Den fjerde statsmakt: Offentliggjøringen av Svein H. Ludvigsens navn var riktig

Svein Ludvigsen i Stortinget i 2003, da han var fiskeriminister. Foto: Berit Roald/Scanpix

Resett har som den eneste større mediekanalen i Norge offentliggjort navnet til den siktede i sedelighetssaken i Tromsø. Vi har gjort det av allmenne hensyn. Svein H. Ludvigsen har vært anmeldt tidligere – i 2016 – men da ble saken henlagt etter bevisets stilling. Under rettsforhandlingene i dag kom det frem at nye saker er avdekket, og han har fått nye fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud.

NRK kunne videre rapportere at fra Bufetat Nord har man nå varslet politiet fordi en «mannlig ansatt som nå er død, har tidligere fortalt om det han oppfattet som kritikkverdig kontakt mellom samfunnstoppen [det vil si Ludvigsen] og beboere på institusjonen. Flere år senere skal han ha vært opprørt over at ingen så ut til å ta tak i hendelsen,» skriver NRK.

Hvis ingen vet navnet på en siktet, vil slike «nye» varsler ha vanskeligere for å komme frem. Hvem vet hva som kunne blitt avdekket i 2016 om identiteten til Ludvigsen i forbindelse med en sedelighetssak hadde vært kjent allerede da.

Den andre hovedgrunnen til at Resett omtaler den siktedes identitet handler om hans maktposisjon og innflytelse. Norge er et lite land, og Tromsø er en liten by. De mektigste menneskene kjenner hverandre godt. Da kan det oppsto inhabilitet, som ikke nødvendigvis blir tatt tak i. Det er ikke lett å skulle etterforske og avsløre en «gammel venn». Fristelsen kan være stor til å sette andre kriterier for de mektige enn overfor alminnelige og mer ukjente borgere. Det er bare så altfor menneskelig å ta hensyn til mennesker som er bekjente, eller bekjente av bekjente. Og Ludvigsen kjenner mange.

Motkreftene

De andre mediene i Norge har foreløpig vurdert det annerledes enn Resett. Ludvigsen omtales fortsatt bare som «samfunnstoppen». Men i Nordlys kunne vi i dag lese om en viss misnøye blant pressefolkene over politiets og tingrettens fortsatte ønske om hemmelighold:

«Pressen samlet seg om en felles uttalelse der man ber om at mediene får være til stede under fengslingsmøtet. Reporter Arne Rovick fra TV 2 holdt innlegget på vegne av pressen,» skriver avisen.

– Vår begrunnelse er at det handler om en samfunnstopp. Det er av stor viktighet og en del av samfunnsoppgaven til pressen å være til stede i et fengslingsmøte for å høre bevisene som blir lagt fram for retten. Saken har stor offentlighet interesse og vakt betydelig oppmerksomhet, både i lokale og nasjonale medier, sa Rovick ifølge Nordlys.

– Et annet moment er at det er viktig å få innsyn i grunnlaget for siktelsen, slik at våre sjefer – altså redaktørene – kan ta stilling til hvordan vi skal omtale siktede i fortsettelsen, la han til.

Men pressefolkene fikk ikke gjennomslag, for:

«Tingretten avgjorde likevel at fengslingsmøtet skulle gå for lukkede dører. Retten begrunner avgjørelsen med privatlivets fred, samt siktedes og fornærmedes ærbarhet. Offentlighet vil også vanskeliggjøre videre etterforskning, mener tingrettsdommer Knut Rye-Holmboe.» Det skriver Nordlys.

«Retten finner at det foreligger slike særlige forhold sett hen til etterforskningen, som gir grunn til frykt for at sakens opplysning vil vanskeliggjøres, og lukkede dører av denne grunn er påkrevet», heter det i kjennelsen.

Kommentar

Vi registrerer at de andre mediene fortsatt lar seg styre av Tromsøpolitiets og Nord Troms tingretts dominerende hensyntagen til siktedes «ærbarhet» og unnlater å benevne tidligere minister, fylkesmann og losjebror Ludvigsen som annet enn «samfunnstoppen». Resett mener imidlertid at offentliggjøringen av navnet til Ludvigsen var riktig. Det er ikke bare den siktede som skal ha vern. Det skal også andre potensielle ofre.

Den nye episoden NRK har skrevet om i dag skriver seg tilbake til Alta og «slutten av 90-tallet, da vedkommende også hadde et svært sentralt verv.» Det er ikke urimelig å tenke seg at Ludvigsen, som har passert 70 år, har flere saker fra sin fortid som bør granskes. At navnet hans er kjent, kan bringe flere forhold frem i lyset. Det burde også være i politiets interesse.

I det minste er det i allmennhetens. Skal systemet fungere, må pressen være sin rolle som den fjerde statsmakt bevisst.

 


Publisert: jan 14, 2018 @ 7:18 am


Takk for at du leser Resett. For å kunne fortsette å produsere kvalitetsmateriale avhenger vi av din støtte. Klikk her for å finne ut hvordan du kan støtte oss.

 • KriKra

  Finfint. La oss fortsette metoo-kampanjen. Klarer dere å finne ut hvilken norsk trener denne islandske kvinnefotballspilleren beskylder? https://www.mbl.is/sport/frettir/2018/01/11/thjalfarinn_var_ogedslegur/

  Det er lett!

  • Jan Petter Glendrange

   Det er kanskje lett for de som har sort belte i «gamalnorsk». Men, ut fra draktene ser det ut som hun spilte for Avaldsnes. I så fall er vel svaret gitt.

 • Infowarrior

  Ære være resett

 • Lisa

  Simpelthen elsker Resettt. Beste mediebedrift i 2018.

 • Avatar

  Han her har nok gjort sitt siste sprell i makt av sin stilling!

 • Jan F Johansen

  Veldig viktig å begynne å rette pekefingeren mot kriminelle og lovbrytere. Det er på tide at disse mister beskyttelsen sosialiststatene tilbyr alle sine kriminelle: nemlig anonymitet og rettigheter som langt overgår ofre og pårørendes rettigheter. Resett leder an og jeg håper dette er begynnelsen på en ny æra der dømte og klart skyldige får kjenne på belastingene det er å miste anonymiteten sin. Dette vil på sikt virke som et preventivt tiltak, da ingen kriminelle ønsker navn og bilde spredt overalt.

  • Birgitta Sol Garvik

   Ja ,det kan iallfall ikke være slik at noen blir spart mens andre blir outet.
   Det må være konsekvent ,og ikke slik at noen er likere enn andre…..

  • tomnico

   MSM gjør ikke samfunnsoppdraget sitt og forskjellsbehandler likelydede saker. Det er garantert fullt navn, bilde og partitilhørighet dersom det gjelder en fra FrP og nå ogdå frs Høyre, mens en fra andre partier (selv om det gjelder en offentlig retts ak) blir anonymisert. Det k kan bare spekuleres på om det kun et radikal jounalidtisk begrunnelse bak en slik forskjellsbehsndling. Politiets anonymisering av gjetningdmenn er helt uforståelig, spesielt når de samtidig oppfordrer til å melde inn saker om en ‘samfunnstopp’, ‘en mann i mørke bukser og grå hettegenser’ osv. Er det bare en samfunnstopp i Tromsø og finnes det bare en mann med møre nukset og hettegeser? Hvordan mener Politiet publikum skal kunne identifisere gjerningsmannen på bakgrunn av slike ullne sigalementer?

  • Ja at en kriminell skal ha mer rettighet enn voldsofferet. Vi ser det klart når politi og media etterlyser noen som er tatt bilde og film fra overvåkings kamra så sladder de ansiktene til voldsmenn, hva hjelper det i en etterlysning. Personer som blir dømt også de vernes, greit de skal leve etter dommen er sonet, men det er prisen de må betale at samfunnet blir vernet mot dem, men beviser de at de har forandret seg etter endt soning ja så skal de ikke skyves ut i kulden da skal de få komme inn i samfunnet igjen.

  • Gudrun Gremnes

   Veldig viktig å begynne å rette pekefingeren mot kriminelle og lovbrytere…………..samma fan, når lovbryterne er muslimer så slipper de unna å bli hengt ut eller få offentliggjort navnet sitt uansett hva de har gjort.

 • grygry

  Hykleriet til MSM er ikke bare grenseløst, men direkte latterlig. De fleste ser fremdeles ut til å leve i det forrige århundre, i en tid da det fremdeles var opp til dem selv om identiteten til en maktmisbruker skulle komme fram eller ikke. Slik er det ikke lenger. «Alle» vet hvem denne samfunnstoppen er.

  Nettopp det at det dreier seg om en samfunnstopp med bredt nettverk, veier i seg selv tungt for offentliggjøring av navn. Hvis beskyldningene er fullstendig ubegrunnede, er sannsynligvis ingen skade skjedd. I motsatt fall står vi uten garantier av noe slag. Dessverre har vi et rettsvesen der inhabilitet i mange tilfeller ikke ser ut til å være stort mer enn et fremmedord som begynner på i. Derfor er det essensielt at utenforstående får anledning til å følge med.

  I denne saken antydes det at det allerede har vært tendenser til urent trav. Offentligheten (media) har et ansvar for å bringe denslags fram i lyset.

 • vidar1971

  Han solgte fisken vår og sjela si..

 • Refleksen

  Jeg sa når Resett kom at Norge trenger dere, lite visste jeg hvor rett jeg skulle ha…. Folket trenger dere, dere rister ut skjeletter som riksmedia aldri våger å ta i. Nå håper jeg turen snart kommer til at dere offentliggjør grovt makt misbruk vanlige folk har blitt utsatt for, selv har jeg noen historier å fortelle der, men jeg har også inside om grov korrupsjon, og en mengde om hverdags korrupsjon som foregår i det offentlige, håper at dere en dag vil ta del i mine historier, så vil det nok dukke opp mange andre som har blitt utsatt for det samme, så kan vi sammen stanse disse menneskene…..

 • Brorson

  Kan det «tullet» med Leirstein offentliggjøres, men ikke en sak om en tidligere statsråd som får 4 uker i varetekt? Jeg må si jeg lurer på hvor mye vi ikke fikk vite om tidligere i papiravisens tid.

  • pakkus

   Jeg synes skuespilleren Denis Washinton sier det så treffende: ”Leser
   du ikke aviser er du ikke informert, leser du aviser blir du feilinformert”.
   Det er vel sannheten om noe som i aller høyeste grad gjelder i dag.

   • Vandre_Falk

    Eller «det du ikke vet har du heller ikke vondt av»? Trenger man all den søpla man får inn?

  • Kjartan Andersen

   Forskjellen er vel at Leirstein har innrømmet alt. Og «tullet» er jo neppe et godt begrep på en voksens lyst på 14 år gamle gutter.
   Det jeg stusser mest på i den saken er at NRK sier de har visst om saken siden 2012, men ikke offentliggjort den før i disse metoo-tider. Er det lovlig å la vær å varsle om mulige overgrep? NRK visste neppe sikkert om Leirstein hadde fått napp på fiskingen etter unge gutter. Eller samlet de på infoen for å offentliggjøre den i en periode de ønsket å bruke den?

  • Stein Voll

   Nå sitter han på varetekt i en psykiatrisk institusjon. Så der har du grunnen. Lov om psykisk helsevern.

 • Fredrik Lund

  Makan til luguber mann, det blir spennende å følge denne saken, på Resett selvfølgelig:-)

 • Roald Bentzen

  Det er helt klart riktig å opplyse navnet på en mistenkt, eller kan mistanken «skli rundt» å feste seg på andre personer. – Samme forhold har vi når flyktninger og asylsøkere forgriper seg – Andra kan helt uskyldig trekkes inn for kortere eller lengere tid, og få øya på seg!

  • Audhild Østgård

   Vent bare Du!
   Snart får Vi Se mer av Rettssystemet og Advokaters Skjelett i TromsøSkapene!!
   Norge ser Ut til å ha Enorme Mørketall gjeldende Pedofili, hvilket Jeg er Overbevist om at Følger i det nå Aksepterte Homseriets Fotspor!
   «Operation Dark Room» har såvidt begynt!

 • CMS

  Giske henges ut for småtterier, mens denne mannen beskyttes… Begynner virkelig å få sansen for Resett!

  • Kjell Pettersen

   Mangler bare en fotballtrener som gikk på dagen av «personlige årsaker»….

 • CMS

  Fyren er sannsynligvis frimurer eller noe….

 • amobe

  En ny Bjugnpsykose. Overivrige kvinner som nå flytter metoo ut til Bufetat for å ramme menn i sin sensasjonslyst og iver?

 • Det er interessant at tiltale i det hele tatt er tatt ut mot Svein Ludvigsen siden han er frimurer.

  Riksadvokat Tor-Aksel Busch, som også er frimurer, bruker å holde hånden over sine losjebrødre, som stort sett kan gjøre hva de vil i Norge uten å bli tatt. Når de er kommet høyt nok opp i gradene innen frimurerlosjen.

  Jeg kjenner godt statsadvokatembetene i Rogaland og Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, og her ville Svein Ludvigsen ha vært helt trygg. Som frimurer ville han aldri ha blitt fengslet.

  Så noe er i ferd med å endre seg i Retts-Norge. I alle fall kan det være et visst håp om det.

  • Kjell Svensen

   Her på mitt hjemsted er det ikke mange frimurere, men her er det den lokale Rotary klubben som er problemet.
   I denne lokale Rotaryklubben samles «samfunnstoppene» og de som vil bli samfunnstopper og så blir saker avgjort, saker som formelt skal vedtas i kommunestyret litt senere.

  • Steinar Sørensen

   Se: https://www.nb.no/items/c9ddd36c4fa8a82183bf886df734c5e1?page=0&searchText=Frimureri
   I denne boken beskrives alle ritualene som frimurere må gjennomgå. Når en leser er det vanskelig å forstå hvordan menn med normal intelligens er villig til å være med på de mest bisarre handlinger. Tredjegrads- og åttendegradsritualet er spesielt.
   De som er del av frimurerlosjen utgjør en skjult maktelite, spesielt i offentlig forvaltning.
   Les også boken utgitt av Roger Aase «Frimureriet sett fra innsiden»

 • Kjell Svensen

  Folket har RETT til å vite, og hemmelighold fører bare til spekulasjoner.

 • Orholmen

  Stå på Resett, jeg blir mer og mer imponert over ektheten til det dere graver frem

 • KOS

  Nå er det så mange reklamevinduer at det er problemer med å se all teksten. ‘AdChoises’ vinduer både på høyre og venstre side, og under !

  • Bjørg

   Hei. Takk for beskjed. Vi jobber med saken. Beklager problemene! Mvh. Bjørg Uhlen

 • zandman

  Resett går foran.
  Nesten som å oppleve pressen i «gode gamle dager»,og litt til.

 • BalleFranz

  Elsker når medier begrunner og forklarer hvorfor de velger å skrive om enkelte saker. Særlig mer pompøst blir det vel ikke. Keep it going!

  «Resett har som den eneste større mediekanalen i Norge». Resett som større meidiekanal. Haha.

  • vidar1971

   Du må bygge en illusjon for å skape en revulusjon. Dette er starten på en medie revulusjon.

 • Svein Pedersen

  Vi har ingen fjerde statsmakt i Norge.
  De som kaller seg det, mainstream media, er statsmaktens mikrofonstativer.
  Og, de hjelper statsmakten, ved å ikke skrive om, eller slippe til kritikk av statens systematiske brudd på menneskerettighetene.

  I tilfelle i Troms, både Høyremannen og dommeren er med i parallell-samfunnet -frimurerene, noe mange redaktører og media-folk også er… Derfor tausheten.

 • Emperor

  Ludvigsen minner meg om slemme menn fra Dickens.

 • Finn

  Resett blir vårt svar på Fox etterhvert; som nå er 6 ganger større enn CNN.

 • Audhild Østgård
 • Svein Pedersen

  Ja, med resett, dokument og HRS, har vi fått tre media, som tør der mainstream media tier, eller forvrenger sannheten.

  • Astraios

   Og nå toer VG og de andre sine hender og angriper Resett ved å kalle dem «høyreekstreme» og «kvinnefiendtlige» og alle de andre vanlige skjellsordene. Har de gjort jobben sin – når de angriper selektivt og tier om sine venner?

   Eva Grinde i VG – #sheknew

 • Gudrun Gremnes

  Grisegutten……………

 • Astraios

  VGs Hanne Skartveit angriper Resett og kaller dem «useriøs» og «høyreekstrem eiet av rikfolk» fordi Resett behandler alle likt, inklusive Trine Skei Grande.

  Og det kommer fra VG som jaget Tore Tønne i døden og eies av børsnoterte Schibsted?

  Hanne Skartveit visste om Giske men holdt munn før valget – for ikke å skade AP. Er det seriøs journalistikk?

  • Einar Jacobsen

   Selvsagt er Hanne Skartveit og VG patetisk. Men nå er Ludvigsen-, Leirstein,- Tonning-Rise-sakene av et helt annet kaliber enn Giske. Man kan kalle Giske en klåfingra gris osv, men det er ikke kommet noe fram som tyder på at han har gjort noe kriminelt, mens de andre sakene er det snakk om faktiske kriminelle handlinger.

   • Astraios

    Det er vel å tøye lover og regler dersom noe av disse anklagene mot Giske og Tonning-Rise er kriminelle.

    Men mediakvinner som visste bør også kritisere Trine Skei Grande på lik linje med Giske og Tonning-Rise.

    De gjør de ikke – #sheknew

    • Einar Jacobsen

     Vel, det er åpenbart at Giske ikke har gjort noe ulovlig, han har gjort fremstøt, men i alt som har kommet frem så har han akseptert et nei. Tonning-Riise har gjennomført et samleie med en 16-åring som var så beruset at det ble bedt om hat hun skulle bli tatt hånd om av en voksen tilstede, som var Tonning-Riise. Tonning-Riise har så sex med henne. Hvorvidt dette er en voltekt eller ikke vet vi selvsagt ikke, det må eventuelt avgjøres i en rettssak.

     Saken med Tonning-Riise er helt klart mer alvorlig enn Giske-varslene.

 • Einar Jacobsen

  Nå lurer jeg på hvordan alle høyre-orienterte debattantene forklarer hvorfor de såkalte blodrøde sosialistene velger å anonymisere tidligere statsråd i Høyre-regjeringa Svein H Ludvigsen når han er siktet for grov sedelighetsforbrytelse, mens APs Trond Giske, som riktignok har vært klåfingra og noe pågående, men likevel godt innafor loven, blir utsatt for en heksejakt jeg tror vi aldri har sett i nyere tid. Samtidig slipper Erna Solberg så godt som helt unna kritiske spørsmål rundt partkollega og stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise. Varlsene og anklagene som er rettet mot ham viser jo også at det dreier kan dreie seg om kriminelle handlinger.

  I tillegg har vår statsminister vært på besøk til Donald
  Trump, vår tids virkelig store busemann og som medier og andre
  pratmakere har kappes å mobbe gjennom alt fra sladder,
  konspirasjonsteorier og fjerndiagnoser. Men Erna Solbergs er absolutt skånet for kritikk, til tross for gode tone med denne angivelige narssisisten, eller det faktum at Solberg-regimet har tatt farvel med alt som lukter av nasjonal suverenitet med etableringen av de amerikanske basene.

  Sosialistisk presse? Jeg håper dere ser hvor latterlig en slik påstand er nå.

 • O.M. Hadland

  UK ligger også i teten!

  • Svein Pedersen

   Åh, jeg følger ikke så mye med på engelsk presse, men jeg tviler ikke på du har rett.

 • Petter Espeland

  At den som selv har gjort noe motbydelig, som å drive med offentlig mobbing, i ettertid påstår at det «var riktig», er jo overbevisende…

 • Meningsfellen

  Rett og riktig. God artikkel