Tidligere fiskeriminister, fylkesmann og Høyre-politiker Svein H. Ludvigsen siktet i sedelighetssak

Tidligere fiskeriminister, fylkesmann og Høyre-politiker Svein Ludvigsen. Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX

Etter det Resett kjenner til er det tidligere fiskeriminister, fylkesmann og Høyre-politiker Svein Harald Ludvigsen som er den omtalte «samfunnstoppen» fra Troms som er siktet av politiet i en sedelighetssak og som ble varetektsfengslet med brev og besøksforbud 4. januar.

Til iTromsø har politiet sagt at de etterforsker saken etter følgende paragrafer i straffeloven:

– Gammel straffelov, paragraf 224, første ledd, bokstav A: Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.

– Ny straffelov, som trådte i kraft 1. oktober 2015, paragraf 295, bokstav A: Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold.

Mannens forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, sa til Nettavisen at hans klient ikke erkjenner noe skyld, og at han stiller seg uforstående til det han er siktet for. De anmeldte forholdene skal ha funnet sted både før og etter at ny straffelov trådte i kraft 1. oktober 2015.

– Dette er alvorlige anklager, men min klient er en rolig og sindig mann som samarbeider med politiet. Jeg forventer at politiet har dette som høyeste prioritet, slik at min klient blir løslatt torsdag 11. januar, sa forsvareren.

Resett publiserer Ludvigsens navn av hensyn til allmenne interesser. Ludvigsen er Høyre-politiker, en del av Frimurerlosjen og en nær bekjent og venn med flere samfunnstopper i Nord-Norge. Ludvigsens bekjentskaper og kontaktnett kan spille en rolle for etterforskningen i et såpass lite miljø. Resett er kjent med at mange samfunnstopper i Tromsø allerede vet at Ludvigsen er den siktede i saken. Ludvigsen var også anmeldt for lignende forhold i 2016, men den ble henlagt etter bevisets stilling.

Dommeren i kjennelsessaken 4, januar var tingrettsdommer Bjørn André Holmen. Fra 1998-2001 var Holmen ansatt på kontoret til Ludvigsens forsvarer Ulf E. Hansen. Ulf E. Hansen var da Holmens overordnede. Det bekrefter tingrettsdommer Holmen på telefon til Resett. Han aviser imidlertid at det er problematisk. Nord-Troms tingrett har forbudt offentlig gjengivelse av hele avgjørelsen etter paragraf 130 første ledd. Resett kan derfor ikke referere fra kjennelsen.

Resett har gjort advokat Ulf E. Hansen kjent med at vi offentliggjør Ludvigsens navn og tilbød han eller klienten hans å komme med en kommentar. Ulf E. Hansen skriver til Resett på SMS at «Jeg gir ikke kommentar til noen som spekulerer i eller offentliggjør navn i denne saken.»

 


Publisert: jan 12, 2018 @ 12:26 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • KriKra

  Dere publiserer av hensyn til allmenne interesser, skriver dere. Ja, da vet vi å ikke sitte mer på fanget til Ludvigsen.

 • Tore Andersen

  Det er skremmende at landet styres av disse politikerne vi leser om.

 • Birgitta Sol Garvik

  Resett tørr der andre tier !!

  • Karl Bedding

   Problemet er at setningen «etter det Resett kjenner til» ikke er dekkende som dokumentasjon for at det faktisk er Svein Ludvigsen som er siktet. Det er en
   høyst uansvarlig omgang med rettssikkerhet og personvern.

   • Birgitta Sol Garvik

    Er det ikke det alle bruker da «etter det vi kjenner til»….Synes jeg har hørt den mange ganger jeg !

    • RunCHURCH

     Hvori ligger egentlig og konkret den angivelige «høyst uansvarlige omgang med rettssikkerhet og personvern»?

     Vedkommende er varetektsfengslet; altså må det foreligge «skjellig grunn til mistanke». Dvs minst sannsynlighetsovervekt for at det stemmer og at det foreligger minst en straffbar hendelse. Et tilsvarende sak er tidligere henlagt etter bevisets stilling. Selv om dette ikke er nok til fellende straffedom (hvor det må bevises ut over enhver rimelig tvil), kan det allerede fastslås at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at Ludvigsen har gjort det han er anklaget for.

     Med Trond Giske var det motsatt; intet straffbart er sannsynliggjort av det som er kommet frem. Det eneste sannsynliggjorte er et ufrivillig tungekyss (tunga ned i halsen, stemmer åpenbart ikke da det er usannsynlig at TG har en så lang tunge), på et nachspiel hvor det ble servert alkohol for 8 år siden.

     Vanligvis legges kun sannsynlighetsovervekt til grunn når noe utenfor straffesaker skal beskrives som en hendelse. Slik opptrer pressen vanligvis. Slik baserer journalister, forskere og andre sin oppfatninger om hva som er tilfelle.

     Så hvorfor skal samfunnstopper som Trine Skei Grande og Svein H. Ludvigsen skånes for noe andre blir utsatt for?

    • MED BUKSA NEDE…

     Kanskje «Etter det vi erfarer» er bedre… slik sa vi det i «gamle dager» når vi visste hva som hadde skjedd, uten at avisen/ mediet påtok seg å være dømmende makt.

   • Jens – alt er på Twitter

    Du stiller opp en falsk og gal standard. Som vist med Trump-dekningen er det norsk presses DNA og beinbygning å publisere påstander de får kjennskap til med anonyme kilder, eventuelt å republisere andres påstander som de selv har basert på anonyme kilder.

    En annen standard enn den som anvendes av norske journalister og redaktører i VG, Dagbladet, Aftenposten, NRK m.fl. kan man naturligvis ønske seg, men ikke kreve.

    Forøvrig er det en merkelig oneliner at «setningen» ikke er dokumentasjon. Helt rett, setningen er ikke dokumentasjon. Dokumentasjonen er den skrevne og uskrevne kunnskap som ligger internt i redaksjonen og som de ikke viser frem til deg, og det trenger de heller ikke gjøre. Setningen er uttrykk for at slik skreven og uskreven kunnskap foreligger.

 • Fredrik Lund

  Korrupte umoralske politikere som elsker og predike for almuen blir avslørt av Resett. Godt jobbet.

  • Max Hermansen

   Min gamle venn Svein Ludvigsen er ikke dømt for noe som helst. Hvorfor skal du da dømme ham?

   • John Hansen

    Er han fortsatt din venn om han blir dømt?

   • Max, det er viktig at almenheten får innsikt i prosessene når staten faktisk har varetektsfengslet Ludvigsen i fire uker. Dette er snakk om rettssikkerhet. Det er retten som skal bestemme om Ludvigsen er skyldig eller ikke. I Norge har vi en naiv tro på at staten og media alltid gjør rett, men vi har sett flere justismord. Derfor er det viktig å ha åpenhet om slike alvorlige kriminalsaker. Media har skrevet om det og omtaler Ludvigsen som samfunnstopp. Her er det bra at Resett ser staten i kortene og holder dem ansvarlige.

 • enno

  Journalister er vel også frimurere, solidarisk knyttet sammen og agerer med «profesjonell diskresjon»?

  Hollande sa: Hvis, slik som jeg, har tro på republikken, må man på et eller annet tidspunkt være innom frimurerne. La loge maconnique.

  Dette er et stort samfunnsproblem. Maktmennesker beskytter hverandre i hemmelige nettverk. Selv om Frimurerne er en «kjent sak», er det lite som avsløres.

 • Olavus Hansen

  Så mange frimurere som det er innen rettsvesenet så går det nok bra for frimurerbror Ludvigsen.

  • selma

   Frimurere, eller medlemmer i andre hemmelige organisasjoner, burde ikke kunne inneha off. verv/stillinger.
   Her er lojale bånd som kan komme i konflikt med lojaliteten til samfunnet generelt iflg. stillingens /vervets omfang. Et samrøre spør du meg.

   • Leif Olsen

    Men et slikt forbud vil jo ramme de lukkede feministiske nettverkene, du vet der strategien mot mektige menn legges med anklager om seksuell trakassering som hovedingrediens. Skulle et forbud bli en realitet, finner de vel en måte å kjønnsdifferensiere anvendelsen av loven på, der også. Samme logikk som sier at en kvinnelig overgriper er et offer.

   • Max Hermansen

    Det er en rekke problemer med å redusere organisasjonsfriheten slik du foreslår. Først og fremst er organisasjonsfriheten en av bærebjelkene i et vestlig samfunn. Dernest er det et stort spørsmål hvor grensen skal gå for forbud og ikke forbud. Og HVEM skal avgjøre hva som skal være forbudt og ikke forbudt? Selma; du er rett og slett ute på ville og udemokratiske veier.
    For øvrig ser jeg ingen grunn til å forby medlemsskap i Frimurerordenen da den er en meget positiv og verdimessig riktig organisasjon.

    • selma

     Som du sikkert forstår er jeg helt uenig med deg.
     Organisasjonsfriheten er vel og bra, den hører hjemme i et åpent demokratisk samfunn. Men lukkede organisasjoner, med utvalgte medlemmer, et lukket samfunn med regler som avkreves lojalitet og belønnes med symbolske titler etc. er ikke bra for det åpne samfunnet.
     Fint om du utdyper hva som er positivt og verdimessig riktig ved frimurernes org. Altså, pos. og verdimessig riktig for det åpne samfunnet.
     Du snakker om grenser for forbud, hvem skal avgjøre dette.
     Enten er en organisasjon åpen eller den er lukket.
     Et politisk vedtak må avgjøre hvilke normer som skal gjelde i samfunnet.
     Demokrati betyr vel ikke at ALT skal tillates? Noen begrensninger bør det være, f.eks. tillater man frimueriet, men ønsker ikke at politikere, el.a. som innehar viktige samf.messige posisjoner skal tilhøre org. -nettopp grunnet lojalitetskravene som er så tydelige i org.
     Hemmelighold og åpenhet er to motpoler. Vi bør holde dem atskilt.

  • Andreas Robberstad

   kanskje han er medlem av speideren også? Eller Røde Kors, Det Norske selskap, osv osv osv… synes du skulle ringe ordenen og få et eksemplar av matrikkelen og lage en statistikk på hva 16500 menn jobber med.

 • Infowarrior

  Er det bare psykopater og sexovergripere som søker seg til maktens tinder?

 • Gal Person

  Det vil alltid være råtne epler i fruktkurven, men det vi ser er at hele fruktkurven er råtten, Norge trenge en stor opprydding i blant våre ledere, makan til moralsk forfall vi er vitne til.

 • Eirik

  Interessant at han er medlem av frimurerlosjen, en okkult sekt hvor alt som hender innenfor murveggene holdes hemmelig for offentligheten. Denne sekten har jo gjennom århundrene pådratt seg rykter om trolldom og sataniske overgrepsritualer, og kristne avhoppere av denne kulten har slått fast at det foregår en gudstilbedelse i slike losjer. Men her kalles ikke guden for Jehova eller Jahve, men i stedet «Baal» eller «Baphomet». Under innvielsesritualet blir du faktisk spurt om du vil avsi din kristne tro til fordel for frimurernes religion, med påfølgende okkulte ritualer.

  Kult hvis Resett kunne gjort noen dypdykk i hva som foregår bak disse dørene, og hva det eventuelt har å si for rettsvesenet i landet vårt.

  • Odd McCurious

   Resett har vel selv en murer eller to i styret?

  • Steinar Sørensen
   • Eirik

    Av forordet å dømme, så forholdt vedkommende skribent seg svært positiv og totalt ukritisk til frimureriet. Og det er helt OK. Men det er når kristendommen blandes inn i dette, for på en måte å legetimere sin eksistens som «kristent» brorskap, at varsellampen blinker. For Bibelen advarer i kraftige ordelag Jesu etterfølgere mot å delta i lukkede selskap, og mot avgudsdyrking og hedenske ritualer. Derfor er det så tragisk at de stadig forsøker å verve kristne mennesker, ja endog prester og teologer.

 • Aubor

  Jeg lurte på hvorfor NRK brukt så lang tid av dagsnytt 18 på e-poster med pornobilder sendt av en Frpeer. Forholdet er hverken meldt til politi eller parti, og det er foreldet, men NRK gnir det inn og koker suppe på spikeren. Høyremannen Ludvigsen er positiv til innvandring og kritisk til Listhaug, og da vil nok helst propagandamaskinen NRK bruke sendetida på noen andre og trekke oppmerksomheten bort fra denne ulykkelige kombinasjonen av politisk korrekt innstilling og overgrep.
  Saken med pornobildene var sikkert ubehagelig nok, men de fleste tenåringsgutter har da sett atskillig av den sorten, vil jeg tro.

  • ragnhild

   Så uenig jeg er med deg. Tenke seg en politiker handle på dette viset. Jeg tenker på Ludvigsens respekt for en 14-åring, en fjortiss! Hva er det de er i besittelse av i kropp og sinn slike. 14 åringens reaksjon sier det hele. Som om gutter ikke har sine grenser.

   Hva Gisle står for, toskeskap (hans) mener jeg. Rent toskeskap. Den saken synes å inneholde flere momenter bl.a. maktkampen i arbeiderpartiet så fra min side ikke flere kommentarer om den.

  • vektmannen

   Foreldelsesfristen for drap, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn ble vel fjernet i 2014…

   • Aubor

    Et pornobilde i en e-post er knapt nok straffbart.

  • Fjordang

   Dette må være skikkelig flaut for Ludviksen. Og dette har han helde på med i ein mansalder. Ganske utruleg og sjølvsagt ei katastrofe for både han, høgre og familien. Snakk om tosk!

 • Martin

  Tilsynet For Høy Moral får virkelig kjørt seg om dagen. Når skal media manne seg opp og sette søkelys på Grandis?

 • Fortean B.

  Populært med slike saker i alle partier nå for tiden.

 • Svein Pedersen

  Dette er bra, Resett.

 • Åke Eriksen

  Resett og Helge Lurås er de eneste man kan stole på! Støtter dere 100%.

 • Torgunn

  Han er en eldre mann som i lang tid har kommet med mange rare utspill i pressen.
  Kanskje han er aldersstegen? Vi skal ikke dømme for raskt.

  • nikoen

   Kan det ha noe med press fra andre milijøer å gjøre tro ?

 • Det var Svein Ludvigsen som under sin tid som fiskeriminister stod bak det sannsynligvis mest korrupte privatiseringsvedtaket noensinne her i landet da han delte ut evigvarende fiskekvoter. Vedtaket ble senere omgjort under regjeringen Stoltenberg da disse rettighetene ble redusert til «kun» å gjelde 25 år. En av de større fiskebåtrederne forsøkte å få omgjøringen kjent rettslig ugyldig. Og kun takket være et knapt flertall på 9 mot 8 i Høyesterett ble Ludvigsens og Bondevik-regjeringens bunnkorrupte forsøk på å gi bort fiskeressursene til evig tid hindret. Dette ene privatiseringsvedtaket som Ludvigsen gjennomførte skiller seg i den grad ut fra samtlige andre at det, sett i retrospektiv, ihvertfall er naturlig å spørre om forsøket på evigvarende avhending av fiskeriressursene også kan ha vært resultat av utpressing eller i det minste hadde en «preemptiv» karakter.

 • Erik Pedersen

  Da er det vel greit da, at han, som person, må tiltales hvis har har brutt norsk lov. Ellers syns jeg ikke dette er noen motvekt til Giske-saken, hvor hele partiapparatet var infektert av en holdning at AUF’ere, jentene der, var fritt vilt for den litt eldre garde…

  • ragnhild

   Men er det virkelig opplagt at miljøet var slik som du beskriver AUF. DET synes jeg er vanskelig å tro. Da skulle mange flere saker tilkomme offentligheten. Jentene fritt vilt for den litt eldre garde ???

 • olehauso

  Ei sak der navnet er kjent «på gata» på 5. dagen.
  Vil anbefala folk å ikkje trekkja for raske konklusjonar.
  Men det er sjølvsagt igjen korrekt av Resett å formidla status i saka.

 • AugustPetersen

  Tenkte det var raske Roger som hadde vært ute igjen, men avslo dette etter noen undersøkelser. Ludvigsen var nr 2 på lista. Fiskeren som ble minister, hardt kjønnsmiljø hos de fiskerne på yttersia.

 • Bjørnar Sørensen

  Hadde noen andre personer på min «hypoteseliste»
  Så avventer til det er offisielt.
  Og så er det mange som prektiggjør såkalte samfunnstopper, politikere o.s.v. Dét er det ingen grunn til. De er på snittet av oss alle!

 • Marit

  Imens så har endelig NRK jobbet med saker av seksuell natur. Nei de har ikke tenkt å si noe galt om Grande og heller ikke om denne Høyremannen over. Sosialistene støtter sine venner unntatt FrP, som de hater. Derfor er det FrP som igjen skal tas og nå er det Ulf Leirstein. De har funnet en varsler, han intervjues med fordreid stemme og NRKs kommentatorer har malmfull prestestemme med kunstnerpauser. Saken er dessverre for dem foreldet.

  Imens så sprer vi videre saken om Grande og reklamerer for Resett.no. Et mulig overgrep eller samleie med en forsvarsløs person er ikke foreldet og kan straffes antar jeg. Vi som ikke liker et falskt media som skjuler saker og derved bidrar til maktkorrupsjon har bare økt tempo og antall steder vi skriver. Håper mange flere gjør det. Og er det noen som kan oversette artikler her om Grande til engelsk så tror jeg det nå er på tide å få det verden rundt.

  Leirstein reagerte straks med å si unnskyld og legge seg flat, han tar pause øyeblikkelig fra alle verv. FrP sier de nå undersøker saken.

  For en forskjell fra Grande og Venstre!

 • Tore Berg

  Han er siktet, ikke dømt. Hvordan vet alle her at han er skyldig?

  • RunCHURCH

   En siktelse forutsetter sannsynlighetsovervekt for at handlingen er begått. Slik har politiet oppfattet det, og dette har domstolen sagt seg enig i ettersom Ludvigsen er varetektsfengslet. Skal han bli dømt i en straffesak må det ikke foreligge rimelig tvil. Men selv om han blir frifunnet i en straffesak, kan han bli dømt i en sivil erstatningssak basert på det samme fordi bevisterskelen er lavere i en sivil sak enn i en straffesak. Det vi allerede kan si er at Ludvigsen sannsynligvis har begått minst en straffbar handling.

   • Rune Valaker

    Nei slik kan du overhode ikke konkludere. Hva som er sannsynlig i første eller andre fengslingsmøte, er en helt annen vurdering enn den som skal treffes etter at etterforskningen er ferdig. Med din logikk er jo hele etterforskningen formålsløs.

  • Rune Valaker

   Fordi Resett ved ansvarlig redaktør Lurås synes å tiltrekke seg et persongalleri som ikke er spesielt opptatt av rettssikkerhet, personvern eller for den del de fleste andre sunne prinsipper norsk presse har utviklet gjennom mange tiår.

 • Tor med Hammeren

  Godt!
  Resett er virkelig Red pill! 2018 er året da «drain the swamp» vil gå internasjonalt..
  Det gledes!

 • Rune Valaker

  Igjen har Resett tatt seg til rette og brutt en langvarig og godt begrunnet praksis om at siktelser ikke identifiseres. I årtier har det vært praksis at en ikke omtaler personens identitet i etterforskningsfasen. På dette tidspunktet er skyldspørsmålet uavklart, og det er ikke noen offentlige eller andre behov som tilsier at siktede utsettes for den tilleggsbelastning det er å bli uthengt.

  Den øvrige presse har i all hovedsak beholdt dette prinsippet, først når det er tatt ut tiltale blir identiteten til personer det er knyttet offentlig interesse til publisert.

  Dette synes jeg er en god regel, i etterforskningsfasen er skyldspørsmålet uavklart og siktede «fortjener» ikke den tilleggsbelastningen som en offentliggjøring representerer. Og denne praksis følges uavhengig av partitilhørighet etc.

  Hvilke storhetstanker har Resett om sitt presseetiske nybrottsarbeid, tror virkelig Resett at norsk journalisme ikke har et gjennomtenkt og balansert forhold til dette. Og hadde i det minste Resett ha kunnet begrunnet denne nye praksisen på en ny måte, skulle jeg ha vurdert det.

  Men Resetts begrunnelse for å offentligjøre Ludviksens identitet, er like hjelpeløs og logisk inkoherent som at offentliggjøringen av at Grandes utskeielser var nødvendig av hensyn til rikets sikkerhet.

  Og for å gi Lurås en illustrasjon på hvilken uansvarlig linje dette representerer, se nærmere på kommentarene her på bloggen – Ludviksen er for lengts kjent skyldig, om det er der er overhode ingen tvil.

  • Birgitta Sol Garvik

   Det er ikke vanlig å skjule identiteten til siktede når det gjelder KJENTE personer !
   Har vel vært mange eksempler der pressen har kastet seg på folk som er siktet før de får rettskraftig dom .
   Pressen har sågar kastet seg på folk uten at de er mistenkt for noe ulovlig.
   Bare på indisier om moralsk forkastelse !

  • nikoen

   Gikk du inn på kommentarfeltene i VG,Dagbladet,Aftenposten osv og skrev det samme når det gjaldt Giske ?

   • Rune Valaker

    Giske er ikke gjenstand for politietterforskning og hans sak er således helt irrelevant i spørsmålet knyttet til når identiteten til personer som er under strafforfølgning skal offentliggjøres.

    • Kjell Svensen

     Det er vel ikke helt avgjort om Giske sin oppførsel ikke blir straffeforfulgt heller da.

  • Kjell Svensen

   Folket har rett til å vite, så enkelt er det bare, og det er medias plikt til å opplyse folk om aktuelt nytt!
   Media skal ikke selektivt velge for folk hva de får vite eller underslå informasjon for folket, de skal rapportere alt av betydning.
   Umoralske eller straffbare forhold begått av samfunnstopper og politikere er helt klart saker som angår folket!

  • Rupert Augustus Zaire

   Så de som har vært litt uansvarlige i fylla, og gått litt for langt i sin misforståtte flørting, skal henges ut med alle midler, mens en som virkelig har brutt loven, og truet noen til seksuelle handlinger de ikke ønsker skal altså beskyttes?
   Hvor kommer denne logikken fra?
   At en som er gjort noe som er mange ganger verre, og som da altså er kriminell, og som samfunnet så absolutt burde beskyttes mot, de skal altså beskyttes på alle måter?
   Så og si alle som har blitt hengt ut i #MeToo-kampanjen er også forhåndsdømt, uten annet enn en twitter-melding som grunnlag. Hvor er rettverdigheten der?
   Hvis vi tollerer at gapestokken brukes #MeToo, må vi også godta gapestokk for andre seksualforbrytelser og missligheter. Man kan ikke skille på dette lenger hvis vi godtar det ene. Tror du Giske og hans familie har det særlig godt om dagen, etter det kjøret han har hatt?
   Hvorfor skal Ludviksen og hans famile beskyttes for det samme?

   • Rune Valaker

    Jeg ser at du allerede har funnet ut at Ludviksen er skyldig, ditt innlegg er en glimrende illustrasjon på hvorfor det er riktig å være tilbakeholden med å offentliggjøre siktedes identitet.

    • Rupert Augustus Zaire

     Jeg skjønner hva du mener, helt klart, men du svarer jo ikke på det jeg spør om. Alt du gjør er å legge meninger på meg, totalt uten grunnlag for det. Jeg spør bare hvorfor vi skal behandle Ludviksen annerledes enn f.eks. Giske? Det går jo ganske tydelig fram av flere artikler om saken at Ludviksen har begått direkte lovbrudd av seksuell art.
     Jeg leser jo bare hva som står om han, men setter meg ikke til doms over om dette stemmer eller ikke, så hvorfor legger du den meningen på meg bare fordi jeg stiller spørsmål om denne forskjellsbehandlingen? Du kan jo ikke unngå å se at det er en ekstrem stor forskjell sett opp mot f.eks. GIskesaken og andre tilsvarende saker som har florert i media den siste tiden. Giskes navn og bilde var der i samtlige aviser fra dag en. Ingen visste da omfanget av det som hadde skjedd. Allikevel er det ingen som beskytter Giske fra gapestokken. Hva om alt bare hadde vært oppspinn og tull?
     Ludviksen sitter i varetekt for antatte lovbrudd, men hans navn skal beskyttes. Mener du virkelig at du ikke ser likheter her? Og kan du med hånda på hjerte mene at Ludviksen, som mest sannsynlig, etter det som har kommet fram, er en guffen gammel gris, som samfunnet burde beskyttes mot? Er det da nettopp fordi alvorlighetsgraden av det han muligens har gjort er såpass grov, at han skal beskyttes? Er det det du mener?
     Vær så snill og heller svar på spørsmålene jeg still. Da blir det så mye mer interessant å snakke med hverandre. Vi kommer ingen vei med kommentarer som ditt svar er et eksempel på. Jeg innrømmer at jeg kan ta totalt feil det jeg skriver, men da er det så mye bedre at folk påpeker det punkt for punkt. Er det logisk og fornuftig, så kanskje jeg endrer mening? Det er jo hele vitsen.
     Når det er sagt, så kan det jo også være, at vi trenger litt flere gapestokksaker i pressen, så kanskje de kunne vært med på å forhindre at dette skjer igjen? Hvem vet, det kan jo være at det Resett har gjort i denne saken kan være allmennpreventivt?
     Hvis en eller annen gris leser dette, og tenker seg om to ganger før han forgriper seg på en kvinne, så har vi i hvert fall en kvinne som slipper å få livet ødelagt. Og skulle det vise seg at Ludviksen er helt uskyldig, så kanskje pressen også burde ta det ansvaret de har tatt på seg, og sørge for oppreising og gjenoppretting av hans ry. De burde jobbe minst like hardt uskyldige folk som det de gjør med skyldige folk, men det er her de ofte svikter totalt. En liten notis, gjemt langt ned på siden er ofte det eneste man finner. Da er personen det er snakk om plutselig totalt uinteressant, og man jakter heller på nye ting å skrive om. Det Resett har valgt å gjøre i denne saken er kanskje tøft, og ukonvensjonelt, men hva om det er nettopp det vi trenger nå? Hvordan skal vi få samfunnet inn på en bedre vei? Og hvilken rolle, og hva slags ansvar burde pressen ta framover?
     Har den praksisen de har ført fram til nå gjort ting bedre, eller har den, ved de valgene som er tatt, vært med på å ta oss dit vi er i dag, der det ser ut som at flere og flere menn tar seg til rette overfor kvinner. Skal de få ture fram som de gjør i dag, eller vil den nye gapestokken få oss inn på en bedre vei?
     At enkelte uskyldige kan bli rammet dersom pressen blir tøffere er nok ikke til å unngå, men kanskje er dette en pris vi må betale.
     En ting er i hvert fall sikkert, og det er at vi kan ikke fortsette å ha det sånn det er i dag, og mange med meg mener nok at en mindre politisk korrekt, og tøffere presse, er et viktig verktøy i denne sammenhengen.

  • Halvtan Svarte

   Lurer på om Resett kan hoste opp hvem som ble dømt i Tysfjord saken? Identiteten er fortsatt hemmeligstemplet, og da lurer jeg på om det her igjen er snakk om en eller annen «samfunnstopp»? Er fullstendig klar over at denne dommen ikke er rettskraftig i og med at den er anket, men hvorfor har denne karen hele veien ungått gapestokken…?

 • leonidas88

  Det er påfallende at alle de som sviker Norge er noen perverse typer.

 • Fred Willy Alterstein

  Hatten av for Resett, vi trenger å få røsket opp i den gjennområtne pervo-sumpen som vanstyrer Norge

 • Gothminister

  Man får nesten et inntrykk av at det er mange småperverse menn som velger å bli politikere. Eller er de mer utsatt for falske rykter?

 • Agnar Hroarsen

  Resett: Slarvekjerringenes høyborg.

 • Olavus Hansen

  Anders Behring Breivik var/er jo en frimurer, slik som så mange andre massemordere har vært opp gjennom århundrene. Hva denne ordenen «prediker» og hva den faktisk gjør ser ut til å være litt forskjellig…

 • KareKakk

  I Kopseng-saken så ble serievoldtektmannen identifisert av Frieord.no meget tidligere i etterforskningen, noe som medførte at ytterligere ofre innså hva de hadde blitt utsatt for, og politiet fikk langt flere anmeldelser og tilslutt domfellelser enn dem forestilte seg i begynnelsen. Du er redd for at det samme skal skje i Ludviksen-saken?

  • Rune Valaker

   Glimrende forslag, enhver siktet i alle sakstyper bør henges ut med bilder og navn slik at alle andre ofre kan melde seg. Jeg ser at Resett benytter samme logikken i et annet innslag om Ludviksen, og omtaler en sak fra Bufetat Nord som ble fremlagt i dagens rettsmøte. Det Resett ikke omtaler, er at retten ikke fant skjellig grunn til mistanke i den nye saken.

 • Rune Valaker

  Nei dette er blodig alvor. Norsk presse har visse prinsipper knyttet til offentliggjøring i straffesaker, at denne gjengen med heseblesende blodhunder som Resett’s kommentarfelt i stor utstrekning tiltrekkes av skal forstå disse prinsippene, har jeg ingen forventninger til.

  • Halvtan Svarte

   Etter å ha bodd utenfor Norges grenser i 25 år så er det enkelt å komme til den konlusjonen at Norge er gjennomsyret av sosionomer som intenst beskytter lovbrytere, samtidig som at de har en tendens til å la ofrene seile sin egen sjø…

 • Kjell Pettersen

  Tør der andre tier!

 • Leif Arne Stople

  Standard taktikk:Klarer man ikke å overbevise velgerne om eget partis uskyld er det nest beste å bevise at andre partier har like store problemer. Bølgen av avsløringer i alle partier kommer derfor trolig til å fortsette en tid fremover.

 • Ulf Meyer

  Er dette bekreftet????

 • pettter

  Er det bare avskum i norsk politikk ?

 • MED BUKSA NEDE…

  Max Hermansen; nå overrasker du meg med din argumentasjon…

 • Harriet

  Hva er Helge Lurås,s agenda?? En avis med dritt-pakker? Heretter er det vare dokument.no som holder mål som en motvekt til MSM. Synd, Resett begynte veldig bra. Nå ligner den mer og mer på Dagbladet.

 • Fredrik Lund

  Hvis du ikke har integritet fra før tviler jeg på om du vil lære dette når du blir frimurer, du kan ha din formening om frimureriet å dets fortreffelighet, det betyr ikke att du har rett.