Jeg håper de som kjemper for frihet vinner frem i Iran, og ikke taper i Norge

Da Sara Azmeh Rasmussen satte fyr på en hijab som en symbolmarkering på Youngstorget på den internasjonale kvinnedagen i 2009, ble det mange protester og flere demonstranter valgte å ikle seg hijab som en protest mot markeringen. Kan vi håpe på å få se flere hijaber i brann på kvinnedagen den 8. mars i fremtiden? Foto: Cornelus Poppe/Scanpix

For et smertefullt paradoks. I Iran demonstrer de mot sharia-lover og patriarkalsk styre. Der kaster jentene hijaben i protest mot undertrykkelse. En modig kvinne blir avbildet mens hun holder sin hijab oppe på en pinne og har en stille men kraftfull demonstrasjon. Man skulle trodd at alle verdens feminister stilte seg bak denne demonstrasjonen, og at dette var symbolet på styrke og mot.

På 8. mars håper jeg på å se noen hijaber i flammer i norske gater. Ekte feminister tar avstand fra kvinneundertrykkende plagg, og det bør alle vi som ønsker et sekulært samfunn også gjøre.

Her i frie Norge derimot, bærer mange muslimske jenter dette plagget og kaller det frihet. Feminisme og retten til å kle seg slik en vil, er noen av argumentene. Men hvor er denne friheten for iranske og muslimske kvinner andre steder i verden?

Som en sekulær kvinne som tidligere ble forsøkt indoktrinert med religiøse dogmer ønsker jeg denne bevegelsen som er nå er i gang i Iran velkommen. Ja, jeg håper at dette er starten på en revolusjon som driver presteskapet tilbake til moskeene. Politisk islam, der kvinner er redusert til underkuede objekter uten noen form for verdi eller rettigheter, er det som i dag kjennetegner det tidligere sekulære landet.

Den 1. januar kunne media melde at minst 12 personer var drept og flere hundre arrestert. Tusenvis av Iranere protesterer i gatene der høy arbeidsledighet og korrupsjon er en realliten på lik linje med strenge islamske lover. Folket protesterer mot Ayatollahi Ali Khamenei og president Hassan Rouhanis regjering.

Men jeg ser ingen demonstrasjoner her i landet fra «frie» hijabister som går på barrikadene for deres medsøstre i Iran. Det paradoksale er at i Iran kjemper de mot hijaben, mens i Norge har mange begynt å kjempe for! Som Lily Bandehy har sagt: «jeg rømte fra islam til Norge, og her er islam

I frihetens navn bør vi både støtte og anerkjenne andres frihet. Når det gjelder forkjempere for hijab og nikab i vestlige land, utviser de nesten alltid manglende forståelse for den politiske symbolikken: Kvinnen er et objekt som eies av ulike menn. Hun skal ikke by seg frem, hun skal byttes bort mellom menn. Hun eies, og tildekningen er symbolet på dette.

Politisk islam er i full gang flere steder i verden. Det er denne som skiller mellom religionsfrihet og religionsutøvelse. De aller fleste av oss har ingenting imot religion praktisert i eget hjem eller egne gudshus der utøverne selv betaler for egne menigheter.

Men når religionsutøvelse med tvang blir tolket som religionsfrihet, har vi et problem. Vi går med små skritt inn i et totalitært mørke. Et mørke befolkningen i Iran har levd under i snart 40 år. De kjemper fortsatt en kamp på livet for å komme fri.

Iran vil aldri bli et sekulært land igjen så lenge det blir krevd religionsutøvelse av egne borgere. Dette i form av hijab og religiøse symboler etterfulgt av religiøse straffer for å bryte disse forventningene. Islam blir aldri sekulær så lenge millioner av mennesker skal påtvinges en åpenbar underkastelse. Det paradoksale her er at de som er gitt friheten kjemper for det andre anser som å være undertrykkelse, mens de som er undertrykt, kjemper for å bli frie – og frihet her er å ikke bære en ideologi på hodet.

Å praktisere sin religion er en menneskerett, men min rett til å slippe religion ute i det offentlige rom er vel så viktig.  I et sekulært land der religion nær sagt er fraværende vil bruk av sterke signaler som for eksempel burka og noen ganger hijab skape utrygghet. Å kalle det for fremmedfrykt er å frata befolkningen sin ytringsfrihet og stakkarsliggjøre muslimer. Det er ikke det fremmede med mennesket vi frykter, de aller fleste nordmenn har et avslappet forhold til andres etnisitet, men det er det deres religion eller ideologi representerer vi med rette kan frykte.

Islam betyr bokstavelig talt «underkastelse», glem ikke det i religionsfrihetens navn.


Publisert: jan 3, 2018 @ 7:18 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

The following two tabs change content below.

Shurika Hansen

Kommentator
 • invernes

  Norske feminister vil ha total underkastelse til sharia og islam, journalistene ivrer for det , AP-SV-KRF.Venstre-MDG.Høyre ivrer for det ja Erna lovpriset til og med sharia.

 • Finn

  Flott!
  Du har full støtte.
  Feighet og korrupsjon driver dessverre all menneskelig djevelskap, og da den svenske «feministeregjering» stilte i hijab i fjor for å støtte undertrykkingen i Iran så ser vi at det krever en #mejab eller to!

 • Tor Anders Engen

  Det er kjent at de venstreradikale feminister er både hykleriske og dumme. Men så er dem ikke den sterkeste på det faktiske forhold, men er kun styrt av følelser.

  Vi så dette når media hyllet #womenmarch i Washington, men hopper bukk over at arrangøren var en muslim som ytrer at å kastrere de som hun ikke liker og støtter selvmordsbombere, og en taler som hadde torturert, voldtatt en mann i over to uker, for så å drept han.

  Mens media går banans hvis en person utfører en OL-hilsen på et lukket møte.

 • Infowarrior

  Feministene er ikke noe annet enn islamister.

 • Tore

  Ja, avisene og Nrk er positive til kvinnen som vil kaste hijaben i Iran og positive til de om vil ha den på i Norge. Må jo være noe galt et sted.

  • Breidablikk

   Mer ytringsfrihet i Iran – og mindre i Norge – det er slikt det «multikulturelle regimet» i Norge vil ha det!

  • Harald

   Du har helt rett i at det må være noe galt ett sted. Og det er IKKE i Iran !!

 • Petter Simonsen

  Ja, det er et paradoks.
  Men så er evnen til å kun se en side av saken, spesielt utviklet på venstresiden av politikken.

 • Vaporeonix

  Jeg ønsker at vi i solidaritet med kvinnene i Iran brenner hijaber og andre kvinneundertrykkende symboler. Hvis dette kunne bli en parole på 08.03.18,- så vil jeg for første gang i mitt liv gå i tog på denne dagen.

 • Jon H

  De fleste nordmenn støtter prinsippet om religions- og trosfrihet, og har ingenting imot ulike religioner så lenge det er en personlig sak, praktisert privat og som man ikke plager andre med, vil pådytte andre/samfunnet eller misjonere med – enten i form av ord, handlinger eller klesplagg som hijab o.l. Men slik fungerer dessverre i det store og hele ikke islam – hverken i Norge eller andre steder.

  Islam er en svært kollektivistisk religion/ideologi, som har integrert i seg holdninger og en mentalitet fra oldtidens stamme- og klansamfunn, er svært kravstor og bærer i sin kjerne et ønske om å styre, kontrollere, dominere og gjennomsyre samfunnet rundt seg – og alt og alle i dette samfunnet. Islam har på et grunnleggende nivå, fra ‘dag 1’, vært en erobringsideologi, som vil erobre samfunn, land og folk. Islams mål er en islamske stat, et kalifat – helst et verdensomspennende kalifat.

  Islam er ikke bare en religion, men bærer i sin kjerne med seg en ideologi med politiske ambisjoner. Og i motsetning til kristendom – som er reformert og som har vært i stand til å tilpasse seg moderne tider, ny kunnskap, forståelse og samfunnsendringer på mange plan – så er islam ureformert siden oldtiden og er i praksis også ureformerbar – bl.a. i og med at det fins null vilje til eller ønske om dette i noen muslimske trossamfunn. Man kan også bli hardt straffet (i muslimske land med dødsstraff) eller sosialt utstøtt for å mene at ikke alt i Koranen er nøyaktig slik det er skrevet (man skal være ‘bokstavtro’).

  Hadde islam bare vært en personlig tro – som muslimer praktiserte privat og ikke plaget andre rundt seg med, eller prøvde å pådytte samfunnet – og ikke også en svært kollektivistisk ideologi med politiske ambisjoner om å styre og gjennomsyre samfunnet – så hadde vi ikke hatt disse konfliktene som vi ser i dag – i Norge og rundt i verden.

  Totalitær islam – som i Iran – er inhuman, menneskefiendtlig og usivilisert – og folk i Iran viser nå klart at de er ganske møkk lei terror-regimet de har hatt der i snart 40 år, som har tatt livet av hundretusenvis av mennesker og terrorisert millioner, både i Iran og verden rundt.

  Islam – stort sett uavhengig av trosretning (selv om ikke alle representerer like store utfordringer) – fungerer i det store og hele ganske dårlig i vestlige land, mht. integrering og verdifellesskap med den øvrige befolkningen. Dette pga. grunnleggende verdinormer, holdninger og religiøse doktriner integrert i Koranen og dermed islam, i tillegg til ukultur som følger med islam – som æreskultur, æresrelatert vold, streng sosial kontroll, tvangsekteskap, kvinneundertrykking, kvinnediskriminering, kjønnslemlestelse m.m.

  Jeg mener den eneste måten islam – til en viss grad – kan ‘fungere’ i vestlige land, er hvis andelen muslimer utgjør bare en liten andel av befolkningen, og der de i stor grad lever ‘parallelle liv’ i forhold til storsamfunnet. Det er vanskelig å se for seg at ‘rettroende’ muslimer i henh. til ureformert (og ureformerbar) islam kan bli noe annet enn i beste fall ‘fasadeintegrert’ – med ett ansikt i forhold til storsamfunnet og et annet innen familien, i moskéen, i sitt trossamfunn – i ummaen.

  • Torgunn

   Et utmerket innlegg. Send det videre til Erna Solberg og Trine Skei Grande.
   Det er merkelig at folk som gjerne setter etiketten liberal på seg, uten å blunke ønsker islam velkommen til Norge. Det er det som skjer når de vil ha en «liberal innvandringspolitikk».

 • KriKra

  Hijaber i brann på 8. mars blir kun et problem dersom man absolutt skal gå i «det offisielle toget» med sine godkjente paroler. Ekte feminister anno 2018 går vel ikke i slikt. De lager sin alternative markering!

 • Morten Lund

  Isis eller andre opprørere må nok bite i gresset tidlig i Iran.
  Disse opprørerne er i hvert fall ingen berikelse for vesten når de må flykte med halen mellom bena.
  Lykke til Iran.
  Hold deres rebeller i landet eller drep dem.

 • Kjekkgutt

  Tommel opp Shurika!

 • Steinar Sørensen

  I et sekulært samfunn er religion et privat anliggende. I det norske samfunnet er det ingen som hindres i å utøve sin religion. Spørsmålet er om religiøse mennesker skal kunne benytte sin stilling og sin arbeidsplass som utstillingsvindu, reklameplass og talerstol for sin politiske og religiøse overbevisning uten tanke for hvem de møter og hvilke reaksjoner dette kan utløse?

  Anita Farzanehs har tidligere sendt et åpne brev til daværende justisminister Anundsen om bruk av religiøse, islamske symboler i offentlige institusjoner. I brevet skriver hun om sin opplevelse i møte med politiet i Oslo. En venn av henne ble truet av islamister for manglende hengivenhet til de islamske verdier. Da hun oppsøkte en politistasjon i Oslo for å anmelde trusler om vold fra islamister mot denne mannen, opplevde hun et alvorlig dilemma. I skranken ble hun møtt av en ung kvinnelig ansatt med hijab. Farzanehs umiddelbare reaksjon var at det fremsto som umulig for henne å fremlegge mannens sak. Hun skriver: «For meg ble det faktisk umulig å stole på denne kvinnen, da hun via sin religion, som hun ønsket å markere så sterkt, faktisk står i et dilemma mellom å svikte sin religion eller svikte sine plikter i politiet.”

  Det vanlige er at hijab tillates brukt både i offentlig og private virksomhet. Når publikum møter kraftige religiøse uttrykk oppstår, som Farzaneh påpeker, ulike reaksjoner. Spørsmålet er om publikum bør godta og tåle den påvirkning og de signaler som utstråles? Eller bør samfunnet og virksomheter legge opp til stor grad av nøytralitet slik at reaksjoner unngås? Dette gjelder spesielt stillinger hvor ansatte møter publikum og gjelder både i offentlig og privat virksomhet.

  Bør ikke virksomhetenes ledelse påse at skranken eller kassaapparatet ikke fremstår som prekestol, utstillingsvindu og reklameplass for ansattes religiøse og politiske ståsted og tilhørighet? Bør ledelsen ta mer hensyn til sine ansattes ønske om å synliggjøre egen politisk- og religionstilhørighet enn til sine mange ulike kunder? Og bør samfunnets autoriteter stå opp for likestilling og kvinners rettigheter og gå i rette med verdier som er tuftet på religiøs ufornuft?

  Dersom kundene opplever ubehag i møte med religiøse uttrykk og signaler, har de da noe alternativ? Og kan de i så fall benytte alternativet uten å bli stemplet som rasistisk? Og til slutt – gjør virksomhetenes ledelse de muslimske jentene en kraftig ”bjørnetjeneste” når de tillater og applauderer bruk av hijab, et mannssjåvinistisk og kvinneundertrykkende symbol?

  Eller er det, som Farzaneh hevder, ledelsens feighet, uvitenhet, dumhet og et utslag av kulturrelativisme og tanken om at «det går seg nok til etter hvert» som skal få råde? Er det i så fall en bra holdning og et godt grep for integrering og målet om å unngå paralellsamfunn?

  Steinar Sørensen (Medlem i Hadsel Høyre)

  • Leif

   Hvorfor må du absolutt se på hijaben som et utstillingsvindu for en spesiell ideologi? Tror du virkelig at damen i kassen ser på sitt hodeplagg på den måten? For meg er hijaben et hodeplagg uten noen annen symbolikk enn å vise hvem man er. Greit nok, og det plager ikke meg å bli betjent av en slik kvinne, uansett hvor det er.
   Det er ditt eget skapte problem at du plages av dette. Kvinnen har ikke noe ønske om å provosere deg. Hun bærer sitt plagg med stolthet.

   • laden

    Les i alle fall Koranen før De uttalar Dykk ein gong til – og gjerne Mein Kampf med det same. Eg har lese båe, og det er fleire parallellar enm eg likte.

    • Leif

     Vi snakker her om norske muslimer. Vet du noe som helst om hva de har lest i Koranen, om de har lest den i det hele tatt? Eller hva de følger av det de har lest, om de følger noe i det hele tatt.
     Har du lest Bibelen, og følger du det som står der?

     • laden

      Eg har lese både Bibelen og Koranen. I og med eg ikkje er religiøs, kjenner eg meg ikkje forplikta til å fylgja nokon av dei. Dei muhammedanarane eg har møtt i Noreg, har nok ikkje lese Koranen – i alle fall bedre delvis – men fleire har kjend vers og punkt dei radikale likar å minna dei om. Og alle eg har møtt, prøver å halda seg nokonlunde i samsvar med kva Islam likar – og noko av det Islam og Koranen likar, er temmeleg tvilsamt.

   • Steinar Sørensen

    Ayaan Hirsi Ali uttaler på twitter, følgende:
    «The truth about the hijab is anything but modest. All it does is reduce a woman to her genitalia!»

    • Leif

     Hvorfor skal jeg stole på det som én muslimsk kvinne sier? Jeg gjør mine egne erfaringer og har mine egne holdninger, basert på et langt liv. Hvorfor svarer du ikke ordentlig på mine spørsmål, istedenfor å skyve denne damen foran deg. Du som er politiker er vel vant til å diskutere på en saklig måte?

     • Steinar Sørensen

      Om du lærer deg å forstå hvem hun er, hva hun har opplevd og det hun i dag beskriver i sine bøker vil du oppdage at hun svarer godt på dine spørsmål. Jeg skyver ikke Ayaan Hirsi Ali foran meg, hun er et sannhetsvitne på en kultur og politisk system som ikke er bra for mennesker.

     • Vesper

      Nei hvorfor stole på noen hvis det går mot dine oppfatninger.
      Ayaan Hirsi Ali sier det, her er en til, Walid al-Kubaisi, men jeg tror neppe det overbeviser deg heller:-)
      http://fritanke.no/kommentar/hijab-er-islamismens-uniform/19.7988

   • laden

    Hijab er eit utstillingsvindauge for Islam, på same måte som alle ideologisymbol er utstillingsvindauge for den aktuelle ideologien – dette uavhengig av kva den einskilde brukar påstår å meina eller ikkje meina.

    Tenker du på personen når du ser hammar og sigd? Tenker du på personen når du ser hakekorset? Tenker du på personen når du ser Davidstjerna? Tenker du på personen når du ser det engelske flagget?

 • John Magne Trane

  Husk de muslimske kvinnene som kastet snøball på Sarah Azmeh Rasmussen.

  De har klart å jage henne fra landet vårt. Hvem blir den neste?

 • laden

  For meg er det ikkje plagga i seg sjølv eg reagerar på, men reklameringa for ein religion som bygg på ei bok full av rasisme – hugs at diskriminering pga. religion pr. definisjon er rasisme – utrulege 2ooo+ punkt er positivt eller negativt diskriminerande i Koranen. I tillegg er det 300+ punkt som glorifiserar vald, undertrykking og drap, pluss 300+ punkt som oppmoar til eller krev det same. I tillegg har ein Islam sine temmeleg opne reglar for lovleg bruk av uærlegdom i både ord og gjerningar. (Fx. «Verses of War in the Quran»)

  Å reklamera for og aktivt syna søtte til ein slik religion, reagerar eg mot. Særleg i og med Koranen er så full av faktafeil, etc., (td. «1000+ Mistakes in the Quran», «The 13 Proofs») at feila provar det ikkje er sant at Koranen kjem frå ein gud – ingen gud gjer hundrevis av feil i si heilage bok – så religionen bdviseleg er oppdikta, – – – vel, demonstrering til støtte for ein beviseleg oppdikta terrorreligion, reagerar eg negativt på.

 • laden

  Ingen burde ha lov å debattera Islam utan å ha lese Koranen, så dei veit kca dei snakkar om. Det er ei hard bok – og alle faktafeila, etc. (td. «1000+ Mkstakes in the Quran») provar i tillegg at det ikkje er sant at den er orda til ein gud (ingen allverande gud gjer bokstaveleg hundrevis av faktafeil, etc. i si heilage bok) = Koranen er beviseleg ei oppdikta bok, og Islam dermed ein oppdikta religion. Diskrimimering, rasisme, lovleg uærlegdom i ord og gjerningar, vald og blod pregar boka (td. «Verses of War in the Quran»). Les den sjølv før du protesterar. Les du den, så kikk med det same etter paralellar med td. «Mein Kampf» – det er fleire enn som hyggeleg er, både i mål, moralkoder, og metodar som bør eller kan brukast – – – og i rasisme og undertrykking.

 • laden

  Fordi De og ein til har skrive slikt, er det ikkje nødvendigvis rett. Har De nokon gong lese Koranen, og med hjerna innkopla, så De veit kva De snakkar om når det gjeld Islam? Det er ein meget spesielle «religion» – hermeteikna sett med vilje, avdi alle faktafeila, etc. i boka provar det ikkje er sant at Korann kjem frå ein gud = Islam er ein oppdikta «religion», og ein meget hard slik. Er De merksam på at dei som lever slik Koranen seier ein skal leva iflg. kapittela frå Medina – som er dei mest tungtvegande iflg. Islam sine reglar for sokalla abrogasjon – er folk som IS, Boko Haram, etc.?

 • Ola Nordmann

  Demonstrasjonsfrihet for alle, er noe de fleste støtter. Men hvem er disse som holder på i Iran, er det en ny falsk «arabisk-vår» støttet av f.eks Israel Saudi-Arabia og Usa, som vi så i Libya? Er det virkelig en folkelig massebevegelse, eller er det noe helt annet?

  • ad1648

   Er det støttet av det onde og djevelske regimet i Saudi-Arabia bør man i aller høyeste grad være på vakt mot dette. Alt som kommer fra SA er dårlig nytt og da mener jeg ALT.

 • Terje Hauger

  Opprør mot tyranni er alltid rett.

 • Shu Hansen

  Joda, da jeg skrev innlegget var jeg ikke klar over at han hadde omtalt seg om Iran. At han støtter demonstrantene er beundringsverdig. Dette har jeg også nevnt i par statuser ☺

 • ad1648

  Synd han ikke tar det samme oppgjøret med Saudi-Arabia men tvert imot omfavner dette ondskapens regime.

 • Per Knutsen

  Det at aksjonene ikke er samordnede er et element i protestene og et rop mot vanskelige økonomiske tider. De etablerte i Washington stod alltid for å pålegge vanskelige økonomiske tider på iranere som et umenneskelig press på Teheran, med det formål i å gi opp sitt sivile atom program. En rekke sanksjoner forblir på plass. Mange iranske familier, har rett og slett ikke råd til importerte medisiner. En stor del av dagens vanskelige økonomiske tider er direkte relatert til amerikanske sanksjoner og at de ikke oppholdt avtalen i den skammelige saken hvor kongressen skulle løfte sanksjonene mot iranske sivile etter at JCPOA ble signert. Jeg er selfølgelig enig med deg om at kvinnene i Iran må få et bedre og friere liv men tror nok disse demonstrasjonene dreier seg mer om Iranernes økonomiske hverdag.

  Ingen, absolutt ingenting som kommer fra Washington, for ikke å nevne CIAs Iran operasjoner, involverer bekymring for det iranske folks velvære. Dette vil bli melket til evigheten som et perfekt påskudd for å regissere et vestlig regimeskifte.