PST etterforsker ingen drapstrusler mot politikere etter Listhaug-bråket

Emilie Clarice Schäffer: Den offentlige debatten rundt viktige spørsmål er i ferd med å besudles av “politikere” uten folkeskikk. Bidrar disse politikerne til annet enn politikerforakt?