Jeg håper de som kjemper for frihet vinner frem i Iran, og ikke taper i Norge

En advarsel til nåtiden