorfor skal folk som er en trussel for vårt demokrati ha noen rettsikkerhet? Hvorfor skal de ha menneskerettighet? Jeg håper og tror vi om noen år vil få politikere som rett og slett handler og ignorere etablerte velferdsgoder Europa har sløvet seg på siden etter krigen. Vi trenger en ny politikk som ikke har noen nåde til islam og islamister. Vi må igjen forstå hvem og hva som er vår fiende.

  • Loke Sølvgård

   Det er rette ånden!

 • DAn

  Ja:!

  PST er vel kun en forlenget arm av de politisk korrekte.

 • Tor Anders Engen

  Løsningen på denne galskap er å fjerne galskapen multikultur.

  Ingen multikultur, ingen terror. Dog en eller annen venstreradikal kan klikke, men da bør man også ta tak i disse også.

 • DrD .

  Det finnes ikke ekstreme islamister, det finnes bare muslimer. Selv Erdogan har sagt dette!
  Det står svart på hvitt i koranen; muslimer skal underlegge seg verden, drepe eller ta som slaver alle som ikke konverterer til islam, og drepe de muslimer som ikke følger koranen fullt ut for de er å regne som frafalne muslimer.
  Enten er man muslim, eller så er man ikke muslim. Det står i koranen og islamske tekster; muslimer kan ikke velge og vrake etter eget forgodtbefinnende hvilke koranvers; befalinger fra deres gud, de ønsker å følge.

 • Profet1

  Basert på tall fra sosialistisk sentralbyrå?

 • Skvatt

  Jau, i det høvet er det ikkje lengre naudsynt med sånn ofseleg væpning or Onkel Politi, so no lyt han verte stogga so snøgt og stutt som råd er alle stader i landet. Sånne islamistar er jo ikkje farlege i noko høve, skulle dei gjere noko illt eller farlegt lyt det berre vêre av di dei er i ein desperat situasjon fororsaka or rasisme. Jau!

 • Infowarrior

  PST er blitt like vinglete som AP, de skifter mening annenhver dag.

 • KriKra

  Med ABB i fengsel er det så klart tryggere.