Muslimer deltar i morgenbønn under den islamske høytiden Eid-al-Fitr i en moske i bydelen Neukoelln i Berlin, Tyskland. c
annonse

Tyske forskere ved Kriminologisk Forskningsinstitutt i Niedersachsen har nettopp offentliggjort en omfattende undersøkelse av muslimske skoleelevers holdninger. Det dreier seg om elever i niende klasse og det innsamlede materialet er fra 2015, det rapporterer Die Welt.

Resultatene av undersøkelsen er dyster lesning.

Om lag hver tredje muslim (29,9 prosent) kan godt se for seg å “selv kjempe for islam og risikere sitt liv”. Mer enn hver fjerde (27,4 prosent) sa seg enig i følgende påstand: “Islamske sharialover, som blant annet straffer ekteskapsbrudd og homoseksualitet hardt, er mye bedre enn tyske lover”.

annonse

Hver femte muslimske elev (19,8 prosent) sier rett ut at de mener muslimer blir undertrykket i hele verden og at muslimer må gå til motstand og bruke makt. Nesten like mange (18,6 prosent) sier seg enig i følgende utsagn: “Det er enhver muslims plikt å bekjempe de vantro og spre islam i hele verden.”

Nesten hver femte elev (17,7 prosent) mener at man må gå hardt frem mot “islams fiender”.

Forskerne presiserer at det kan være både overdrivelser og underdrivelser i elevenes svar, men en ting er klart: Muslimene vil utgjøre en stadig voksende andel av befolkningen i Tyskland og i mange andre europeiske land. Og en voksende andel av dem vil ha islamistiske holdninger.

Befolkningsframskrivinger

Resett har tidligere skrevet at det anerkjente statistikkbyrået Pew Research Center anslår andelen muslimer i Europa frem til 2050. I 2016 var det ca. 26 millioner muslimer i EU pluss Norge og Sveits, omtrent 4,9 prosent. Dersom migrasjonen fortsetter som årene fra 2014-2016, vil det øke til 14% i 2050, skrev byrået.

Framskrivningen til Pew stopper i 2050, men de anslår en økning i den muslimske befolkningen med ca. 3 millioner per år i dette scenariet. Og viderefører man den projeksjonen Pew legger til grunn, vil antallet muslimer i Europa øke fra 75 millioner i 2050 til 225 millioner i 2100.

Resett gjorde en ytterligere framskriving og fant at med dagens innvandringstakt ville antallet muslimer være høyere enn andelen etniske europeere en gang mellom 2130-40, det vil si om drøyt hundre år. I Sverige kan muslimer utgjøre 30 % av befolkningen i 2050.

«Med en slik fortsettelse vil det være flere muslimer enn etniske svensker anslagsvis i 2070-80, mens det i Norge vil drøye til en gang etter 2120 før det samme skjer,» skrev Helge Lurås i desember.

 

Annonser
  • 880
  •  
  •  
   

Velkommen til Resetts kommentarfelt

Kommentarer forhåndsmodereres, det kan derfor ta noe tid før de dukker opp i kommentarfeltet. Skriv gjerne kort. Resett tar ikke ansvar for lenker til andre sider og for filmlenker. Resett står ikke inne for meningene som uttrykkes av den enkelte kommentator. Alvorlige personangrep, hets, trusler og oppfordring til vold, spamming, trolling og avsporing av debatten er ikke tillatt. Det oppfordres til normal høflighet. Resett forbeholder seg retten til å fjerne enhver kommentar uten begrunnelse. Ved å kommentere her godtar du disse betingelsene. Gjentatte brudd på betingelsene kan føre til utestengelse.
Har du spørsmål knyttet til kommentarfeltet kan du sende det til [email protected]