«Mindreårig» migrant i en omstridt, tysk dokumentar om ungdomsskjærlighet har innrømmet at han er voksen

Foto: AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN

En «mindreårig» migrant ble presentert som om han var i et romantisk forhold med en mindreårig jente i et kontroversielt tysk tv-program for barn. Nå har migranten selv innrømmet at han er voksen.

Dokumentaren «Malvina, Diaa and Love» ble kringkastet av den statsstøttede, tyske kanalen Kika i november i fjor. Programmet er blitt oppfattet av mange som propaganda, da dokumentaren skal ha presentert et ensidig, forherligende bilde av et forhold mellom en 16 år gammel tysk pike ved navn Malvina og en voksen syrisk asylsøker.

Syreren Diaa ble presentert som om han var på alder med Malvina, men har senere innrømmet at han egentlig var 19 år gammel. Andre har kommet med anklager om at mannen kan være godt over 20 år gammel. Dette rapporterer Die Welt.

I dokumentaren, der 16 år gamle Malvina fremstilles som hodestups forelsket i den voksne asylsøkeren, blir den unge jenta fortalt av sin eldre, syriske kjæreste at hun må oppføre seg mer ærbødig og bruke mindre utfordrende klær. Syreren mener dessuten at Malvina skulle vurdere å konvertere til islam for ham.

– Jeg må ikke ta på meg korte ting, alltid bare lange ting, sier Malvina i dokumentaren, hvorpå Diaa forklarer at slike ting er en selvfølge for arabiske menn.

– Jeg kan ikke akseptere at min kone ser slik ut. Dette er helt annerledes for arabiske menn.

Malvina forteller dessuten at hun sluttet å spise svin på grunn av sin muslimske kjæreste.

På sosiale medier har mange kritisert programmet og stilt spørsmål ved om dokumentaren er ment som promotering av islamske verdier i Tyskland. Det ville ikke være første gangen noen har forsøkt å promotere ideen om at asylsøkere bør inn i seksuelle forhold med tyske jenter for å fremme «integrering».

I fjor inviterte den statsstøttede Arbeidernes Velferdsassosiasjon (AWO) den velkjente «flørtecoachen» Horst Wenzel for å hjelpe asylsøkere med å sjekke opp tyske jenter.

 


Publisert: jan 10, 2018 @ 4:51 pm


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • snakkefinger

  Nok en gang, —>nok en gang<–, har det fascistiske Tyskland ødelagt Europa.

  • Ola Nordmann

   tid ble marxismen fascistisk? Angela Merkel har vi jo sett bilder av i DDRs røde uniform… Det kryr av marxister i eu, og i Tyskland etter gjenforeningen ble politikere og andre medløpere for det Røde Terror-regimet Deutsche Demokratische Republik aldri stilt for retten for sin anti-menneskelige og kriminelle virksomhet.

 • invernes

  Nå må venstresiden i Vest Europa knuses slik kan det ikke fortsette, en voldtekt på land og kultur er dette .

 • Larsen

  Den dagen repatriering er eneste mulighet til å overleve som kontinent bør alle de som har lagt til rette for vår egen undergang følge med på flyttelasset.

 • heimevernet

  Ved å inngå et slikt ekteskap bestemmer hun sine barns religion. Mer enn det. Religionen kan ikke forlates. De vil få sosiale problemer på grunn av dette. Barna hennes blir til en maktbase for dem som i neste generasjon vil jobbe for en politisk omveltning i Tyskland.

  Sprøtt at en nasjon som for kort tid siden fremstilte Hitler som et ufeilbarlig menneske hvis eksempel skulle følges uten spørsmål nå skal sette neste generasjon tyskere i en tilstand der idealet er det ufeilbarlige mennesket Muhammed, hvis eksempel skal følges uten spørsmål. Hva synes Hitler og Muhammed om jøder og homofile? Ganske like fremstillinger, er det ikke?

  Man kan godt komme trekkende med påstanden om at hvis man kikker på gamle tekster, så er det mange religioner som er tvilsomme. Jo, det er riktig. Men se hvor strengt forhold mange muslimer har til læresetninger når de først blir presenteres for dem. Koranen tas på alvor der ute. Og se hvilket bekymringskrenkorama man skaper ved å importere islam til Europa. Det er kun islam som skaper slike vedvarende problemer i Europa. Klankulturen til øvrige immigranter vil bli borte etter et par generasjoner.

  I tillegg hadde vi akkurat blitt ferdig med konflikter mellom protestanter og katolikker. Hva er nytten av å fyre opp igjen denne gamle konflikten mellom islam og kristendom?

  • Masseimporten av muslimer til Tyskland ble i utgangspunktet iverksatt av Eisenhower-administrasjonen omkring 1960. Den tyske regjeringens arbeidsminister Theodor Bland forsøkte å motsette seg denne ødeleggelsen av Tysklands etniske og religiøse homogenitet. Men når Washington insisterte så hadde selvsagt ikke det okkuperte Tyskland stort det skulle ha sagt. Det kan være god grunn til å spørre om ikke også «Merkels beslutning» (i betydelig grad) var et resultat av tilsvarende press fra Obama og andre ytterligående «demokrater». Motivene legio og ligger åpent i dagen for enhver som i det hele tatt ønsker å se. Stoler der for min del mer på helt alminnelige tyskere som sterkt mistenker at denne øyensynlig sinnsyke beslutningen i beste skyldes et sammenfall mellom visse tendenser hos Merkel selv og nettopp denslags ytre press. Når det gjelder sanksjonene mot Russland er det jo feks rimelig klart nok at dette er noe den tyske regjeringen bare motvillig ble med på, jfr. Joe Bidens uttalelse etter at de var blitt innført. Tilsvarende er det heller ingen grunn til å tro at Merkel handlet helt på egen hånd når grensene ble satt på vidt gap i august 2015. Det skjedde også kun en uke eller to etter at hun hadde vært på audiens hos «kong Obama» i Washington. En rimelig hypotese derfor at dette bare var en mer ekstrem versjon av Eisenhower-administrasjonens krav om at Tyskland skulle åpnes opp for masseinnvandring fra Tyrkia omkring 1960.

   Skepsis in Deutschland, Druck aus den USA. Nachdem Griechenland 1960 ein entsprechendes Abkommen abgeschlossen hatte, wollte auch die Türkei in den Genuss dieser Vorteile kommen. Arbeitsminister Theodor Bland reagierte zunächst ablehnend auf das Ansinnen. Die sozialen und kulturellen Unterschiede seien zu groß, der deutsche Arbeitsmarkt noch nicht ausgeschöpft. Daraufhin machten die USA Druck, um dem wichtigen Verbündeten Türkei zu helfen. Das Auswärtige Amt, das sich bereits bei den vorhergehenden Abkommen wesentlich williger gezeigt hatte, führte darauf die Verhandlungen zu einem positiven Abschluss. (unzensuriert.at, 7. November 2010. Türkische Gastarbeiter kamen auf Druck der USA*)

   *Skepticism in Germany, pressure from the USA. After Greece had concluded a corresponding agreement in 1960, Turkey also wanted to benefit from these advantages. The Minister of Labor, Theodor Bland, initially rejected the request. «The social and cultural differences are too great, the German labor market has not yet been exhausted.» The US then forced the issue on behalf of their important ally Turkey. The German Foreign Office, which had already shown more willingness in a previous agreement, then concluded the negotiations with a positive agreement. Turkish guest workers came under pressure from the United States.
   […]

   Ang. den «tidligere avtalen» nevnt ovenfor:

   Als Heuss-Türken wurden ungefähr 150 junge türkische Staatsbürger bezeichnet, die 1958 nach Deutschland kamen. Sie folgten einer Einladung, die der damalige Bundespräsident Theodor Heuss 1957 türkischen Berufsschulabsolventen bei einem Türkeibesuch in Ankara ausgesprochen hatte. Der als Berufsausbildungsmaßnahme gedachte Austausch, der für einen Teil der Gruppe als Lehrlinge bei den Ford-Werken Köln begann, wurde für einige der Ausgangspunkt ihrer Einwanderung in die BRD. Eine Anzahl arbeitete bis zum Renteneintritt Ende der 1980er-/Anfang der 1990er-Jahre bei Ford. Wikipedia/Heuss-Türken*

   *The Heuss-Turks were about 150 young Turkish citizens who came to Germany in 1958. They came after a visit by Federal President Theodor Heuss to a vocational school in Ankara in 1958. For a part of this group, at the Ford works in Cologne, the exchange, which was conceived as an apprenticeship, became the starting point for their immigration to West-Germany. A number worked at Ford until their retirement in the late 1980s / early 1990s. https://en.wikipedia.org/wi

   Am Tag der deutschen Kapitulation lief die Produktion von Lastkraftwagen, Motoren und Ersatzteilen wieder an. Pkw durften nicht produziert werden, dies war gemäß alliierter Absprache zunächst ausschließlich den Briten vorbehalten. Ab November 1948 stellte Ford in Köln das Vorkriegsmodell des „Buckeltaunus“ wieder her. Die erste deutsche Ford-Neukonstruktion nach dem Zweiten Weltkrieg, der „Weltkugeltaunus“ (Taunus 12M – Meisterstück), folgte im Januar 1952. 1958 wurde mit 128.000 produzierten Fahrzeugen erstmals eine sechsstellige Produktionszahl erreicht, zu diesem Zeitpunkt arbeiteten mehr als 10.000 Menschen bei Ford in Köln. Ein akuter Arbeitskräftemangel veranlasste Ford zu Beginn der 1960er Jahre zur Anwerbung türkischer Gastarbeiter. Da der Platz in den Kölner Produktionshallen nicht mehr ausreichte und der Ankauf eines neuen Werksgeländes im Ruhrgebiet scheiterte, errichtete Ford ein neues Werk nahe der belgischen Kleinstadt Genk; Mitte der 1960er Jahre kam im belgischen Lommel ein neues Testgelände hinzu. 1965 wurden erstmals mehr als 500.000 Fahrzeuge produziert. Wikipedia/Ford_Deutschland*

   *On the day of the German capitulation, the production of trucks, engines and spare parts started again. Cars were not allowed to be produced, which was reserved exclusively for the British according to Allied agreement. Starting from November 1948, Ford in Cologne restored the pre-war model of the «Buckeltaunus». The first German rebuilding of the Ford after the Second World War, the «Weltkugeltaunus» (Taunus 12M – Meisterstück), followed in January 1952. In 1958, a six-digit production number was achieved with 128,000 vehicles produced in Cologne. In the early 1960s, an acute labor shortage caused Ford to recruit Turkish guest workers. As the buildings at Cologne were no longer sufficient, and the purchase of a new factory site in the Ruhr area failed, Ford set up a new factory by the small Belgian town Genk; in the mid-1960s a new test ground was added in the Belgian town of Lommel. In 1965, more than 500,000 vehicles were produced for the first time.

   • Breidablikk

    Meget nyttig innlegg med info som var ukjent for meg!

 • Jules Zimet

  Priviligering av minoritet med forankring i myte om undertrykkelse gir opphav til tilstanden hvor migranter med venstresidens velsignelse blir behandlet som voksne nok til å ha rettigheter, men for unge til å ikke ha plikter.

 • bitten

  Dette her var så usmakelig muslimsk TV – propagandastoff av den aller verste sort ,
  som skulle nås ut til tyske – barn på dette TV – programmet .
  Som spiller på at dette var en migrant ung mann som innledet et kjærlighetsforhold til en ¨
  unge tysk jente som var langt over 20 år heller , som handlet om å integreres i det tyske
  samfunnet patetisk .
  Ja her er de om å gjøre å fronte islamske verdier for harde livet som i Tyskland ,
  som har vel de aller verste verdiene som er i hele verden som er å oppdrive ,
  Islamiseringen av Europa pågår så til de grader for harde livet ,
  som der Islam , islamske verdier blir de nye Europa .

 • Tor Anders Engen

  Det er også satt igang kampanjer for kvinner å være reisefølge for «asylanter» på tog.

  Dette er en bevisst manipulering av naive og lettlurte jenter, som er en fare for dem. Noe som vi så i Finland der ei jente ble brent levende.

  Nå må det gjøres noe, at denne galskapen må fjernes fullstendig fra hele vesten. De onde mennesker må stå til ansvar for sine handlinger.

 • Andreas

  I Norge er der ganske mange idioter som lar seg imponere av den politiske korrekte elite. Sin egen hjerne bruker de ikke, bare lytter med et dumt tåpelig blikk. De har fremdeles sin jobb og sin lønn og lever fremdeles ganske greit. Men de ser ingen sterke faresignaler, de bare fortsetter å la seg styre av svikerne. En dag vil de våkne opp og forstå alvoret, men da kan det være for sent. Da er det ikke lenger noen drøm å stemme på svikerpartiene.

  • Finn

   Og mye av grunnet er at media har meldt seg ut som sannhetsvitner!

 • Odd Karlsen

  Dette ender i en voldelig rase- og religionskrig! 🙁

 • Martin

  Vi får håpe hun ikke nekter å gå med hijab og blir steinet.

 • Chris

  LOL, hjelp av en arbeiderorganisasjon for å sjekke opp jenter. Ja, hva med tyske gutter? Med tanke på den enorme migrasjonen av menn så burde vel DE være de som fikk hjelp nå, men tenk ramaskrikene dersom etnisk tyske gutter hadde fått hjelp av en «flørtecoach» for å hjelpe disse guttene til å kapre damene FRA migrantene.

 • Breidablikk

  Det hører med til dokumentaren – hvis man legger merke til detaljer og tidsangivelser – at forholdet ble innledet, også seksuelt, før jenta var over seksuell lavalder (16 år) Da forholdet startet var hun 14 år gamme. Dette ifølge enkelte kommentarer til saken.
  Det er framkommet at han heter Muhammed – men det var vel for tydelig?

 • Terje Bakken

  Det er en grenseløs fascinasjon av de unge menn. Først skal de nyankomne betegnes som barn – selv om de er eldre. De er så gamle at de ikke engang skal betegnes som gutter, men som menn. Selv ved overtramp innen gjeldende lover, betegnes disse menn fortsatt som gutter eller barn.

  Så kan man se på hvordan kremfeminister hyler opp rundt hvite ekle menn – som visstnok besudler unge kvinner som er godt i sine tyve år. Så kan man se hvordan det påpekes alt innunder makt. Hvordan ekle hvite menn med stillinger eller gode penger, bruker sin makt. Hørt det samme uttrykk eller meninger bli dyrket rundt de såkalte stakkarslige med skjegg som forgriper seg på unge piker? Voksne menn som blir betegnet som guttebarn – forgriper seg, helt uten at de på noen måte har utøvet makt.

  Det er et forunderlig skue med kremfeminister og deres hengivende kjærlighet til disse unge menn.

  For det første, dysser man ned alle kvinner som har forgrepet seg anstalter eller på asylmottak. Her utnytter kvinner hverken sine lyster eller sin makt. For det andre – spinner media rørende tårevåte historier tilhørende disse kvinner som faktisk forgriper seg! Det hele – selvsagt uten en eneste ene pekefinger blir løftet. Det hele uten at avisredaksjoner går av skaftet – det hele uten at det skapes emneknagger eller fokus på å irettesette disse kvinner med villfarelse, overtramp innen gjeldende lover og regler – eller i det hele tatt peke bortpå alt av det gale kvinner gjør.

  Tror man at disse middelaldrende kvinner ville brukt like mye krefter, energi og søken etter å endre adferd til et helt land – om det var unge vakre kvinner som kom i tusentall? Ville disse kvinner klappet for menn som hadde ulovlig huset mindreårige kvinner som hadde rømt fra asylmottak? Ville disse kvinner hisset seg opp over overgrep på asylmottak – om det var menn som var like fristet? Bare i Sverige er det vel minst 10-15 saker som har blitt luftet i små notiser tilhørende innen hovestrømmen av massemedia. Da tyder det med andre ord på et alvorlig problem!

  Men som alltid i dagens kremfeministiske verden – hvor champagnesosialister dyrker fasit – skal man ikke pirke bortpå kvinners elendige stil eller gale føring. Status er satt: Det er kun et offer blant alle kjønn, og det er kvinner. Selv om kvinner er dømt for å ha seksuelt forhold til asylsøkere på asylmottak eller anstalter i både Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike og England, er det lite skriblerier rundt dette i MSM.

  Det er helt rørende hvor rørende overgrep blir dandert og laget. Se på skrivet tilhørende denne svenske avis Expressen: https://www.expressen.se/nyheter/qs/fem-svenskar-berattar-darfor-gommer-vi-afghanska-flyktingar/

  Lina: «Jag kan inte svara på om jag älskar honom, för jag vet inte. Det är en
  beroendeställning. Men vi har lärt känna varandra och vi har en tajt
  relation. Vi har bråkat, gråtit och diskuterat. Ibland vet jag inte vad
  vi håller på med. Är det min son, min bästa vän eller en vuxen man?»

  Lina, den minde pene blomster unnskylder videre sin trang til overgrep på en ærlig måte: «Ibland frågar Omid varför jag inte träffar en man, men som det är nu kan
  jag inte träffa en man. Jag vågar inte ha en kärleksrelation. Tänk om
  vi inleder någonting och så händer det någonting annat och så blir vi
  osams. Den osäkerheten? Kärlek är hemskt och jag kan ALDRIG ta risker.
  Kanske om jag träffar nån som är aktivist inom nätverket, men det är
  osannolikt. Jag är en vanlig tjej och gör normala grejer. Bara det att
  jag har valt att gömma någon.»

  Det er rørende at det finnes slike kremfeminister som Lina: «Han säger att han aldrig kommer lämna mig. Att han inte är som ett
  svenskt barn. Ja, då är han barn. Att han alltid kommer finnas för mig
  för att jag kommer behöva honom. Att han aldrig kommer glömma. Jag
  kommer heller aldrig glömma.»

  De samme kremfeminister støtter faktisk sine unge menn når de begår lovbrudd. Nordiske kremfeminister støtter de unge nyankomne menn når de begår urett, til og med voldtekter!

  At Nordiske kremfeminister vil holde helt kjeft om alt av overfallsvoldtekter, voldtekter, vold og drap som blir begått av de nye unge menn siden det ikke tilfaller deres politisk agenda eller ståsted – det bør nå være velkjent og opplyst sak. Dagens kirsebærplukkende kremfeminister vil selvsagt ikke pirke bortpå det gale som kvinner fører og gjør – det ødelegger de våte drømmer …

  Til den tid? Særs passende i disse såkalte «#metoo» tider: https://uploads.disquscdn.com/images/5cccda3b8d53bfbc2799db0e0c737ecf33199109fc54e88241d71544cfdef58f.png Det er ikke overgrep når kvinner begår urett – det er en blanding av surrealistisk morskjærlighet og utløp for empati – hvor nærhet er rørende vakkert når det skjer. Instinktet for disse alle – samme hva nå motiv og lyster er – å forsvare det de ser på sine egne. Alle forsvarer sine egne – også derfor kremfeminister holder helt kjeft om alle overgrep, vold, urett, voldtekter og elendighet utført av de nye riktige …

 • Antabus

  Som Merkels finansminister, Wolfgang Schauble, meddelte i juni 2016, er det påkrevd for tyskere å formere seg med fremmedimporten for å unngå at Tyskland går til grunne i innavl.
  http://www.independent.co.uk/News/world/europe/closing-eu-borders-immigration-will-lead-to-incest-german-finance-minister-warns-a7077696.html